Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna astik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1190

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna astik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna astik