Päring: p - katus

tagasi

aluspuud KATUS 1:1082 link
angerpeksed KATUS 1:1087 link
angerpüksi lauad (angerlauad ageri lauad) KATUS 1:1087 link
hakid (hakipuud) KATUS 1:1086 link
hammas KATUS 1:1083 link
hammas (paari hammas) KATUS 1:1081 link
hank <-i> KATUS 1:1083 link
harakad KATUS 1:1086 link
hari <g. harja> KATUS 1:1077 link
harijalad KATUS 1:1086 link
harilatt KATUS 1:1086 link
harimalgad KATUS 1:1086 link
haripalk KATUS 1:1086 link
haripuud KATUS 1:1086 link
harjama KATUS 1:1090 link
harjaviipsud KATUS 1:1087 link
harjavitsad KATUS 1:1086 link
hirrendama KATUS 1:1090 link
holm <-i> KATUS 1:1079 link
hülgetüra KATUS 1:1082 link
jeeblilauad KATUS 1:1088 link
järsk <-u> KATUS 1:1090 link
kaadervärk KATUS 1:1080 link
kaar <-i e. -e> KATUS 1:1078 link
kaaras <g. kaarda> KATUS 1:1078 link
kaardaalune KATUS 1:1088 link
kaarde <g. kaarte> KATUS 1:1078 link
kaardealune KATUS 1:1088 link
kaardevihu roodjad KATUS 1:1086 link
kaare <g. kaarde e. kaarte> (kaarõh) KATUS 1:1078 link
kaarialune KATUS 1:1088 link
kaarnalauad KATUS 1:1087 link
kaartealune KATUS 1:1088 link
kaaruperse KATUS 1:1087 link
kaarus KATUS 1:1078 link
kaarusealune KATUS 1:1088 link
kaarusvihu roodjad KATUS 1:1086 link
kabi <g. kabja> KATUS 1:1080 link
kabipuud KATUS 1:1082 link
kabja räästaspulk KATUS 1:1081 link
kabjaase KATUS 1:1083 link
kabjapesa KATUS 1:1083 link
kabjapuud KATUS 1:1082 link
kahl <-u> KATUS 1:1089 link
kallak KATUS 1:1090 link
kallas <g. kalda> KATUS 1:1090 link
kambakas KATUS 1:1080 link
kandmik KATUS 1:1077 link
kannaalused KATUS 1:1082 link
kargud KATUS 1:1081 link
kark KATUS 1:1081 link
karuperse KATUS 1:1077 link
karupersse lauad KATUS 1:1087 link
kate KATUS 1:1077 link
katma KATUS 1:1090 link
katus <g. katuse e. -sse e. -kse e. katse> (kadus katos) KATUS 1:1076 link
katuse alla saama KATUS 1:1091 link
katuse kaadervärk KATUS 1:1080 link
katuse rõdualune KATUS 1:1079 link
katusealune KATUS 1:1088 link
katusele saama KATUS 1:1091 link
keellatt KATUS 1:1086 link
kelbad KATUS 1:1081 link
kelbad KATUS 1:1087 link
kelbalauad KATUS 1:1087 link
kelbaots KATUS 1:1079 link
kelbas 1 KATUS 1:1076 link
kelbas KATUS 1:1089 link
kelbaväädid KATUS 1:1087 link
kelp 1 <-a> (kelbas kemp) <-a> KATUS 1:1077 link
kelp 2 <-a> KATUS 1:1079 link
kelp 3 <-a> KATUS 1:1080 link
kelp 4 KATUS 1:1081 link
kelpama KATUS 1:1090 link
kelpamisi KATUS 1:1090 link
kimmid KATUS 1:1089 link
king <-a> KATUS 1:1080 link
kisklaud KATUS 1:1089 link
kivid KATUS 1:1089 link
kolle <g. kolde> KATUS 1:1079 link
konks <-u> KATUS 1:1080 link
konts <-a> KATUS 1:1080 link
koogualune KATUS 1:1082 link
koogualune KATUS 1:1088 link
koogud KATUS 1:1080 link
kook 1 KATUS 1:1080 link
kook 2 <-u> KATUS 1:1080 link
kookaluse hirred KATUS 1:1082 link
kookaluse palgid KATUS 1:1082 link
kookaluse puud KATUS 1:1082 link
kord <-a> KATUS 1:1088 link
korralatid KATUS 1:1085 link
korramalgad KATUS 1:1085 link
korramalgad KATUS 1:1085 link
korraroikad KATUS 1:1085 link
korravitsad KATUS 1:1086 link
kotkad KATUS 1:1087 link
krantspuu hirred KATUS 1:1082 link
krantspuu palgid KATUS 1:1082 link
krantspuud KATUS 1:1082 link
kubu <g. koo> KATUS 1:1089 link
kulbas <g. kulpa> KATUS 1:1079 link
kullid KATUS 1:1087 link
kummutus KATUS 1:1082 link
kummutushirred KATUS 1:1082 link
kuppel KATUS 1:1077 link
kurk <-u> KATUS 1:1081 link
kutsikad KATUS 1:1082 link
käägel KATUS 1:1079 link
käävel KATUS 1:1079 link
külg <g.> KATUS 1:1077 link
laastud KATUS 1:1089 link
labidas KATUS 1:1091 link
ladvupeadi KATUS 1:1090 link
lahutama KATUS 1:1090 link
lahutuslatid KATUS 1:1085 link
lahutusridvad KATUS 1:1085 link
laisamalgad KATUS 1:1085 link
laisavitsad KATUS 1:1086 link
laiskama KATUS 1:1090 link
laiskroikad (laisaroikad laisuroikad) KATUS 1:1085 link
laisutama KATUS 1:1090 link
laisutamise roikad KATUS 1:1085 link
laitsroikad KATUS 1:1085 link
lame <-da> KATUS 1:1090 link
lamp <-i> KATUS 1:1090 link
lampjas KATUS 1:1090 link
lasn <-a> KATUS 1:1091 link
latid KATUS 1:1084 link
latimalgad KATUS 1:1085 link
latimalgad KATUS 1:1085 link
lativitsad KATUS 1:1086 link
latt <-i> KATUS 1:1088 link
latvama KATUS 1:1090 link
laud <-a> KATUS 1:1089 link
laug <g. lau> KATUS 1:1090 link
lauge KATUS 1:1090 link
lausitama KATUS 1:1090 link
lausk <-a> KATUS 1:1090 link
lausutisroikad KATUS 1:1085 link
lautama KATUS 1:1090 link
leeplatid (leeslapid liislatid) KATUS 1:1081 link
leeplatt KATUS 1:1086 link
levitus KATUS 1:1088 link
libelatt KATUS 1:1086 link
linaluud kividega KATUS 1:1087 link
linnulatt KATUS 1:1086 link
linnuräästas KATUS 1:1078 link
loisku KATUS 1:1090 link
lokk <-i e. -u> KATUS 1:1076 link
lonn <-i> KATUS 1:1089 link
lubi <g. lubi> KATUS 1:1089 link
luibu KATUS 1:1090 link
luipu KATUS 1:1090 link
lutsuhänd <-a> KATUS 1:1080 link
lõkk <-u> KATUS 1:1076 link
lõug <-a> (paari lõug) KATUS 1:1081 link
lõuga sisse murdma KATUS 1:1090 link
maha ajama KATUS 1:1090 link
malgad KATUS 1:1085 link
malgad KATUS 1:1086 link
matar KATUS 1:1085 link
matrad (katuse) KATUS 1:1085 link
matt <-i> KATUS 1:1089 link
murd <-u> KATUS 1:1078 link
murdam <-a> KATUS 1:1078 link
murdealune KATUS 1:1079 link
murdots <-a> KATUS 1:1077 link
murispuud (muurispuud moorispuud murrispuud) KATUS 1:1082 link
murre 1 <g. murde> KATUS 1:1078 link
murre 2 <g. murde> KATUS 1:1079 link
murrukoht (murrukotus) KATUS 1:1078 link
mättad KATUS 1:1089 link
müürlatid KATUS 1:1082 link
müürpalgid KATUS 1:1082 link
naad KATUS 1:1081 link
naga KATUS 1:1081 link
nagad KATUS 1:1081 link
nakk <-i> KATUS 1:1081 link
napp <-u> KATUS 1:1088 link
nonn <-i> KATUS 1:1081 link
nonn <-i> KATUS 1:1089 link
nonnid KATUS 1:1086 link
nonnipulk KATUS 1:1081 link
nõlv <-a> KATUS 1:1078 link
nõumpuud (nõupuud nõunpuud nõmmus) <pl. nõmbud> KATUS 1:1080 link
nõõlupuud KATUS 1:1080 link
nääk <-u> KATUS 1:1081 link
olv <-i> KATUS 1:1087 link
olviauk KATUS 1:1087 link
oolum <-i> KATUS 1:1077 link
oolumilauad KATUS 1:1088 link
oripuud KATUS 1:1082 link
orispaarid KATUS 1:1082 link
paari kannaalused KATUS 1:1082 link
paarialused palgid KATUS 1:1082 link
paarid KATUS 1:1080 link
paaripesa KATUS 1:1083 link
pahl <-a> KATUS 1:1087 link
pantlatid KATUS 1:1086 link
papp <-i> KATUS 1:1090 link
pard <-a> KATUS 1:1089 link
parr KATUS 1:1080 link
parralatid KATUS 1:1085 link
parravitsad KATUS 1:1086 link
parrid KATUS 1:1080 link
penn (peni) KATUS 1:1081 link
pennid (pennud penid) KATUS 1:1081 link
pennipuud KATUS 1:1081 link
pennud KATUS 1:1081 link
perse (seaperse sarika perse paari perse unga perse) KATUS 1:1080 link
persis KATUS 1:1077 link
perssealused KATUS 1:1082 link
persus(eauk) KATUS 1:1087 link
piibrisabad KATUS 1:1089 link
piiprid KATUS 1:1089 link
pilliroog KATUS 1:1088 link
pilpad KATUS 1:1089 link
pilvepostid KATUS 1:1087 link
pist <-i> KATUS 1:1087 link
plaadid KATUS 1:1089 link
plekk <-i> KATUS 1:1090 link
põdrused KATUS 1:1087 link
põkad KATUS 1:1082 link
põrgastik KATUS 1:1077 link
pöial KATUS 1:1082 link
pöidlad KATUS 1:1082 link
püst KATUS 1:1090 link
püstiline (pistüline) KATUS 1:1090 link
püstine (püstüne) KATUS 1:1090 link
püstjas KATUS 1:1090 link
raag <g. raa> KATUS 1:1087 link
rangid KATUS 1:1087 link
riimus KATUS 1:1080 link
ripse 2 <g. ripse> KATUS 1:1088 link
ristiviipsud KATUS 1:1087 link
riug <g. riu> KATUS 1:1086 link
roikad KATUS 1:1084 link
roikad KATUS 1:1085 link
rood <g. roo> KATUS 1:1087 link
rood <g. roo> (roo roog) KATUS 1:1079 link
rooded KATUS 1:1085 link
roodima KATUS 1:1090 link
roodjad (roodmed roodjamed roodiridvad rooviroodjad) KATUS 1:1084 link
roodjapulgad KATUS 1:1081 link
roog <g. roo> KATUS 1:1088 link
roomalgad KATUS 1:1086 link
roopealne KATUS 1:1079 link
roosõled KATUS 1:1087 link
roov <-i> KATUS 1:1076 link
roovid KATUS 1:1083 link
roovid KATUS 1:1085 link
roovikud KATUS 1:1083 link
roovikud KATUS 1:1085 link
roov(i)latid (rooviroikad roovipuud rooviroodjad) KATUS 1:1083 link
roovima KATUS 1:1090 link
rooviridvad KATUS 1:1085 link
roovivitsad KATUS 1:1084 link
roovmalgad KATUS 1:1085 link
rõdu <g. rõo e. rõdu> KATUS 1:1079 link
rõdualune KATUS 1:1079 link
räästaalune KATUS 1:1088 link
räästad KATUS 1:1078 link
räästalatid KATUS 1:1086 link
räästaroop <-i> KATUS 1:1091 link
räästas (rästas rääst) <-a> (räüst) <-ä> (räistas rästli) KATUS 1:1078 link
räästashirred KATUS 1:1086 link
räästaskord KATUS 1:1088 link
räästaskorra hirred KATUS 1:1086 link
räästasmalgad KATUS 1:1086 link
räästasõlg KATUS 1:1086 link
röövandus KATUS 1:1077 link
rübjamalgad KATUS 1:1085 link
sagarad KATUS 1:1080 link
sarika paarid KATUS 1:1080 link
sarikad KATUS 1:1087 link
sarikad (sarigad saarikad sarvikad sarvigud) KATUS 1:1080 link
savi KATUS 1:1089 link
sikad KATUS 1:1087 link
sikk <-a> KATUS 1:1088 link
sindlid KATUS 1:1089 link
soigud (suigud soibad soibud soiked soivad) KATUS 1:1081 link
soik (suik soip) KATUS 1:1081 link
suuvarn <-a> KATUS 1:1081 link
sõldused (sõlgused selgused selduspuud sälgüspuud süldüspuud) KATUS 1:1081 link
sõled KATUS 1:1081 link
sõlg <-e> KATUS 1:1087 link
sõlg KATUS 1:1081 link
sõlgpuud (sõlepuud sõltpuud selpuud seltpuud sentpuud sõlmpuud) KATUS 1:1081 link
sõrestik KATUS 1:1077 link
säps <-u> KATUS 1:1091 link
takid KATUS 1:1087 link
takstol KATUS 1:1080 link
takstul KATUS 1:1080 link
tilkealune KATUS 1:1088 link
titsid (tutsid tütsud) KATUS 1:1081 link
toed KATUS 1:1082 link
tollvärk KATUS 1:1080 link
toolvärk (toonvärk) KATUS 1:1080 link
tormilauad KATUS 1:1087 link
tüvipeadi KATUS 1:1090 link
ula KATUS 1:1076 link
ulu KATUS 1:1076 link
ulualune 1 KATUS 1:1079 link
ulualune (ulaalune) KATUS 1:1088 link
ulupalgid KATUS 1:1082 link
ulupuud KATUS 1:1082 link
ungad KATUS 1:1080 link
ungas KATUS 1:1087 link
unk KATUS 1:1080 link
unkaauk KATUS 1:1087 link
unkalauad (ungalauad ongilauad) KATUS 1:1087 link
vai <-a> (vad'a) KATUS 1:1081 link
varesed KATUS 1:1086 link
varesjalad KATUS 1:1086 link
vareskoogud KATUS 1:1087 link
vareslauad KATUS 1:1087 link
varespuud KATUS 1:1086 link
varras KATUS 1:1087 link
vedrulatt KATUS 1:1086 link
venitised (venitsed) KATUS 1:1082 link
venitispuud KATUS 1:1082 link
vibad KATUS 1:1086 link
vihk <-u> KATUS 1:1089 link
viibused KATUS 1:1081 link
viil <-u> KATUS 1:1079 link
viiluauk KATUS 1:1087 link
viilulauad KATUS 1:1087 link
viip <-a> KATUS 1:1081 link
viipsid (vipsid) KATUS 1:1081 link
viitlatid (viiplatid veeplatid viibulatid) KATUS 1:1081 link
vilangud (vilangad) KATUS 1:1085 link
vipplatid (vipslatid vipplaed viplad ripplatid) KATUS 1:1081 link
värkima KATUS 1:1091 link
vääs KATUS 1:1086 link
vääsad KATUS 1:1086 link
õled KATUS 1:1088 link
õlg KATUS 1:1088 link
äkiline (äkeldane äkine) KATUS 1:1090 link
äänikas KATUS 1:1083 link

Kokku leitud 340 sobivat artiklit

Leitud artiklites esinesid mõisterühmad: