Kokku kirjeid: 116
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Âmpĭl Krau / អំពិលក្រៅ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Ampil Krau
Ângkôr Ângk / អង្គរអង្គ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Angkor Angk
Ângkôr Réach / អង្គររាជ
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Angkor Reach
Ângkôr Sâr / អង្គរសរ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Angkor Sar
Ângkôr Trét / អង្គរទ្រេត
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Angkor Tret
Ânsaông / អន្សោង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Ansaong
Ba Baông / បាបោង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Ro Ba Baong
Bânlĭch Prasat / បន្លិចប្រាសាទ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Ro Banlich Prasat
Bântéay Châkrei / បន្ទាយចក្រី
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Banteay Chakrei
Baray / បារាយណ៍
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Leav Baray
Bœ̆ng Daôl / បឹងដោល
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Boeng Daol
Bœ̆ng Preăh / បឹងព្រះ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Boeng Preah
Cham / ចាម
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Cham
Chéach / ជាច
khmeeri P   a3 KH 14 Kamchay Mear Cheach
Chéa Khlang / ជាខ្លាង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Chea Khlang
Chéang Dêk / ជាងដែក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Cheang Daek
Cheung Phnum / ជើងភ្នំ
khmeeri P   a3 KH 14 Ba Phnum Cheung Phnum
Cheung Tœ̆k / ជើងទឹក
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Leav Cheung Tuek
Chey Kâmpôk / ជៃកំពក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Chey Kampok
Chheu Kăch / ឈើកាច់
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Chheu Kach
Chi Phŏch / ជីផុច
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Chi Phok
Chŏng Âmpĭl / ចុងអំពិល
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Chong Ampil
Chrés / ច្រេស
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Chres
Chrey / ជ្រៃ
khmeeri P   a3 KH 14 Prey Veaeng Chrey
Chrey / ជ្រៃ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Chrey
Chrey Khmŭm / ជ្រៃឃ្មុំ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Chrey Khmum
Dâmrei Puŏn / ដំរីពួន
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Damrei Puon
Don Kœ̆ng / ដូនកឹង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kamchay Mear Doun Koeng
Kâmpóng Léav / កំពង់លាវ
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Leav Kampong Leav
Kâmpóng Pôpĭl / កំពង់ពពិល
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kampong Popil
Kâmpóng Prăng / កំពង់ប្រាំង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kampong Prang
Kâmpóng Prasat / កំពង់ប្រាសាទ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Kampong Prasat
Kâmpóng Rœ̆ssei / កំពង់ឫស្សី
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kampong Ruessei
Kâmpóng Sœ̆ng / កំពង់សឹង
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Kampong Soeng
Kâmpóng Trâbêk / កំពង់ត្របែក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Kampong Trabaek
Kânhchâm / កញ្ចំ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kanhcham
Kânhchriĕch / កញ្ជ្រៀច
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Kanhchriech
Kânsaôm Âk / កន្សោមអក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Kansaom Ak
Kaôh Chék / កោះចេក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Kaoh Chek
Kaôh Rôka / កោះរកា
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Kaoh Roka
Kaôh Sâmpŏu / កោះសំពៅ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Chor Kaoh Sampov
Kdœăng Réay / ក្ដឿងរាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Kdoeang Reay
Koŭ Khchâk / គោខ្ចក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Kou Khchak
Koŭk Kóng Kaeut / គោកគង់កើត
khmeeri P   a3 KH 14 Kanhchriech Kouk Kong Kaeut
Koŭk Kóng Lĕch / គោកគង់លិច
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Kouk Kong Lech
Krâbau / ក្របៅ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kamchay Mear Krabau
Krăng Svay / ក្រាំងស្វាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Krang Svay
Krăng Ta Yâng / ក្រាំងតាយ៉ង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Krang Ta Yang
Krânhung / ក្រញូង
khmeeri P   a3 KH 14 Kamchay Mear Kranhung
Lvé / ល្វេ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Lve
Lvéa / ល្វា
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Lvea
Mé Bŏny / មេបុណ្យ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Me Bon
Mésâ Prâchăn / មេសប្រចាន់
khmeeri P   a3 KH 14 Pea Reang Mesa Prachan
Neăk Lœăng / អ្នកលឿង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Ro Neak Loeang
Péam Méan Chey / ពាមមានជ័យ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Ro Peam Mean Chey
Péam Môntéar / ពាមមន្ទារ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Peam Montear
Péam Rô / ពាមរ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Ro Peam Ro
Péan Roŭng / ពានរោង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Pean Roung
Pnŏu Ti Muŏy / ព្នៅទី ១
khmeeri P   a3 KH 14 Sithor Kandal Pnov Ti Muoy
Pnŏu Ti Pir / ព្នៅទី ២
khmeeri P   a3 KH 14 Sithor Kandal Pnov Ti Pir
Pôpœ̆s / ពពឹស
khmeeri P   a3 KH 14 Prey Veaeng Popueus
Poŭ Riĕng / ពោធិ៍រៀង
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Leav Pou Rieng
Poŭ Ti / ពោធិ៍ទី
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Pou Ti
Prasat / ប្រាសាទ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Prasat
Prâthéatŏ / ប្រធាតុ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Pratheat
Preăh Sdăch / ព្រះស្ដេច
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Preah Sdach
Préal / ព្រាល
khmeeri P   a3 KH 14 Kanhchriech Preal
Prêk Ânteăh / ព្រែកអន្ទះ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Leav Preaek Anteah
Prêk Chângkran / ព្រែកចង្ក្រាន
khmeeri P   a3 KH 14 Sithor Kandal Preaek Changkran
Prêk Chrey / ព្រែកជ្រៃ
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Leav Preaek Chrey
Prêk Khsay Kâ / ព្រែកខ្សាយ ក
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Ro Preaek Khsay Ka
Prêk Khsay Khâ / ព្រែកខ្សាយ ខ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Ro Preaek Khsay Kha
Prêk Krâbau / ព្រែកក្របៅ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Preaek Krabau
Prêk Sâmbuŏr / ព្រែកសំបួរ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Chor Preaek Sambuor
Prêk Ta Sâr / ព្រែកតាសរ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Preaek Ta Sar
Prey Chhôr / ព្រៃឈរ
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Trabaek Prey Chhor
Prey Daeum Thnœ̆ng / ព្រៃដើមថ្នឹង
khmeeri P   a3 KH 14 Sithor Kandal Prey Daeum Thnoeng
Prey Kândiĕng / ព្រៃកណ្ដៀង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Ro Prey Kandieng
Prey Kânlaông / ព្រៃកន្លោង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Leav Prey Kanlaong
Prey Khla / ព្រៃខ្លា
khmeeri P   a3 KH 14 Prey Veaeng Prey Khla
Prey Khnés / ព្រៃឃ្នេស
khmeeri P   a3 KH 14 Me Sang Prey Khnes
Prey Pnŏu / ព្រៃព្នៅ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Prey Pnov
Prey Poŭn / ព្រៃពោន
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Prey Poun
Prey Rumdéng / ព្រៃរំដេង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Prey Rumdeng
Prey Sniĕt / ព្រៃស្នៀត
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Prey Sniet
Prey Srâlĕt / ព្រៃស្រឡិត
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Prey Sralet
Prey Tœ̆ng / ព្រៃទឹង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Prey Tueng
Prey Tôtœ̆ng / ព្រៃទទឹង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Prey Totueng
Réab / រាប
khmeeri P   a3 KH 14 Pea Reang Reab
Reăks Chey / រក្សជ័យ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Reaks Chey
Réathôr / រាធរ
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Reathor
Rœ̆ssei Sănh / ឫស្សីសាញ់
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Ruessei Sanh
Rœ̆ssei Srŏk / ឫស្សីស្រុក
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Ruessei Srok
Rôka / រកា
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Roka
Roŭng Dâmrei / រោងដំរី
khmeeri P   a3 KH 14 Ba Phnum Roung Damrei
Rumchék / រំចេក
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Rumchek
Rumléch / រំលេច
khmeeri P   a3 KH 14 Sithor Kandal Rumlech
Sâmraông / សំរោង
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Samraong
Sdau Kaông / ស្ដៅកោង
khmeeri P   a3 KH 14 Ba Phnum Sdau Kaong
Séang Khvéang / ស៊ាងឃ្វាង
khmeeri P   a3 KH 14 Kamchay Mear Seang Khveang
Séna Réach Ŏtdâm / សេនារាជឧត្ដម
khmeeri P   a3 KH 14 Preah Sdach Seena Reach Otdam
Smaông Cheung / ស្មោងជើង
khmeeri P   a3 KH 14 Kamchay Mear Smaong Cheung
Smaông Tbong / ស្មោងត្បូង
khmeeri P   a3 KH 14 Kamchay Mear Smaong Tboung
Spœ Kâ / ស្ពឺ ក
khmeeri P   a3 KH 14 Ba Phnum Spueu Ka
Spœ Khâ / ស្ពឺ ខ
khmeeri P   a3 KH 14 Ba Phnum Spueu Kha
Svay Ântôr / ស្វាយអន្ទរ
khmeeri P   a3 KH 14 Prey Veaeng Svay Antor
Svay Chrum / ស្វាយជ្រំ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Svay Chrum
Svay Phlŏăh / ស្វាយភ្លោះ
khmeeri P   a3 KH 14 Peam Chor Svay Phluoh
Ta Kaô / តាកោ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kampong Leav Ta Kao
Théay / ធាយ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Theay
Thkov / ថ្កូវ
khmeeri P   a3 KH 14 Kampong Trabaek Thkov
Thmâ Pun / ថ្មពូន
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Thma Pun
Tnaôt / ត្នោត
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Tnaot
Tœ̆k Thla / ទឹកថ្លា
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Tuek Thla
Trâbêk / ត្របែក
khmeeri P   a3 KH 14 Kamchay Mear Trabaek
Trâpeăng Srê / ត្រពាំងស្រែ
khmeeri P   a3, p0 KH 14 Me Sang Trapeang Srae