Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna Anne

Otsi mõisterühma TÄIENDUSED - I KÖIDE

Otsi köidet ja veergu 4:874

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna Anne

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna Anne