Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna arm

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna arm

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna arm