Kokku kirjeid: 69
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Âmpĭl Tœ̆k / អំពិលទឹក
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Ampil Tuek
Ândong Snay / អណ្ដូងស្នាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Andoung Snay
Ânhchanh Rung / អញ្ចាញរូង
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Anhchanh Rung
Âphĭvoădth / អភិវឌ្ឍន៍
khmeeri P   a3 KH 4 Tuek Phos Akphivoadth
Bântéay Préal / បន្ទាយព្រាល
khmeeri P   a3 KH 4 Rolea B’ier Banteay Preal
Châk / ចក
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Chak
Chaông Maông / ចោងម៉ោង
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Chaong Maong
Cheung Kréav / ជើងគ្រាវ
khmeeri P   a3 KH 4 Rolea B’ier Cheung Kreav
Chhéan Laeung / ឈានឡើង
khmeeri P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Chhean Laeung
Chhnŏk Tru / ឆ្នុកទ្រូ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Chhnok Tru
Chhuk Sâ / ឈូកស
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Tralach Chhuk Sa
Chiĕb / ជៀប
khmeeri P   a3 KH 4 Tuek Phos Chieb
Chôl Sar / ជលសារ
khmeeri P   a3 KH 4 Chol Kiri Chol Sar
Chrânok / ច្រណូក
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Chranouk
Chrés / ច្រេស
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Tralach Chres
Chrey Băk / ជ្រៃបាក់
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Chrey Bak
Dar / ដារ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Dar
Kâmpóng Chhnăng / កំពង់ឆ្នាំង
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Chhnang Kampong Chhnang
Kâmpóng Hau / កំពង់ហៅ
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Kampong Hau
Kâmpóng Ŏs / កំពង់អុស
khmeeri P   a3 KH 4 Chol Kiri Kampong Os
Kâmpóng Preăh Kôkir / កំពង់ព្រះគគីរ
khmeeri P   a3 KH 4 Baribour Kampong Preah Kokir
Kâmpóng Trâlach / កំពង់ត្រឡាច
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Tralach Kampong Tralach
Kaôh / កោះ
khmeeri P   a3 KH 4 Chol Kiri Kaoh
Kbal Tœ̆k / ក្បាលទឹក
khmeeri P   a3 KH 4 Tuek Phos Kbal Tuek
Khlŏng Pôpôk / ខ្លុងពពក
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Khlong Popok
Khnar Chhmar / ខ្នារឆ្មារ
khmeeri P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Khnar Chhmar
Khŏn Râng / ខុនរ៉ង
khmeeri P   a3 KH 4 Baribour Khon Rang
Khsam / ខ្សាម
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Chhnang Khsam
Koŭk Bântéay / គោកបន្ទាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Kouk Banteay
Krăng Léav / ក្រាំងលាវ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Krang Leav
Krăng Lvéa / ក្រាំងល្វា
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Sameakki Mean Chey Krang Lvea
Krăng Skar / ក្រាំងស្ការ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Krang Skear
Lôngvêk / លង្វែក
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Tralach Longveaek
Mélum / មេលំ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Melum
Or Rœ̆ssei / អូរឫស្សី
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Ou Ruessei
Péam / ពាម
khmeeri P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Peam
Péam Chhkaôk / ពាមឆ្កោក
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Chol Kiri Peam Chhkaok
Péani / ពានី
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Peani
Péch Chângvar / ពេជចង្វារ
khmeeri P   a3 KH 4 Baribour Pech Changvar
Ph’ér / ផ្អេរ
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Chhnang Ph’er
Phlov Tuk / ផ្លូវទូក
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Phlov Tuk
Phsar / ផ្សារ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Phsar
Phsar Chhnăng / ផ្សារឆ្នាំង
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Chhnang Phsar Chhnang
Pôngrô / ពង្រ
khmeeri P   a3 KH 4 Rolea B’ier Pongro
Pônley / ពន្លៃ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Ponley
Pôpél / ពពេល
khmeeri P   a3 KH 4 Baribour Popel
Poŭ / ពោធិ៍
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Pou
Prâlay Méas / ប្រឡាយមាស
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Pralay Meas
Prâsnĕb / ប្រស្និប
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Prasneb
Prey Kri / ព្រៃគ្រី
khmeeri P   a3 KH 4 Chol Kiri Prey Kri
Prey Mul / ព្រៃមូល
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Prey Mul
Rôléa B’iĕr / រលាប្អៀរ
khmeeri P   a3 KH 4 Rolea B’ier Rolea B’ier
Sâmraông Sên / សំរោងសែន
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Samraong Saen
Sêb / សែប
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Tralach Saeb
Sédthei / សេដ្ឋី
khmeeri P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Sedthei
Srê Thmei / ស្រែថ្មី
khmeeri P   a3 KH 4 Rolea B’ier Srae Thmei
Svay / ស្វាយ
khmeeri P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Svay
Svay Chrum / ស្វាយជ្រំ
khmeeri P   a3 KH 4 Rolea B’ier Svay Chrum
Svay Chŭk / ស្វាយជុក
khmeeri P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Svay Chuk
Svay Rumpéar / ស្វាយរំពារ
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Svay Rumpear
Ta Chés / តាជេស
khmeeri P   a3 KH 4 Kampong Tralach Ta Ches
Tăng Krâsăng / តាំងក្រសាំង
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Tang Krasang
Tbêng Khpós / ត្បែងខ្ពស់
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Sameakki Mean Chey Tbaeng Khpos
Thlôk Viĕn / ធ្លកវៀន
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Sameakki Mean Chey Thlok Vien
Thmâ Ĕdth / ថ្មឥដ្ឋ
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Thma Edth
Tœ̆k Hot / ទឹកហូត
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Tuek Hout
Trângĕl / ត្រងិល
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Trangel
Trâpeăng Chăn / ត្រពាំងចាន់
khmeeri P   a3, p0 KH 4 Baribour Trapeang Chan
Tuŏl Khpós / ទួលខ្ពស់
khmeeri P   a3 KH 4 Tuek Phos Toul Khpos