Päring: - deskr

tagasi

aimama e-sm. deskr. sm. (h)aimailla link
amelema (flirtima) e. deskr., vrd. jamelema link
asima (haarama) e. deskr. JM link
aur e-lv-sm-aun. deskr. sm. hauri link
eputama e. deskr., vrd. sm. hepsastella JM link
ere e. deskr. JM link
haigutama lmsm. deskr. sm. haukottaa link
heljuma e-sm. deskr. sm. heljua link
huljuma (hõljuma) e-sm. deskr. sm. huljua JM link
hulpima e. deskr. link
hõikama e-sm. deskr. sm. hoikata JM link
hälisema (mulisema) e-sm-krj-aun. deskr.-onom. aun. hälistä link
hüppama lmsm. ? «grm. kasks. huppen või lmsm. deskr. JM link
itsitama e. deskr. link
jabur e. deskr. link
jahmatama e. deskr., vrd. sm. jähmettyä link
jama (loba) e. deskr. link
jamelema e. deskr. link
jampsima deskr., vrd. Erts. iams link
jaurama (jorama) e. deskr. link
joba (loba) e. deskr. link
jonks (järsk liigutus) e. deskr. link
jonn deskr., vrd. aun. jonnottoa (seista liikumata) link
jube e. deskr. link
judisema e. deskr. link
julk e. deskr. link
jump (jäme jupp) e. deskr., vrd. jupp link
junn e. deskr. link
jupp e. deskr. link
jupsima e. deskr. link
jus's e. deskr., vrd. sm. jussi (jänku) link
jõhker e. deskr. link
jõle e. deskr.,? vrd. ing-aun. jolakka (kõle) link
jõlkuma (korduvalt käima) e. deskr., vrd. sm-krj-aun. jolkuttoa (tasa jooksma) link
jõllis (punnis) e. deskr. link
jõmm (lühike ja jäme asi jne.) e. deskr. link
jõmpsikas e. deskr., vrd. aun. jemššiekky (vallatu poiss) link
jõnglane (väike poiss) e. deskr. link
jõngutama (kõigutama) e. deskr. link
jäle e. deskr. link
jäl'k e. deskr., vrd. jäle link
jändama e. deskr. link
jäs's (kängujäänud) e. deskr. link
kaaberdama (hulkuma) e. deskr. link
kakerjas (sassis) e. deskr-onom. link
kamakas (suur tükk) e. deskr., vrd. kamp link
kamp (tükk) e. deskr. link
kaperdama e. deskr. vrd. koperdama link
kappama (nelja jooksma) e. deskr. link
kelkima e. deskr. ebaselge link
keps e-sm. deskr. sm. kepsa link
kiber (korts) e-sm-ing-krj-aun-vps. deskr., vrd. lp-prm. sm. kiperä (kõver) link
kibin-kabin e-sm-aun. onom.-deskr. sm. kipin-kapin link
kihelema (sügelema) e-sm. deskr. sm. kiheltää link
kihisema e-sm-ing-krj-aun. onom.-deskr. ing. kihissä link
kihv ? e. deskr., vrd. võhk link
kiiama (ümber aelema) e. deskr. link
kiiksuma e. deskr. link
kiiluma (kisendama) e. deskr., vrd. kiljuma link
kiipama (kaapama) e. deskr. link
kiiskama e. deskr. link
kiisu e. deskr., vrd. vn. kisa link
kiitsakas e. deskr. link
kikerdama (visklema) e. deskr., vrd. sm. kikkeröitä (hõljuda) link
kikkis e-sm. deskr. sm. kikkeellään (püsti) link
kiks (konks) e. deskr. link
kilama (kiljuma) e-sm-krj. deskr. sm. kilahtaa JM link
kilts (kalts) e. deskr., vrd. kild link
kipitama e. deskr., vrd. kibe ja kippuma link
kipp (kõbin) e. deskr., vrd. kipa-kapa, kipp ja kõpp link
kippama (ümber minema) e. deskr., vrd. sm-krj. kipata (hüpata) link
kippuma e(-ing.) deskr. ing. kippua link
kiratsema e. deskr., vrd. sm-krj-aun. kirata (hüüda jne.) link
kirema (kuke laulu kohta) e. onom.-deskr., vrd. sm. kirahtaa link
kirisema e-sm-ing-aun-vps. onom-deskr. ing. kirissä link
kirts e. deskr., vrd. korts link
kissi(s) e. deskr. link
kiuksuma e. deskr., vrd. lv. kiu(v)kõ (vinguma) link
kiur (lind) lmsm. ? onom-deskr. vd. tšiuru link
klohmima (klobima) e. deskr. link
klopp (pakuke) e. deskr., vrd. kloppima link
klopsima e. deskr., vrd. ing. klopsahtaa (kolksatada) link
klunn (jõmpsikas) e. deskr. link
klõmmima (taguma) e. deskr. link
kobama e-sm-ing-krj-aun. deskr. krj. kopata (haarata) link
kohm (kujutu tükk) e. deskr. link
koksama (kergelt lööma) deskr., vrd. krj-aun. kokšata link
koli (kraam) e. deskr. link
kolima e. deskr., vrd. kolama ja koli link
kolkuma (värskust kaotama) e. deskr., vrd. koltuma link
kolu (pea) e. deskr., vrd. kolju link
komberdama e-sm-krj-aun. deskr. sm. komperoita link
komistama lmsm. deskr. sm. kompistua link
komp (tomp) e. deskr. link
kompama e. deskr., vrd. kobama ja komberdama link
komps e. deskr., vrd. kimps ja kamps link
konar e. deskr. link
kong (pisiruum) e. deskr., ? vrd. lv. kuon'[makron]g link
kongus (nina) e. deskr., vrd. sm. konka, konkelo (kõver) link
konts (jäänus) e. deskr., vrd. kants link
konts (jalanõu kand) e. deskr., vrd. kand link
konutama (norutama) e. deskr., vrd. koon link
kooberdama e. deskr., vrd. kobama ja koperdama link
kooserdama e. deskr. link
koperdama (viletsalt käima) e. deskr. link
kopitama e. deskr. link
kopsama (lööma) e-sm-ing-krj-aun-vps. onom-deskr. sm. kopsata link
kopsik e. deskr., vrd. vn. kovšik link
kraapima lmsm. deskr., vrd. kasks. schrapen, rts. skrapa link
kraasima e. deskr., vrd. sm. raasia link
krabama deskr., vrd. kasks. grabben link
krabe e. deskr., vrd. kräbe link
kragisema deskr., vrd. vps. ragištada (rahet sadada) link
krahmama (äkki haarama) e. deskr. link
krapsama lmsm. onom-deskr., vrd. asks. grapsen link
kribima (kriimustama) deskr., vrd. sks. kribbeln link
kribisema lmsm. deskr-onom. sm. ripistä link
kriiksuma e. onom-deskr., vrd. lv. kriukõ link
kriipima (teravalt kraapima) e. deskr., vt. riibuma link
kriuksuma e-lv. deskr. lv. kriukõ link
kriunuma (nutma) e. deskr., vrd. kräunuma link
krobeline e-lv. deskr. lv. kro'blimi link
krompsuma e. deskr., vrd. krõmpsuma link
kronu deskr., vrd. rts. murd. skranel ja lv. kran'a link
krõbe e. deskr. link
krõhva (kõhna õela naise kohta) e. deskr. link
krõnks (kuivetu vana inimene) e. deskr., vrd. lv. krõntsõl (sõimusõna) link
krõps e. deskr., vrd. rops link
kräbe (kärmas) e. deskr. link
kräbisema lmsm. deskr-onom. sm. räpistä link
krägisema e. deskr., vrd. rägisema link
kräsu (kähar) deskr., vrd. üsks. Krause link
kugistama e. deskr., vrd. sm. kukistaa (kukutada) link
kukal lmsm. deskr., vrd. vd. kukkula (pealagi) link
kõbistama e. deskr., vrd. kobistama link
kõbus e. deskr., vrd. e. kobe ja krj. kopero link
kõditama lmsm. deskr. sm. kutittaa link
kõdu (puru) e. deskr. link
kõhe (nõrk; vilu) e. deskr. link
kõhelema e. deskr., vrd. kahtlema link
kõhvitsema (kaabitsema) e. deskr. link
kõks (kerge löök) e. deskr., vrd. aun. kokšu, kukšu link
kõlkuma (rippuma) e. deskr., vrd. krj. kelkuttoa (jalutada) link
kõmm (hoop jne.) e. deskr., vrd. ing. kommiia (lüüa) link
kõmmeldama e. deskr. link
kõmpima e. deskr., vrd. komberdama link
kõngutama e. deskr., vrd. kongus link
kõnts (mustus) e. deskr., vrd. kõnd link
kõpsama e. onom-deskr., vrd. kopsama link
kõssama (minimaalselt reageerima) e. deskr. link
kõõluma (rahutu olema) e. deskr. link
kõõm e. deskr. link
kõõpima (siledaks kaapima) e. deskr., vrd. kaapima link
kõõrutama (veidralt laulma) e. deskr., vrd. lv. kõ[makron]rštõ link
kädistama e. deskr. link
kägar (tomp) e. deskr., vrd. käkerdama link
kähar lmsm. deskr. vd. tšäihärä link
kähku (kiiresti) e. deskr. link
kähmima (peksma) e. deskr., vrd. sm. kähmiä (kohmida) link
kähr (mäger) e. deskr. link
käkerdama e. deskr., vrd. vps. käkurta (kokku veeretama) link
kämp (tomp) e. deskr. link
kängu(s) e. deskr., vrd. krj. känkelö, känkerä link
känk (tükk) e. deskr., vrd. ing. känkkü (kamakas) link
kännas (kobar) e. deskr. link
känts (tükk) e. deskr. link
kärakas (pauk; naps) e. deskr. link
kärama e. deskr., vrd. kärajad link
kärbuma (surema) e. deskr., vrd. kärvama link
kärgas (kivine koht) e. deskr. link
kärssuma (kortsu minema) e. deskr. link
kärvama e. deskr. link
käuksuma e. deskr., vrd. lv. käukšõ (uluma) link
käunuma e. deskr., vrd. näuguma ja kiunuma link
köbi (hädine inimene) e. deskr., vrd. krj. köpö(i) (saamatu) link
ködi (löga) e. deskr., vrd. krj. köteikkö (märg maa) link
köhmima (vaevaselt kõndima) e. deskr., vrd. krj. köhmäkkä (kange) link
köks (väike hunnik) e. deskr. link
könksus (kõveras) e. deskr., vrd. konksus ja aun. könkässä (küürus) link
könn (kängu jäänud) e. deskr., vrd. aun. könni (lombak) link
könt (liikme jupp) e. deskr., vrd. aun. köntys (kohmard) link
kössis (kõveras) e. deskr. link
kööberdama (komberdama) e. deskr., vrd. kooberdama link
köögerdama (vaevaga käima või tegema) e. deskr. link
kügar (sõlm) e-sm-krj. deskr. krj. kykäreh (kõverik) link
künt (liikme jupp) e. deskr., vrd. könt link
küütsus (kössis) e. deskr. link
laabakil (korratult laiali) e. deskr. link
laaberdama e. deskr. link
laatsakil (maoli) e. deskr., vrd. sm. latsakka (lame) link
lagin e. deskr. link
la(h)makas e. deskr., vrd. laam link
lailama (hõljuma) e. deskr. link
lammutama (purustama) e. deskr., vrd. lame link
lapakas (lai tükk) e. deskr., vrd. lappama link
lapats e. deskr. link
lapergune e. deskr., vrd. lapik link
lapik e. deskr., vrd. lapiti link
lappama (lapikult kokku panema) e. deskr., vrd. tšr-vtj. lap (madal) link
larakas (suur tükk) e. deskr. link

Päringu ülempiir (200) vastust väljastatud.

1870 rida loetud, leidsin 200 sobivat vastust.