Kokku kirjeid: 9
Kohanimi märgendid staatus rööp- või põhinimi liik riik adm1 adm2 adm3
Free State
ingl P   a1 ZA FS    
Gauteng
af, ingl, nso, ss P   a1 ZA GT    
Ida-Kapimaa
ee P   a1 ZA EC    
KwaZulu-Natal
ingl, af P   a1 ZA NL    
Limpopo
ingl, nso P   a1 ZA LP    
Loodeprovints
ee P   a1 ZA NW    
Lääne-Kapimaa
ee P   a1 ZA WC    
Mpumalanga
ingl P   a1 ZA MP    
Põhja-Kapimaa
ee P   a1 ZA NC