Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna üpris

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna üpris

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna üpris