Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna astja

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1189

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna astja

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna astja