Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ünse

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ünse

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ünse