Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna alistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna alistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna alistama