Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aduma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aduma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aduma