Kokku kirjeid: 181
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Anju / 安居
hn P   a3qu CN 51 Suining  
An Xian / 安县
hn P   a3 CN 51 Mianyang  
Anyue / 安岳
hn P   a3 CN 51 Ziyang  
Baiyü / དཔལ་ཡུལ
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Baoxing / 宝兴
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Barkam / འབར་ཁམས
tiibeti P   a3 CN 51 Ngawa  
Bazhou / 巴州
hn P   a3qu, p0, @2 CN 51 Bazhong  
Batang / འབའ་ཐང
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Beichuan / 北川
hn P = Beichuani Tsjangi autonoomne maakond a3zz CN 51 Mianyang  
Butuo / 布拖
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Cangxi / 苍溪
hn P   a3 CN 51 Guangyuan  
Changning / 长宁
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Chaotian / 朝天
hn P   a3qu CN 51 Guangyuan  
Chenghua / 成华
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Chongzhou / 崇州
hn P   a3sh, p0 CN 51 Chengdu  
Chuanshan / 船山
hn P   a3qu CN 51 Suining  
Cuiping / 翠屏
hn P   a3qu CN 51 Yibin  
Da’an / 大安
hn P   a3qu CN 51 Zigong  
Dabba / འདབ་པ
tiibeti P = Daocheng / 稻城 a3 CN 51 Garzê  
Danleng / 丹稜
hn P   a3 CN 51 Meishan  
Dardo / དར་མདོ
tiibeti P = Kangding / 康定 a3 CN 51 Garzê  
Dazhu / 大竹
hn P   a3 CN 51 Dazhou  
Dawu / རྟའུ
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Da Xian / 达县
hn P   a3 CN 51 Dazhou  
Dayi / 大邑
hn P   a3 CN 51 Chengdu  
Daying / 大英
hn P   a3 CN 51 Suining  
Dechang / 德昌
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Dêgê / སྡེ་དགེ
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Dêrong / སྡེ་རོང
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Dongpo / 东坡
hn P   a3qu CN 51 Meishan  
Dong Qu / 东区
hn P   a3qu CN 51 Panzhihua  
Dongxing / 东兴
hn P   a3qu CN 51 Neijiang  
Dujiangyan / 都江堰
hn P   a3sh, p0 CN 51 Chengdu  
Ebian / 峨边
hn P = Ebiani Jii autonoomne maakond a3zz CN 51 Leshan  
Emeishan / 峨眉山
hn P   a3sh, p0 CN 51 Leshan  
Fucheng / 涪城
hn P   a3qu CN 51 Mianyang  
Fushun / 富顺
hn P   a3 CN 51 Zigong  
Ganluo / 甘洛
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Gaoping / 高坪
hn P   a3qu CN 51 Nanchong  
Gao Xian / 高县
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Garzê / དཀར་མཛེས
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Gongjing / 贡井
hn P   a3qu CN 51 Zigong  
Gong Xian / 珙县
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Guang’an / 广安
hn P   a3qu CN 51 Guang’an  
Guanghan / 广汉
hn P   a3sh, p0 CN 51 Deyang  
Gulin / 古蔺
hn P   a3 CN 51 Luzhou  
Gyaisi / བརྒྱད་ཟིལ
tiibeti P = Jiulong / 九龙 a3 CN 51 Garzê  
Hanyuan / 汉源
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Heishui / 黑水
hn P = Choqu / ཁྲོ་ཆུ a3 CN 51 Ngawa  
Hejiang / 合江
hn P   a3 CN 51 Luzhou  
Hongya / 洪雅
hn P   a3 CN 51 Meishan  
Hongyuan / 红原
hn P = Gakog / རྐ་ཁོག a3 CN 51 Ngawa  
Huaying / 华蓥
hn P   a3sh, p0 CN 51 Guang’an  
Huidong / 会东
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Huili / 会理
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Jagsamka / ལྕགས་ཟམ་ཁ
tiibeti P = Luding / 泸定 a3 CN 51 Garzê  
Jiajiang / 夹江
hn P   a3 CN 51 Leshan  
Jialing / 嘉陵
hn P   a3qu CN 51 Nanchong  
Jiang’an / 江安
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Jiange / 剑阁
hn P   a3 CN 51 Guangyuan  
Jiangyang / 江阳
hn P   a3qu CN 51 Luzhou  
Jiangyou / 江油
hn P   a3sh CN 51 Mianyang  
Jianyang / 简阳
hn P   a3sh CN 51 Ziyang  
Jingyan / 井研
hn P   a3 CN 51 Leshan  
Jingyang / 旌阳
hn P   a3qu CN 51 Deyang  
Jinjiang / 锦江
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Jinkouhe / 金口河
hn P   a3qu CN 51 Leshan  
Jinniu / 金牛
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Jintang / 金堂
hn P   a3 CN 51 Chengdu  
Jinyang / 金阳
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Jiuzhaigou / 九寨沟
hn P   a3 CN 51 Ngawa  
Junlian / 筠连
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Kaijiang / 开江
hn P   a3 CN 51 Dazhou  
Langzhong / 阆中
hn P   a3sh, p0 CN 51 Nanchong  
Leibo / 雷波
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Lezhi / 乐至
hn P   a3 CN 51 Ziyang  
Linshui / 邻水
hn P   a3 CN 51 Guang’an  
Litang / ལི་ཐང
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Li Xian / 理县
hn P   a3 CN 51 Ngawa  
Longchang / 隆昌
hn P   a3 CN 51 Neijiang  
Longmatan / 龙马潭
hn P   a3qu CN 51 Luzhou  
Longquanyi / 龙泉驿
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Luojiang / 罗江
hn P   a3 CN 51 Deyang  
Lushan / 芦山
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Lu Xian / 泸县
hn P   a3 CN 51 Luzhou  
Mabian / 马边
hn P = Mabiani Jii autonoomne maakond a3zz CN 51 Leshan  
Mao Xian / 茂县
hn P   a3 CN 51 Ngawa  
Meigu / 美姑
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Mianning / 冕宁
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Mianzhu / 绵竹
hn P   a3sh, p0 CN 51 Deyang  
Mingshan / 名山
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Miyi / 米易
hn P   a3 CN 51 Panzhihua  
Muchuan / 沐川
hn P   a3 CN 51 Leshan  
Muli / 木里
hn P = Muli Tiibeti autonoomne maakond a3zz CN 51 Liangshan  
Nanbu / 南部
hn P   a3 CN 51 Nanchong  
Nanjiang / 南江
hn P   a3 CN 51 Bazhong  
Nanxi / 南溪
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Naxi / 纳溪
hn P   a3qu CN 51 Luzhou  
Ngawa / རྔ་བ
tiibeti P = Aba / 阿坝 a3 CN 51 Ngawa  
Ningnan / 宁南
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Nyagquka / ཉག་ཆུ་ཁ
tiibeti P = Yajiang / 雅江 a3 CN 51 Garzê  
Nyagrong / ཉག་རོང
tiibeti P = Xinlong / 新龙 a3 CN 51 Garzê  
Peng’an / 蓬安
hn P   a3 CN 51 Nanchong  
Pengshan / 彭山
hn P   a3 CN 51 Meishan  
Pengzhou / 彭州
hn P   a3sh, p0 CN 51 Chengdu  
Pengxi / 蓬溪
hn P   a3 CN 51 Suining  
Pingchang / 平昌
hn P   a3 CN 51 Bazhong  
Pingshan / 屏山
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Pingwu / 平武
hn P   a3 CN 51 Mianyang  
Pi Xian / 郫县
hn P   a3 CN 51 Chengdu  
Puge / 普格
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Pujiang / 蒲江
hn P   a3 CN 51 Chengdu  
Qagchêng / ཕྱག་འཕྲེང
tiibeti P = Xiangcheng / 乡城 a3 CN 51 Garzê  
Qianwei / 犍为
hn P   a3 CN 51 Leshan  
Qingbaijiang / 青白江
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Qingchuan / 青川
hn P   a3 CN 51 Guangyuan  
Qingshen / 青神
hn P   a3 CN 51 Meishan  
Qingyang / 青羊
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Qionglai / 邛崃
hn P   a3sh, p0 CN 51 Chengdu  
Quqên / ཆུ་ཆེན
tiibeti P = Jinchuan / 金川 a3 CN 51 Ngawa  
Qu Xian / 渠县
hn P   a3 CN 51 Dazhou  
Renhe / 仁和
hn P   a3qu CN 51 Panzhihua  
Renshou / 仁寿
hn P   a3 CN 51 Meishan  
Rongzhag / རོང་བྲག
tiibeti P = Danba / 丹巴 a3 CN 51 Garzê  
Rong Xian / 荣县
hn P   a3 CN 51 Zigong  
Santai / 三台
hn P   a3 CN 51 Mianyang  
Sêrtar / གསེར་ཐར
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Sêrxü / སེར་ཤུལ
tiibeti P   a3 CN 51 Garzê  
Shawan / 沙湾
hn P   a3qu CN 51 Leshan  
Shehong / 射洪
hn P   a3 CN 51 Suining  
Shifang / 什邡
hn P   a3sh CN 51 Deyang  
Shimian / 石棉
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Shizhong / 市中
hn P   a3qu CN 51 Guangyuan  
Shizhong / 市中
hn P   a3qu CN 51 Leshan  
Shizhong / 市中
hn P   a3qu CN 51 Neijiang  
Shuangliu / 双流
hn P   a3 CN 51 Chengdu  
Shunqing / 顺庆
hn P   a3qu CN 51 Nanchong  
Sungqu / ཟུང་ཆུ
tiibeti P = Songpan / 松潘 a3 CN 51 Ngawa  
Zainlha / བཙན་ལྷ
tiibeti P = Xiaojin / 小金 a3 CN 51 Ngawa  
Zamtang / འཛམ་ཐང
tiibeti P   a3 CN 51 Ngawa  
Zhaggo / བྲག་མགོ
tiibeti P = Luhuo / 炉霍 a3 CN 51 Garzê  
Zhaojue / 昭觉
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Zhongjiang / 中江
hn P   a3 CN 51 Deyang  
Ziliujing / 自流井
hn P   a3qu CN 51 Zigong  
Zizhong / 资中
hn P   a3 CN 51 Neijiang  
Zitong / 梓潼
hn P   a3 CN 51 Mianyang  
Zoigê / མཛོད་དགེ
tiibeti P   a3 CN 51 Ngawa  
Tianquan / 天全
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Tongchuan / 通川
hn P   a3qu CN 51 Dazhou  
Tongjiang / 通江
hn P   a3 CN 51 Bazhong  
Wangcang / 旺苍
hn P   a3 CN 51 Guangyuan  
Wanyuan / 万源
hn P   a3sh, p0 CN 51 Dazhou  
Weiyuan / 威远
hn P   a3 CN 51 Neijiang  
Wenchuan / 汶川
hn P   a3 CN 51 Ngawa  
Wenjiang / 温江
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Wuhou / 武侯
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Wusheng / 武胜
hn P   a3 CN 51 Guang’an  
Wutongqiao / 五通桥
hn P   a3qu CN 51 Leshan  
Xichang / 西昌
hn P   a3sh, p0, @2 CN 51 Liangshan  
Xichong / 西充
hn P   a3 CN 51 Nanchong  
Xide / 喜德
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Xindu / 新都
hn P   a3qu CN 51 Chengdu  
Xingwen / 兴文
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Xinjin / 新津
hn P   a3 CN 51 Chengdu  
Xi Qu / 西区
hn P   a3qu CN 51 Panzhihua  
Xuanhan / 宣汉
hn P   a3 CN 51 Dazhou  
Xuyong / 叙永
hn P   a3 CN 51 Luzhou  
Yanbian / 盐边
hn P   a3 CN 51 Panzhihua  
Yanjiang / 雁江
hn P   a3qu CN 51 Ziyang  
Yantan / 沿滩
hn P   a3qu CN 51 Zigong  
Yanting / 盐亭
hn P   a3 CN 51 Mianyang  
Yanyuan / 盐源
hn P   a3 CN 51 Liangshan  
Yibin / 宜宾
hn P   a3 CN 51 Yibin  
Yilong / 仪陇
hn P   a3 CN 51 Nanchong  
Yingjing / 荥经
hn P   a3 CN 51 Ya’an  
Yingshan / 营山
hn P   a3 CN 51 Nanchong  
Youxian / 游仙
hn P   a3qu CN 51 Mianyang  
Yuanba / 元坝
hn P   a3qu CN 51 Guangyuan  
Yucheng / 雨城
hn P   a3qu CN 51 Ya’an  
Yuechi / 岳池
hn P   a3 CN 51 Guang’an  
Yuexi / 越西
hn P   a3 CN 51 Liangshan