Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna üsna

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna üsna

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna üsna