Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna anum

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna anum

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna anum