Kokku kirjeid: 102
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Anlu / 安陆
hn P   a3sh, p0 CN 42 Xiaogan  
Badong / 巴东
hn P   a3 CN 42 Enshi  
Baokang / 保康
hn P   a3 CN 42 Xiangfan  
Caidian / 蔡甸
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Changyang / 长阳
hn P = Changyangi Thutsja autonoomne maakond a3zz CN 42 Yichang  
Chibi / 赤壁
hn P   a3sh, p0 CN 42 Xianning  
Chongyang / 崇阳
hn P   a3 CN 42 Xianning  
Dangyang / 当阳
hn P   a3sh, p0 CN 42 Yichang  
Danjiangkou / 丹江口
hn P   a3sh, p0 CN 42 Shiyan  
Dawu / 大悟
hn P   a3 CN 42 Xiaogan  
Daye / 大冶
hn P   a3sh, p0 CN 42 Huangshi  
Dianjun / 点军
hn P   a3qu CN 42 Yichang  
Dongbao / 东宝
hn P   a3qu CN 42 Jingmen  
Dongxihu / 东西湖
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Duodao / 掇刀
hn P   a3qu CN 42 Jingmen  
Echeng / 鄂城
hn P   a3qu CN 42 Ezhou  
Enshi / 恩施
hn P   a3sh, p0 CN 42 Enshi  
Fancheng / 樊城
hn P   a3qu CN 42 Xiangfan  
Fang Xian / 房县
hn P   a3 CN 42 Shiyan  
Gong’an / 公安
hn P   a3 CN 42 Jingzhou  
Guangshui / 广水
hn P   a3sh, p0 CN 42 Suizhou  
Gucheng / 谷城
hn P   a3 CN 42 Xiangfan  
Hanchuan / 汉川
hn P   a3sh, p0 CN 42 Xiaogan  
Hannan / 汉南
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Hanyang / 汉阳
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Hefeng / 鹤峰
hn P   a3 CN 42 Enshi  
Hong’an / 红安
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Honghu / 洪湖
hn P   a3sh, p0 CN 42 Jingzhou  
Hongshan / 洪山
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Huangmei / 黄梅
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Huangpi / 黄陂
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Huangshigang / 黄石港
hn P   a3qu CN 42 Huangshi  
Huangzhou / 黄州
hn P   a3qu, p0, @2 CN 42 Huanggang  
Huarong / 华容
hn P   a3qu CN 42 Ezhou  
Huting / 猇亭
hn P   a3qu CN 42 Yichang  
Jiang’an / 江岸
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Jianghan / 江汉
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Jiangling / 江陵
hn P   a3 CN 42 Jingzhou  
Jiangxia / 江夏
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Jianli / 监利
hn P   a3 CN 42 Jingzhou  
Jianshi / 建始
hn P   a3 CN 42 Enshi  
Jiayu / 嘉鱼
hn P   a3 CN 42 Xianning  
Jingshan / 京山
hn P   a3 CN 42 Jingmen  
Jingzhou / 荆州
hn P   a3qu CN 42 Jingzhou  
Laifeng / 来凤
hn P   a3 CN 42 Enshi  
Laohekou / 老河口
hn P   a3sh, p0 CN 42 Xiangfan  
Liangzihu / 梁子湖
hn P   a3qu CN 42 Ezhou  
Lichuan / 利川
hn P   a3sh, p0 CN 42 Enshi  
Luotian / 罗田
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Macheng / 麻城
hn P   a3sh, p0 CN 42 Huanggang  
Maojian / 茅箭
hn P   a3qu CN 42 Shiyan  
Nanzhang / 南漳
hn P   a3 CN 42 Xiangfan  
Qianjiang / 潜江
hn P   a3sh, p0 CN 42 (Hubei)  
Qiaokou / 乔口
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Qichun / 蕲春
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Qingshan / 青山
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Shashi / 沙市
hn P   a3qu CN 42 Jingzhou  
Shayang / 沙洋
hn P   a3 CN 42 Jingmen  
Shennongjia / 神农架
hn P   a3qu CN 42 (Hubei)  
Shishou / 石首
hn P   a3sh, p0 CN 42 Jingzhou  
Songzi / 松滋
hn P   a3sh CN 42 Jingzhou  
Zaoyang / 枣阳
hn P   a3sh, p0 CN 42 Xiangfan  
Zengdu / 曾都
hn P   a3qu CN 42 Suizhou  
Zhangwan / 张湾
hn P   a3qu CN 42 Shiyan  
Zhijiang / 枝江
hn P   a3sh CN 42 Yichang  
Zhongxiang / 钟祥
hn P   a3sh, p0 CN 42 Jingmen  
Zhushan / 竹山
hn P   a3 CN 42 Shiyan  
Zhuxi / 竹溪
hn P   a3 CN 42 Shiyan  
Zigui / 秭归
hn P   a3 CN 42 Yichang  
Tianmen / 天门
hn P   a3sh, p0 CN 42 (Hubei)  
Tieshan / 铁山
hn P   a3qu CN 42 Huangshi  
Tongcheng / 通城
hn P   a3 CN 42 Xianning  
Tongshan / 通山
hn P   a3 CN 42 Xianning  
Tuanfeng / 团风
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Wuchang / 武昌
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Wufeng / 五峰
hn P = Wufengi Thutsja autonoomne maakond a3zz CN 42 Yichang  
Wujiagang / 伍家岗
hn P   a3qu CN 42 Yichang  
Wuxue / 武穴
hn P   a3sh, p0 CN 42 Huanggang  
Xialu / 下陆
hn P   a3qu CN 42 Huangshi  
Xian’an / 咸安
hn P   a3qu CN 42 Xianning  
Xianfeng / 咸丰
hn P   a3 CN 42 Enshi  
Xiangcheng / 襄城
hn P   a3qu CN 42 Xiangfan  
Xiangyang / 襄阳
hn P   a3qu CN 42 Xiangfan  
Xiantao / 仙桃
hn P   a3sh, p0 CN 42 (Hubei)  
Xiaochang / 孝昌
hn P   a3 CN 42 Xiaogan  
Xiaonan / 孝南
hn P   a3qu CN 42 Xiaogan  
Xiling / 西陵
hn P   a3qu CN 42 Yichang  
Xingshan / 兴山
hn P   a3 CN 42 Yichang  
Xinzhou / 新洲
hn P   a3qu CN 42 Wuhan  
Xisaishan / 西塞山
hn P   a3qu CN 42 Huangshi  
Xishui / 浠水
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Xuan’en / 宣恩
hn P   a3 CN 42 Enshi  
Yangxin / 阳新
hn P   a3 CN 42 Huangshi  
Yicheng / 宜城
hn P   a3sh, p0 CN 42 Xiangfan  
Yidu / 宜都
hn P   a3sh CN 42 Yichang  
Yiling / 夷陵
hn P   a3qu CN 42 Yichang  
Yingcheng / 应城
hn P   a3qu CN 42 Xiaogan  
Yingshan / 英山
hn P   a3 CN 42 Huanggang  
Yuan’an / 远安
hn P   a3 CN 42 Yichang  
Yunmeng / 云梦
hn P   a3 CN 42 Xiaogan  
Yunxi / 郧西
hn P   a3 CN 42 Shiyan  
Yun Xian / 郧县
hn P   a3 CN 42 Shiyan