Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aul

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aul

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aul