Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aimama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aimama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aimama