Kokku kirjeid: 86
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Aksay
kk-CN P = Aksay Kasahhi autonoomne maakond a3zz CN 62 Jiuquan  
Anding / 安定
hn P   a3qu CN 62 Dingxi  
Anning / 安宁
hn P   a3qu CN 62 Lanzhou  
Baiyin / 白银
hn P   a3qu CN 62 Baiyin  
Chengguan / 城关
hn P   a3qu CN 62 Lanzhou  
Cheng Xian / 成县
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Chongxin / 崇信
hn P   a3 CN 62 Pingliang  
Dangchang / 宕昌
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Dongxiang / 东乡
hn P = Tungsjangi (Sarta) autonoomne maakond a3zz CN 62 Linxia  
Dunhuang / 敦煌
hn P   a3sh, p0 CN 62 Jiuquan  
Gangu / 甘谷
hn P   a3 CN 62 Tianshui  
Ganzhou / 甘州
hn P   a3qu CN 62 Zhangye  
Gaolan / 皋兰
hn P   a3 CN 62 Lanzhou  
Gaotai / 高台
hn P   a3 CN 62 Zhangye  
Guanghe / 广河
hn P   a3 CN 62 Linxia  
Guazhou / 瓜州
hn P   a3 CN 62 Jiuquan  
Gulang / 古浪
hn P   a3 CN 62 Wuwei  
Heshui / 合水
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Hezheng / 和政
hn P   a3 CN 62 Linxia  
Hezuo / 合作
hn P = Zoi / གཙོས a3sh, p0, @2 CN 62 Gannan  
Honggu / 红古
hn P   a3qu CN 62 Lanzhou  
Huachi / 华池
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Huan Xian / 环县
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Huating / 华亭
hn P   a3 CN 62 Pingliang  
Huining / 会宁
hn P   a3 CN 62 Baiyin  
Hui Xian / 徽县
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Jinchuan / 金川
hn P   a3qu CN 62 Jinchang  
Jingchuan / 泾川
hn P   a3 CN 62 Pingliang  
Jingning / 静宁
hn P   a3 CN 62 Pingliang  
Jingtai / 景泰
hn P   a3 CN 62 Baiyin  
Jingyuan / 靖远
hn P   a3 CN 62 Baiyin  
Jinta / 金塔
hn P   a3 CN 62 Jiuquan  
Jishishan / 积石山
hn P = Jishishani Bonani-Tungsjangi-Salari autonoomne maakond a3zz CN 62 Linxia  
Jonê / ཅོ་ནེ
tiibeti P   a3 CN 62 Gannan  
Kangle / 康乐
hn P   a3 CN 62 Linxia  
Kang Xian / 康县
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Kongtong / 崆峒
hn P   a3qu CN 62 Pingliang  
Liangdang / 两当
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Liangzhou / 凉州
hn P   a3qu CN 62 Wuwei  
Lingtai / 灵台
hn P   a3 CN 62 Pingliang  
Linze / 临泽
hn P   a3 CN 62 Zhangye  
Lintan / 临潭
hn P = Pazê / བ་རྩེ a3 CN 62 Gannan  
Lintao / 临洮
hn P   a3 CN 62 Dingxi  
Linxia / 临夏
hn P   a3 CN 62 Linxia  
Linxia / 临夏
hn P   a3sh CN 62 Linxia  
Li Xian / 礼县
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Longxi / 陇西
hn P   a3 CN 62 Dingxi  
Luqu / ཀླུ་ཆུ
tiibeti P   a3 CN 62 Gannan  
Maiji / 麦积
hn P   a3qu CN 62 Tianshui  
Maqu / རྨ་ཆུ
tiibeti P   a3 CN 62 Gannan  
Minle / 民乐
hn P   a3 CN 62 Zhangye  
Minqin / 民勤
hn P   a3 CN 62 Wuwei  
Min Xian / 岷县
hn P   a3 CN 62 Dingxi  
Ning Xian / 宁县
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Pingchuan / 平川
hn P   a3qu CN 62 Baiyin  
Qilihe / 七里河
hn P   a3qu CN 62 Lanzhou  
Qin’an / 秦安
hn P   a3 CN 62 Tianshui  
Qingcheng / 庆城
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Qingshui / 清水
hn P   a3 CN 62 Tianshui  
Qinzhou / 秦州
hn P   a3qu CN 62 Tianshui  
Shandan / 山丹
hn P   a3 CN 62 Zhangye  
Subei / 肃北
hn P = Subei Mongoli autonoomne maakond a3zz CN 62 Jiuquan  
Sunan / 肃南
hn P = Sunani Juguri autonoomne maakond a3zz CN 62 Zhangye  
Suzhou / 肃州
hn P   a3qu CN 62 Jiuquan  
Zhangjiachuan / 张家川
hn P = Zhangjiachuani Huei autonoomne maakond a3zz CN 62 Tianshui  
Zhang Xian / 漳县
hn P   a3 CN 62 Dingxi  
Zhengning / 正宁
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Zhenyuan / 镇原
hn P   a3 CN 62 Qingyang  
Zhuanglang / 庄浪
hn P   a3 CN 62 Pingliang  
Zhugqu / འབྲུག་ཆུ
tiibeti P   a3 CN 62 Gannan  
Têwo / ཐེ་བོ
tiibeti P   a3 CN 62 Gannan  
Tianzhu / 天祝
hn P = Tianzhu Tiibeti autonoomne maakond a3zz CN 62 Wuwei  
Tongwei / 通渭
hn P   a3 CN 62 Dingxi  
Weiyuan / 渭源
hn P   a3 CN 62 Dingxi  
Wen Xian / 文县
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Wudu / 武都
hn P   a3qu CN 62 Longnan  
Wushan / 武山
hn P   a3 CN 62 Tianshui  
Xiahe / 夏河
hn P = Sangqu / བསང་ཆུ a3 CN 62 Gannan  
Xifeng / 西峰
hn P   a3qu, p0, @2 CN 62 Qingyang  
Xigu / 西固
hn P   a3qu CN 62 Lanzhou  
Xihe / 西和
hn P   a3 CN 62 Longnan  
Yongchang / 永昌
hn P   a3 CN 62 Jinchang  
Yongdeng / 永登
hn P   a3 CN 62 Lanzhou  
Yongjing / 永靖
hn P   a3 CN 62 Linxia  
Yumen / 玉门
hn P   a3sh, p0 CN 62 Jiuquan  
Yuzhong / 榆中
hn P   a3 CN 62 Lanzhou