Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aga

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aga

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aga