Kokku kirjeid: 122
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Anhua / 安化
hn P   a3 CN 43 Yiyang  
Anren / 安仁
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Anxiang / 安乡
hn P   a3 CN 43 Changde  
Baojing / 保靖
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Beihu / 北湖
hn P   a3qu CN 43 Chenzhou  
Beita / 北塔
hn P   a3qu CN 43 Shaoyang  
Chaling / 茶陵
hn P   a3 CN 43 Zhuzhou  
Changning / 常宁
hn P   a3sh, p0 CN 43 Hengyang  
Changsha / 长沙
hn P   a3 CN 43 Changsha  
Chengbu / 城步
hn P = Chengbu Miao autonoomne maakond a3zz CN 43 Shaoyang  
Chenxi / 辰溪
hn P   a3 CN 43 Huaihua  
Cili / 慈利
hn P   a3 CN 43 Zhangjiajie  
Dao Xian / 道县
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Daxiang / 大祥
hn P   a3qu CN 43 Shaoyang  
Dingcheng / 鼎城
hn P   a3qu CN 43 Changde  
Dong’an / 东安
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Dongkou / 洞口
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Fenghuang / 凤凰
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Furong / 芙蓉
hn P   a3qu CN 43 Changsha  
Guidong / 桂东
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Guiyang / 桂阳
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Guzhang / 古丈
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Hanshou / 汉寿
hn P   a3 CN 43 Changde  
Hecheng / 鹤城
hn P   a3qu CN 43 Huaihua  
Hengdong / 衡东
hn P   a3 CN 43 Hengyang  
Hengnan / 衡南
hn P   a3 CN 43 Hengyang  
Hengshan / 衡山
hn P   a3 CN 43 Hengyang  
Hengyang / 衡阳
hn P   a3 CN 43 Hengyang  
Heshan / 赫山
hn P   a3qu CN 43 Yiyang  
Hetang / 荷塘
hn P   a3qu CN 43 Zhuzhou  
Hongjiang / 洪江
hn P   a3sh, p0 CN 43 Huaihua  
Huarong / 华容
hn P   a3 CN 43 Yueyang  
Huayuan / 花垣
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Huitong / 会同
hn P   a3 CN 43 Huaihua  
Jiahe / 嘉禾
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Jianghua / 江华
hn P = Jianghua Jao autonoomne maakond a3zz CN 43 Yongzhou  
Jiangyong / 江永
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Jingzhou / 靖州
hn P = Jingzhou Miao-Tungi autonoomne maakond a3zz CN 43 Huaihua  
Jinshi / 津市
hn P   a3sh, p0 CN 43 Changde  
Jishou / 吉首
hn P   a3sh, p0, @2 CN 43 Xiangxi  
Junshan / 君山
hn P   a3qu CN 43 Yueyang  
Kaifu / 开福
hn P   a3qu CN 43 Changsha  
Lanshan / 蓝山
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Leiyang / 耒阳
hn P   a3sh, p0 CN 43 Hengyang  
Lengshuijiang / 冷水江
hn P   a3sh, p0 CN 43 Loudi  
Lengshuitan / 冷水滩
hn P   a3qu CN 43 Yongzhou  
Lianyuan / 涟源
hn P   a3sh, p0 CN 43 Loudi  
Liling / 醴陵
hn P   a3sh, p0 CN 43 Zhuzhou  
Lingling / 零陵
hn P   a3qu CN 43 Yongzhou  
Linli / 临澧
hn P   a3 CN 43 Changde  
Linwu / 临武
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Linxiang / 临湘
hn P   a3sh, p0 CN 43 Yueyang  
Liuyang / 浏阳
hn P   a3sh, p0 CN 43 Changsha  
Li Xian / 澧县
hn P   a3 CN 43 Changde  
Longhui / 隆回
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Longshan / 龙山
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Louxing / 娄星
hn P   a3qu CN 43 Loudi  
Lusong / 芦淞
hn P   a3qu CN 43 Zhuzhou  
Luxi / 泸溪
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Mayang / 麻阳
hn P = Mayangi Miao autonoomne ringkond a3zz CN 43 Huaihua  
Miluo / 汨罗
hn P   a3sh, p0 CN 43 Yueyang  
Nan Xian / 南县
hn P   a3 CN 43 Yiyang  
Nanyue / 南岳
hn P   a3qu CN 43 Hengyang  
Ningxiang / 宁乡
hn P   a3 CN 43 Changsha  
Ningyuan / 宁远
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Pingjiang / 平江
hn P   a3 CN 43 Yueyang  
Qidong / 祁东
hn P   a3 CN 43 Hengyang  
Qiyang / 祁阳
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Rucheng / 汝城
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Sangzhi / 桑植
hn P   a3 CN 43 Zhangjiajie  
Shaodong / 邵东
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Shaoshan / 韶山
hn P   a3sh, p0 CN 43 Xiangtan  
Shaoyang / 邵阳
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Shifeng / 石峰
hn P   a3qu CN 43 Zhuzhou  
Shigu / 石鼓
hn P   a3qu CN 43 Hengyang  
Shimen / 石门
hn P   a3 CN 43 Changde  
Shuangfeng / 双峰
hn P   a3 CN 43 Loudi  
Shuangpai / 双牌
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Shuangqing / 双清
hn P   a3qu CN 43 Shaoyang  
Suining / 绥宁
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Suxian / 苏仙
hn P   a3qu CN 43 Chenzhou  
Zhengxiang / 蒸湘
hn P   a3qu CN 43 Hengyang  
Zhijiang / 芷江
hn P = Zhijiangi Tungi autonoomne maakond a3zz CN 43 Huaihua  
Zhongfang / 中方
hn P   a3 CN 43 Huaihua  
Zhuhui / 珠晖
hn P   a3qu CN 43 Hengyang  
Zhuzhou / 株洲
hn P   a3 CN 43 Zhuzhou  
Zixing / 资兴
hn P   a3sh, p0 CN 43 Chenzhou  
Ziyang / 资阳
hn P   a3qu CN 43 Yiyang  
Taojiang / 桃江
hn P   a3 CN 43 Yiyang  
Taoyuan / 桃源
hn P   a3 CN 43 Changde  
Tianxin / 天心
hn P   a3qu CN 43 Changsha  
Tianyuan / 天元
hn P   a3qu CN 43 Zhuzhou  
Tongdao / 通道
hn P = Tongdao Tungi autonoomne maakond a3zz CN 43 Huaihua  
Wangcheng / 望城
hn P   a3 CN 43 Changsha  
Wugang / 武冈
hn P   a3sh, p0 CN 43 Shaoyang  
Wuling / 武陵
hn P   a3qu CN 43 Changde  
Wulingyuan / 武陵源
hn P   a3qu CN 43 Zhangjiajie  
Xiangtan / 湘潭
hn P   a3 CN 43 Xiangtan  
Xiangxiang / 湘乡
hn P   a3sh, p0 CN 43 Xiangtan  
Xiangyin / 湘阴
hn P   a3 CN 43 Yueyang  
Xinhua / 新化
hn P   a3 CN 43 Loudi  
Xinhuang / 新晃
hn P = Xinhuangi Tungi autonoomne maakond a3zz CN 43 Huaihua  
Xinning / 新宁
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Xinshao / 新邵
hn P   a3 CN 43 Shaoyang  
Xintian / 新田
hn P   a3 CN 43 Yongzhou  
Xupu / 溆浦
hn P   a3 CN 43 Huaihua  
Yanfeng / 雁峰
hn P   a3qu CN 43 Hengyang  
Yanling / 炎陵
hn P   a3 CN 43 Zhuzhou  
Yizhang / 宜章
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
Yongding / 永定
hn P   a3qu CN 43 Zhangjiajie  
Yongshun / 永顺
hn P   a3 CN 43 Xiangxi  
Yongxing / 永兴
hn P   a3 CN 43 Chenzhou  
You Xian / 攸县
hn P   a3 CN 43 Zhuzhou  
Yuanjiang / 沅江
hn P   a3sh, p0 CN 43 Yiyang  
Yuanling / 沅陵
hn P   a3 CN 43 Huaihua  
Yuelu / 岳麓
hn P   a3qu CN 43 Changsha  
Yuetang / 岳塘
hn P   a3qu CN 43 Xiangtan  
Yueyang / 岳阳
hn P   a3 CN 43 Yueyang  
Yueyanglou / 岳阳楼
hn P   a3qu CN 43 Yueyang  
Yuhu / 雨湖
hn P   a3qu CN 43 Xiangtan  
Yuhua / 雨花
hn P   a3qu CN 43 Changsha  
Yunxi / 云溪
hn P   a3qu CN 43 Yueyang