Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aistima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aistima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aistima