Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna algupära

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna algupära

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna algupära