Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna are

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna are

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna are