Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna alluma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna alluma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna alluma