Total matching records: 20
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Chhoekhor Raptentse Dzong / ཆོས་འཁོར་རབ་བརྡན་རྩེ་རྫོང
dz P   a9 BT 32    
Chhukha Dzong / ཆུ་ཁ་རྫོང
dz P   a9 BT 12    
Daga Dzong / དར་དཀར་རྫོང
dz P   a9 BT 22    
Lhuendrup Rinchhentse Dzong / ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེ་རྫོང
dz P   a9 BT 44    
Mongar Dzong / མོང་སྒར་རྫོང
dz P   a9 BT 42    
Namgyeling Dzong / རྣམ་རྒྱལ་གླིང་རྫོང
dz P   a9 BT 13    
Pemagatshel Dzong / པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང
dz P   a9 BT 43    
Pungthang Dechhen Phodrang / སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང
dz P   a9 BT 23    
Rinpung Dzong / རིན་སྤུངས་རྫོང
dz P   a9 BT 11    
Samdrup Jongkhar Dzong / བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང
dz P   a9 BT 45    
Samtse Dzong / བསམ་རྩེ་རྫོང
dz P   a9 BT 14    
Sarpang Dzong / གསར་སྤང་རྫོང
dz P   a9 BT 31    
Trashi Chhoe Dzong / བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང
dz P   a9 BT 15    
Trashigang Dzong / བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང
dz P   a9 BT 41    
Trashi Thongmoen Dzong / བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང
dz P   a9 BT GA    
Trashi Yangtse Dzong / བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང
dz P   a9 BT TY    
Tsirang Dzong / རྩི་རང་རྫོང
dz P   a9 BT 21    
Wangdue Phodrang Dzong / དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང
dz P   a9 BT 24    
Yuelay Namgyel Dzong / གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྫོང
dz P   a9 BT 33    
Zhemgang Dzong / གཞལྨ་སྒང་རྫོང
dz P   a9 BT 34