Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna arvamus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna arvamus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna arvamus