Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna aade

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna aade

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna aade