Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aldis

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aldis

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aldis