Päring: - onom

tagasi

ammuma e-sm. onom. sm. ammua link
aul (lind) e. onom., vrd. sm. alli JM link
ekutama (edvistama) e-sm-krj. onom. krj. hekottoa link
harakas lmsm. ? « blt. led. šárka või e. onom. JM link
huikama lmsm. onom. aun. huikata link
huilgama e-sm. onom. sm. huilata JM link
humisema e-sm-ld. onom. ld. huvišta link
huugama e-lv. onom. lv. ūgõ link
hälisema (mulisema) e-sm-krj-aun. deskr.-onom. aun. hälistä link
härisema (urisema) e-sm. onom. sm. häristä link
hüüdma e-sm. onom. sm. huutaa JM link
hüüp (lind) lmsm-lp-vg-ostj. onom. sm. hyypiä link
ii(t)satama e. onom., vrd. e. (h)iiskama (ütlema), sm-krj-aun. hiiskata link
irisema e-vd-sm. onom. sm. iristä link
jorisema lmsm. onom. sm. jorista link
jorutama lmsm. onom. vps. jorotada link
jorisema lmsm. onom. sm. jorista link
kaagatama lmsm. onom. sm. kaakattaa link
kabisema lmsm. onom. ld. kabišta link
kähisema e-vd-sm-krj-aun. onom. sm. kahista link
kahk (kahin) e. onom., vrd. aun. kahkuttoa (köhida) link
kaikuma e-sm-lp-mrd. onom. mrdE kajg'ems link
kajakas ur. onom. lpT kājeg link
kajama lmsm-lp. onom. sm. kaja(t)a link
kakerjas (sassis) e. deskr-onom. link
kibin-kabin e-sm-aun. onom.-deskr. sm. kipin-kapin link
kigatsema e-sm-ing-krj-aun. onom. krj. kiketteä link
kihama e-krj-aun. onom. krj. kihata link
kihisema e-sm-ing-krj-aun. onom.-deskr. ing. kihissä link
kiivitaja e-lv. onom., vrd. kasks. kiwit link
kilisema lmsm. onom. ing. kilissä link
kilkama e-sm. onom. sm. kilkata (kõliseda) link
kirema (kuke laulu kohta) e. onom.-deskr., vrd. sm. kirahtaa link
kirgama (hüüdma) lmsm. onom. sm. kirk(k)ua link
kirisema e-sm-ing-aun-vps. onom-deskr. ing. kirissä link
kiunuma e. onom. link
kiur (lind) lmsm. ? onom-deskr. vd. tšiuru link
klaps (löök) e. onom., vrd. vd. kлapsab (kopsab) ja asks. Klapps link
klirin e. onom., vrd. üsks. klirren link
klõbisema e. onom., vrd. klõps(ti) ja sm. klopista link
klops(ti) e. onom., vrd. ing. klopsahtaa link
kobistama e-sm-ing-krj-aun. onom. krj. kopissa link
kogelema e. onom., vrd. kokutama link
kolama lmsm. onom. sm. kolata link
kolk (tööriista osa) lmsm-?lp-?srj. onom. sm. kolkka link
kolks e. onom. link
koogama (häälitsema) e. onom. link
koovitaja e-sm. onom. sm. kuovi link
koppima (taguma) e. onom. link
kopsama (lööma) e-sm-ing-krj-aun-vps. onom-deskr. sm. kopsata link
korisema lmsm. onom. ing. korissa link
kraaksuma onom., vrd. sm. (k)raakkua jne. link
krabisema lmsm. onom. sm. (k)rapista link
kraksuma onom., vrd. lv. krakšõ link
krapp (lehmakell) e-sm. onom. sm. (k)rappu link
krapsama lmsm. onom-deskr., vrd. asks. grapsen link
kribisema lmsm. deskr-onom. sm. ripistä link
krigisema e. onom. link
kriiksuma e. onom-deskr., vrd. lv. kriukõ link
krobisema lmsm. onom. sm. (k)ropista link
kronksuma (kraaksuma) e. onom. link
krooksuma e. onom. link
krudisema e-sm-krj-aun. onom. sm. rutista link
kruuksuma (kure häälitsemise kohta) e. onom. link
krõbistama lmsm. onom. sm. (k)ropista link
krõgisema e. onom., vrd. krõksuma link
krõksuma e-lv. onom. lv. krõkšõ link
kräbisema lmsm. deskr-onom. sm. räpistä link
kräunuma e. onom. link
kubisema e-sm. onom. sm. kupista link
kudistama (tasa häälitsema) e. onom. link
kuikama e-sm-ing-krj-aun-ld-?lp. onom. sm. kuikka (lind) link
kukkuma (käo kohta) lmsm. onom., vrd. mrdE kukams, sks. Kuckuck jne. link
kulisema onom., vrd. krj-aun. kulissa link
kulu (lind) e. onom., vrd. asks. Kul(l)erhahn (isane kalkun) link
kõlama e. onom., vrd. kilisema link
kõlisema e. onom., vrd. kõlama link
kõlks e. onom., vrd. kolks link
kõmin lmsm. onom. sm. komina link
kõpsama e. onom-deskr., vrd. kopsama link
kõrisema lmsm. onom. lv. gõrikšõ link
kägisema e-sm. onom. sm. käkistä (köhida kuivalt) link
kägistama e-lv-sm. onom. sm. kääkistää link
kärkima e. onom., vrd. aun. kärkätteä (sõidelda) link
kääksuma e. onom. link
käätsuma e. onom. link
köha lmsm. onom. vd. tšöhä link
lahin e-sm. onom. sm. lahina link
lajatama (kajatama) e. onom., vrd. sm. läjähtää link
lakkuma e-lv-sm-aun. onom., vrd. vn. lakat' link
laks (löök) e. onom., vrd. plaks link
lalisema e. onom. link
lallitama e-sm. onom., sm. lallittaa, vrd. sks. lallen jne. link
larisema e. onom., vrd. lärisema link
larts e. deskr-onom., vrd. lärts link
laterdama e. onom., vrd. latrama link
liirutama e. onom. link
liksutama e. onom., vrd. (p)lõksutama link
lillutama (pidutsema jne.) e. onom. link
liristama e-sm. onom. sm. liristä JM link
lirtsuma e. onom. link
logisema e. onom-deskr. link
lohistama e. deskr-onom., vrd. e. loha (jälg) JM link
loksuma e-sm-ing-aun. onom. aun. lokšuo link
lops lmsm. onom. aun. lopsata link
lora lmsm. onom. sm. loru link
luks e. onom., vrd. lv. klõkš ja üsks. glucksen link
lulli (lööma) e. onom. link
lups (u lööma) e-sm-ing-aun. deskr-onom. sm. lupse link
luristama (piipu) e. deskr-onom. link
lurpima onom-deskr., vrd. kasks. slorpen, üsks. schlürfen link
lõgistama e. onom. link
lõks e. onom., vrd. loksuma link
lõksutama e. onom., vrd. lõks ja plõksutama link
lällutama e. onom., vrd. lv. lälikš link
lärisema e-lv-sm. onom. sm. läristä link
lärts e. deskr-onom., vrd. lärakas link
matsutama e-sm. onom. sm. matsuttaa link
meigas (lind) e. onom. link
melekas (lind) ? e. onom. link
muisutama e-sm-aun. onom-deskr. aun. muiskata link
muksima (müksima) e-sm. deskr-onom. sm. muksia link
mulisema e-sm. onom. sm. mulista link
mulksatama e. onom. link
muuma (ammuma) e. onom. JM, vrd. sks. mu(h)en link
mõmisema e. onom., vrd. sm. mumista link
mõrin e. onom., vrd. mürin link
mäkerdama e-ilmsm. onom. sm. mäkättää JM link
määgima e-lv-sm. onom. sm. määkiä link
möga (loba) lmsm. onom-deskr. sm. mökä link
mölisema lmsm. deskr-onom. sm. mölistä link
möllama e-sm-ing. deskr-onom. sm. möllöttää link
mörisema lmsm. deskr-onom. sm. möristä link
müdin e. onom-deskr. link
mümisema e-sm. onom-deskr. sm. mymistä JM link
mürin e-lv-sm. onom. sm. myrinä link
müts (hoop jne.) e. deskr-onom. link
nabisema e-sm. onom. sm. napista link
nagisema e. onom. link
nahisema e-sm-aun. onom. sm. nahista (kahiseda) link
naksuma e-sm-ing-aun. onom. sm. naksua link
napsama lmsm. onom. sm. napsaa link
nigisema e. onom., ? vrd. nigel JM link
nihvakas (löök, löömariist) e. onom. link
nire (ojake) e-sm. onom. sm. nire link
nirisema (nõrguma) lmsm. onom. ing. nirissä link
niuksuma e. onom., vrd. sm. niukua (vinguda) link
nohisema e-sm-aun. onom. aun. n'ohista link
nohu e-sm. onom. sm. nuha link
nokk lmsm. onom. krj. n'okka link
norskama e. onom. link
nuhkima e. deskr-onom., vrd. vn. njuxat' link
nurisema lmsm. onom-deskr. sm. nurista link
nurru (lööma) e. onom., vrd. asks. snurren, rts. snurra link
nuuksuma e. onom., vrd. lt. šn'ukstēt link
nuuskama llmsm-aun. onom-deskr. sm. nuuskata link
nõks e. deskr-onom. link
nõre e. deskr-onom. link
nõrg (väike oja) lmsm. onom. sm. norua (voolata) link
nõrisema e-sm-ing-krj-aun. onom. ing. norissa link
nõõtama (hobust) e. onom. link
näpsama (napsama) e-sm-krj-aun. onom. sm. näpsää (nipsata) link
näuguma lmsm. onom. sm. naukua link
oh lmsm. onom. krj-aun. oh link
oi lmsm. onom. vps. oi link
pahvima « sks. onom. paffen link
parisema e-sm-krj. onom. sm. parista link
peebulind e. onom. link
peer lmsm. onom. sm. pieru link
peoleo (lind) e. onom. link
piiksuma e-lv. onom. lv. pī'kštõ, vrd. lt. pīkstēt link
pill (muusikariist) lmsm. onom. sm. pilli, vrd. kasks. spil link
piuksuma e-lv. onom. lv. piukšõ link
pladin e. onom. link
plagama e. deskr-onom. link
plagin e. deskr-onom., vrd. vps. p&venel;akutada (praksuda) link
plahvatama e. deskr-onom. link
plaksutama e-ing. onom. ing. plaksudella link
plarts e. onom. link
plirts e. onom. link
plõksutama e. onom., vrd. lõksutama link
plära e. onom., vrd. üsks. plärren link
plärakas e. deskr-onom., vrd. lärakas link
plärts e. deskr-onom., vrd. plärakas link
plüü (lind) e. onom. link
pobisema e-sm. onom. sm. popista link
podisema e-sm. onom. sm. potista link
porisema lmsm. deskr-onom. sm. porista link
porr (lind) e. onom. link
pragisema e-vd. deskr-onom. vd. prakisa, vrd. led. spragė[akuut]ti link
prahvatama e. onom-deskr. link
prigin e. onom-deskr. link
priksuma e. onom., vrd. sm. riksaa link
pruuskama (puristama) e. onom-deskr., vrd. purskama JM link
prääks e. onom., vrd. rääk link
puhisema e. onom-deskr., vt. puhkima link
puhkama lmsm. onom. sm. puhkaa (puhkida) link
puhuma lmsm-lp-?vg-ostj-?sam. onom. lpN bossot link
pulbitsema e-sm-krj-aun-vps. deskr-onom. sm. pulput(ta)a link
purisema lmsm. onom. sm. purista link

Päringu ülempiir (200) vastust väljastatud.

3499 rida loetud, leidsin 200 sobivat vastust.