Kokku kirjeid: 49
Kohanimi märgendid allikas staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Bengali laht
ee VÕS1933 P   h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengaali laht
ee VAN VÕS1933#; ÕS1960; W1969a_et_geo VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengaalia laht
ee VAN Ja1868:42 VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengali-lahhe
ee VAN K-VIISIS MKR1859:03 VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengali-laht
ee VAN K-VIISIS Keo1854:61,162 VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Pengali-laht
ee VAN K-VIISIS Keo1854:100 VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Pengali merri
ee VAN K-VIISIS Gi1849:51 VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengal, Bay of
ingl   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengale, golfe du
pr   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Baṅgopsāgar / বঙ্গোপসাগর
bn bn1978s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bańgāl kī khāṙī / बंगाल की खाड़ी
hi hi1972s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bin-gala Pinlè-aw / ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်
birma MM2000a VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bin-gala Aw / ဘင်္ဂလားအော်
birma RÖÖPN   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bingai Cokug / པིན་འགལ་མཚོ་ཁུག
tiibeti bo1963s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengálský záliv
tšehhi cs2003s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalen, Golf von
sks   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalisches Meer
sks RÖÖPN   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Vengális, Kólpos tis / Κόλπος της Βεγγάλης
kr W2003a_el VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalako golkoa
baski W1998a_eu VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bangāl, Khalīj-e / خليج بنگال / Xalij-e Bangāl
pärsia fa1983s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalinlahti
soome   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bańgāḷno upsāgar / બંગાળનો ઉપસાગર
gu gu1990s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengál-öböl
ungari hu2007n VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Benggala, Teluk
indoneesia, malai   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengaru-wan / ベンガル湾
jpn ja1970s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalis qure / ბენგალის ყურე / Bengalis q’ure
gruusia W2006a_ka VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bańgāḷakŏlli / ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ
kn kn1979s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bangkan, Ao / ອ່າວບັງການ
lao   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalijos įlanka
leedu lit1969s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengālijas līcis
läti lav1966s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bańgāḷ uḷkkaṭal / ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
ml ml1984s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Baṅkāḷ uḷkkaṭal / ബങ്കാൾ ഉൾക്കടൽ
ml RÖÖPN ml1971s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalen, Golf van
holl nl2002n VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Baṅgopsāgar / ବଙ୍ଗୋପସାଗର
or NET_Wiki VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bańgāl dī khāṙī / ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ
pa pa1979s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalska, Zatoka
pl pl1996n VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
de Bangāl Khalīj / د بنگال خليج
puštu ps1983s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Бенгальский залив
vn   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bĕńgāla bŏkka / බෙංගාල බොක්ක
si si1983s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bĕńgāle bŏkka / බෙංගාලේ බොක්ක
si RÖÖPN si1983s# VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengálsky záliv
slovaki W2005a_sk VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengalski zaliv
sloveeni sl2001n VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengaliska viken
rts   VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Vaṅkāḷa virikuṭā / வங்காள விரிகுடா
ta ta1960s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bańgāḷā khātaṁ / బంగాళా ఖాతం
te te1972s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengkon, Ao / อ่าวเบงกอน
tai th1964s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bengal Koltugi / بېنگال قولتۇغى / Bëngal Qoltughi
ug ug1968s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Bangāl, Ḳhalīj / خليج بنگال
urdu ur1964s VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)      
Ben gan, vịnh
vietnami VN2005a VAR Bengali laht h32 xA (BD, IN, MM)