Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ärn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ärn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ärn