Kokku kirjeid: 154
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Aktsjabrski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Assipovitšõ
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MA    
Assipovitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Astravetsi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Ašmjanõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Babruisk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MA    
Babruiski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Baranavitšõ
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY BR    
Baranavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Barõssav
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Barõssavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Berastavitsa rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Berazino rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Bešankovitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Bjalõnitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Bjaroza rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Bragini rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Braslavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Brest / Брэст
valgevene P   a21, p10 BY BR    
Bresti rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Buda-Kašaljova rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Bõhhavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Dobruš / Добруш / Dobrush
valgevene P   a21, p10 BY HO Dobruški rajon  
Dobruši rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Dokšõtsõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Dragitšõni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Dzjaržõnsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Dzjaržõnski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Dzjatlava rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Dubrovna rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Gantsavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Garadoki rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Gluski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Glõbokaje rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Gomel
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HO    
Gomeli rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Gorki
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MA    
Gorki rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Grodna
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HR    
Grodna rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Hoiniki rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Hotsimski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Ivanava rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Ivatsevitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Ivje rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Jelski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Kalinkavitšõ
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HO    
Kalinkavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Kamjanetsi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Kapõli rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Karelitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Karma rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Kastsjukovitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Kiravski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Kletski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Klimavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Klitšavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Kobrõn
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY BR    
Kobrõni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Krasnapolle rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Kruglaje rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Krupki rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Krõtšav
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MA    
Krõtšavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Lagoiski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Leltšõtsõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Lepel
valgevene (EE TRANSKR), pl P   a21, p10 BY VI Liepieĺski rajon  
Lepeli rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Lida / Ліда
valgevene, vnL P   a21, p10 BY HR    
Lida rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Ljahhavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Ljozna rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Ljubani rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Lojevi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Luninets
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY BR    
Luninetsi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Magiljov
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MA    
Magiljovi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Maladzetšna
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Maladzetšna rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Malarõta rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Mastõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Mazõr
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HO    
Mazõri rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Minski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Mjadzeli rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Mjorõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Mstsislavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Narovlja rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Navagrudak
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HR    
Navagrudaki rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Navapolatsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY VI Polacki rajon  
Njasviži rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Orša / Орша / Orsha
valgevene P   a21, p10 BY VI    
Orša rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Pastavõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Petrõkavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Pinsk / Пінск
valgevene P   a21, p10 BY BR    
Pinski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Polatsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY VI    
Polatski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Pružanõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Puhhavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Ragatšov
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HO    
Ragatšovi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Rassonõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Retšõtsa
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HO    
Retšõtsa rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Saligorsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Saligorski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Sjanno rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Slavgaradi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Slonim / Слонім
valgevene, vnL P   a21, p10 BY HR    
Slonimi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Slutsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Slutski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Smaljavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Smargon
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HR    
Smargoni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Starõja Darogi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Stolini rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Stovbtsõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Svetlagorsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HO    
Svetlagorski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Svislatši rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Šarkavštšõna rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Šklovi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Štšutšõni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Šumilina rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Zaslavje
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Zelva rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Žabinka rajoon
ee+valgevene P   a2 BY BR    
Žlobin / Жлобін / Zhlobin
valgevene, vnL P   a21, p10 BY HO    
Žlobini rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Žodzina / Жодзіна / Zhodzina
valgevene P   a21, p10 BY MI    
Žõtkavitšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Talatšõni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Tšašniki rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Tšatšerski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Tšavussõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Tšerveni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Tšerõkavi rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MA    
Ušatšõ rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Uzda rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Valožõni rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Vavkavõsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY HR    
Vavkavõski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Verhnjadzvinski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Vetka rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HO    
Vileika
valgevene, vnL (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY MI    
Vileika rajoon
ee+valgevene P   a2 BY MI    
Vitsebsk
valgevene (EE TRANSKR) P   a21, p10 BY VI    
Vitsebski rajoon
ee+valgevene P   a2 BY VI    
Voranava rajoon
ee+valgevene P   a2 BY HR