Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ankur

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1200

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ankur

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ankur