Siia kirjuta telefoninumber:


Sõnastaja tegeleb nn "edevusnumbrite" leidmisega. Oletagem, et teie telefoninumber on 6553285. Visalt jääb meelde, kas pole? Nüüd kirjutage sama number Sõnastajasse ja pakutud vastuste hulgas leiduv kombinatsioon ÕLLE-AUK teil vaevalt nii kergesti meelest läheb. Sisuliselt proovib Sõnastaja kombineerida (mobiil)telefoni paneelile numbrite kõrvale kirjutatud tähtedest enam-vähem olemasolevaid sõnu. Enamlevinud ITU standardi järgi on 2 kõrvale kirjutatud ABC, 3 DEF, 4 GHI jne. Täpitähed panin paari oma põhitähega, st Õ-le ja Ö-le vastab number 6, Ä-le 2 ja Ü-le 8. Valimaks numbrit ÕLLEAUK, leidke Õ (ehk siis O, ehk 6) ja vajutage, siis leidke ja vajutage L-i jne.

Kahjuks on numbrid 1 ja 0 mängust välja jäetud. Nende puhul proovib Sõnastaja ühtainust võimalust - kõik muudest numbritest koosnevad järjendid peavad olema sõnavormid. Nii võib 6887201 hädapärast olla MUUSA-01. Muude numbrite puhul proovitakse nii numbrit tervikuna kui kõikvõimalikel viisidel kaheks jaotatuna.

Puudused: 1. Pole parata, enam-vähem söödav sõnakombinatsioon leidub alla pooltele numbritele, ilus on ehk iga kahekümnes. Kui tulemus teid kurvastab, proovige loovalt läheneda (nt 6567326 = 6KORDA6 või 6JORDAN) 2. Otsimine võtab aega.