Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna anastama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna anastama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna anastama