Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna asima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna asima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna asima