Total matching records: 694
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Acur / ཨ་ཚུར
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Amxung / ཨམ་གཞུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Arxog / ཨར་ཤོག
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Baqên
Arza / ཨར་རྩ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nagqu Lhari
Asur / ཨ་ཟུར
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyima
Awang / ཨ་དབང
bo P   a4 CN 54 Qamdo Konjo
Ba / འབའ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Gyaca
Bada / སྤ་ཟླ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Dêngqên
Baibung / འབྲས་སྤུངས
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Baidê / དཔལ་སྡེ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Baima / པད་མ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Baxoi
Bairi / དཔལ་རི
bo P   a4 CN 54 Qamdo Chagyab
Banbar / དཔལ་འབར
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Bangda / སྤང་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Bangmêr / སྤང་མེར
bo P   a4 CN 54 Nagqu Amdo
Bangxing / སྤང་ཞིང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Banjorling / དཔལ་འབྱོར་གླིང
bo P   a4 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Baqên / སྦྲ་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Nagqu Baqên
Bazai / དཔའ་རྩལ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Bêba / སྦེ་པ
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Chagyib
Bêdag / དཔེ་གདགས
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Bênxung / སྤེན་གཞུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Biru / འབྲི་རུ
bo P   a41, @3 CN 54 Nagqu Biru
Bodoi / སྤོ་སྟོད
bo P   a4 CN 54 Xigazê Zhongba
Boitoi / འབོད་ཐོས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Sangri
Bolo / སྤོ་ལོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Jomda
Bolo / འབོ་ལོ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Konjo
Bomda / སྤོམ་མདའ
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Bomtoi / འབྲོམ་ཐོད
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Dagzê
Boqê / སྤོ་ཆེ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Bangoin
Boro / སྤོ་རོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Nyalam
Bota / འབོ་ཐ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Bumba / འབུམ་པ
bo P = Mangling / 莽岭 a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Bumgyê / འབུམ་སྐྱེས
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Burang / སྤུ་ཧྲེང
bo P   a41, @3 CN 54 Ngari Burang
Caigungtang / ཚལ་གུང་ཐང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhasa
Caina / ཚལ་སྣ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Qüxü
Caka / ཚྭ་ཁ
bo P = Yanhu / 盐湖 a4 CN 54 Ngari Gê’gyai
Cala / ཚྭ་ལ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Capu / ཚ་ཕུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Caqu / ཚྭ་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Biru
Car / མཚར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Carag / ཚྭ་རགས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Qüxü
Cawarong / ཚ་བ་རོང
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Zayü
Cêqu / ཚེ་ཆུ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Gyaca
Cêri / མཚེ་རི
bo P   a4 CN 54 Ngari Coqên
Cêrwai / ཚེར་དབད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Chabmog / ཁྲབ་རྨོག
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nyingchi Bomê
Chabxi / གྲྭ་བཞི
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Chagba / བྲག་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Rinbung
Chagbo / བྲག་པོ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Gêrzê
Chagjug / བྲག་མཇུག
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Chagnê / བྲག་སྣེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyirong
Chagyib / བྲག་ཡིབ
bo P = Bayi / 八一 a41, p0, @2, @3 CN 54 Nyingchi Chagyib
Chamda / གྲམ་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Chamoling / ཁྲ་མོ་གླིང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Riwoqê
Chamso / གྲམ་སོ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Tingri
Chandam / ཁྲ་འདམ
bo P   a4 CN 54 (63) Nagqu Nyainrong
Changgo / འཕྲང་སྒོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Saga
Changlung / གྲང་རླུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kamba
Changzhug / ཁྲ་འགྲུག
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Nêdong
Chaqi / གྲ་ཕྱི
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Chanang
Chatang / གྲ་ཐང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Chanang
Chau / གྲའུ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Chênggo / འཕྲེང་འགོ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Chêngring / འཕྲེང་རིང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Chido / ཁྲི་རྡོ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sog
Chido / ཁྲི་རྡོ
bo P   a41 CN 54 Qamdo Dêngqên
Chigu / གྲི་གུ
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Comai
Chomodoi / གྲོ་མོ་སྟོད
bo P = Shangyadong / 上亚东 a4, p0 CN 54 Xigazê Chomo
Chomomai / གྲོ་མོ་སྨད
bo P = Xiayadong / 下亚东 a4, p0 CN 54 Xigazê Chomo
Chomsigkang / ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Chongda / གྲོང་མདའ
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Nang
Chongjang / གྲོང་བྱང
bo P = Chengbei / 城北 a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Chonglho / གྲོང་ལྷོ
bo P = Chengnan / 城南 a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Chongsar / གྲོང་གསར
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Chongyü / གྲོང་ཡུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Lhari
Chowa / གྲོ་བ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Chubarong / གྲུ་པ་རོང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Chuzhig / ཕྲུ་སྒྲིག
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Cobxi / མཚོ་བཞི
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Codoi / མཚོ་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Codoi / ཚོ་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Lhari
Cogo / མཚོ་སྒོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Coka / མཚོ་ཁ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Banbar
Cola / མཚོ་ལ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Lhari
Comai / ཚོ་སྨད
bo P   a4 CN 54 Xigazê Ngamring
Comai / མཚོ་སྨད
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Comai
Comar / མཚོ་དམར
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Amdo
Cona / མཚོ་སྣ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Cona
Co’nga / ཚོ་རྔ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Conggo / མཚོ་མགོ
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Coqên / མཚོ་ཆེན
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Ngari Coqên
Cosibsumgyi / ཚོ་སྲིབ་གསུམ་དཀྱིལ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Zanda
Cozhêlhoma / མཚོ་སྦྲེལ་ལྷོ་མ
bo P   a41 CN 54 Nagqu Co’nyi
Cozhêqangma / མཚོ་སྦྲེལ་བྱང་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Co’nyi
Dagar / རྟ་དཀར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Qüxü
Daglung / སྟག་ལུང
bo P   a41 CN 54 Lhoka Nagarzê
Dagmo / སྟག་མོ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Dagmoxar / སྟག་མོ་ཤར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Dagna / སྟག་སྣ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Dago / རྟ་སྒོ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Dagrong / གདགས་རོང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Dagsar / སྟག་གསར
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Dagzê / སྟག་རྩེ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Dagzê / སྟག་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Dainkog / འདན་ཁོག
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Jomda
Damdoi / གཏམ་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Damnyain / གཏམ་སྙན
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mainling
Damquka / འདམ་ཆུ་ཁ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Damxung
Danagda / རྟ་ནག་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Danagpu / རྟ་ནག་ཕུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Danbab / མདའ་འབབ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Zanda
Daqên / རྟ་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Dargyü / བསྟར་བརྒྱུད
bo P   a4 CN 54 Xigazê Ngamring
Darog / རྟ་རོག
bo P   a4 CN 54 Xigazê Ngamring
Datang / ཟླ་ཐང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Biru
Daxung / ཟླ་གཞུང
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Coqên
Dê’gyiling / བདེ་སྐྱིད་གླིང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Rinbung
Dêmmo / ལྡེམ་མོ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Nang
Dênggar / སྟེང་དཀར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Saga
Dêngqên / སྟེང་ཆེན
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Dêngqên
Dêqên / བདེ་ཆེན
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Dêqên / བདེ་ཆེན
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Dagzê
Dêqên / བདེ་ཆེན
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Bangoin
Dêrdoin / གཏེར་སྟོན
bo P   a4 CN 54 Qamdo Jomda
Dêxing / བདེ་ཞིང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Dinggyê / གཏིང་སྐྱེས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Diyag / བསྟི་ཡག
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Zanda
Dobbar / སྟོབས་འབར
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Dobê / མདོ་སྤེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Dobjoi / མདོ་བརྗོད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Doima / སྟོད་མ
bo P   a4 CN 54 (63) Nagqu Amdo
Doima / སྟོད་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Co’nyi
Doisig / སྟོད་གཟིགས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Qusum
Dojê / རྡོ་རྗེ
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Bomê
Domar / རྡོ་དམར
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Rutog
Domgyang / འདོམ་རྒྱང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyainrong
Donggar / གདོང་དཀར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Donggar / གདོང་དཀར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Dongra / སྟོང་རྭ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Dongxê / སྟོང་ཤེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Dopozhang / རྡོ་ཕོ་བྲང
bo P   a4 CN 54 Lhoka Nêdong
Doqoi / མདོ་ཆོས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Dowar / རྡོ་དབར
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Doyü / མདོ་ཡུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Dozhag / མདོ་བྲག
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Düjung / འདུས་བྱུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Êma / ཨེ་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Gabug / སྒ་སྦུག
bo P   a4 CN 54 Xigazê Bainang
Gadoi / དགའ་སྟོད
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Gala / ཀ་ལ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Gamtog / སྐམ་ཐོག
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Jomda
Gandain / དགའ་ལྡན
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Gandainqonkor / དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Gangdo / འགག་མདོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Ganggar / སྒང་དཀར
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Gangnyi / རྐང་གཉིས
bo P   a4 CN 54 Nagqu Amdo
Gangru / སྒང་རུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Baqên
Garco / དཀར་མཚོ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Co’nyi
Garma / ཀརྨ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Garmagoinsar / ཀརྨ་དགོན་གསར
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Garmai / སྒར་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sog
Garmo / དཀར་མོ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sog
Gartog / སྒར་ཐོག
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Markam
Gêding / དགེ་ལྡིང
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Gê’gyai / དགེ་རྒྱས
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Ngari Gê’gyai
Gêla / སྐེད་ལ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Gêrzê / སྒེར་རྩེ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Ngari Gêrzê
Gobdü / སྒོ་བསྡུས
bo P   a4 CN 54 Lhoka Comai
Goibo / རྒོད་པོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Goimo / རྒོད་མོ
bo P   a4 CN 54 Ngari Gêrzê
Goindoi / དགོན་སྟོད
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Goin’gyibug / དགོན་སྐྱིད་སྦུག
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Gojag / ཀོ་ལྕག
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Gola / མགོ་ལ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Zayü
Golug / ཀོ་ལུག
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Gongbo’gyamda / ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Gongri / ཀོང་རི
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Gongtang / ཀོང་ཐང
bo P   a4 CN 54 Lhasa Damxung
Goqung / ཀོ་ཆུང
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Lhari
Gotang / ཀོ་ཐང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyirong
Goyü / མགོ་ཡུལ
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Zayü
Gu / རྒུ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Bomê
Güncang / དགུན་ཚང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Chagyib
Gündêling / ཀུན་བདེ་གླིང
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Günsa / དགུན་ས
bo P   a4 CN 54 Ngari Gar
Guro / འགུ་རོ
bo P   a41 CN 54 Qamdo Karub
Gurum / རྒུ་རུམ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Gutang / དགུ་ཐང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Gyaca / རྒྱ་ཚ
bo P   a41 CN 54 Lhoka Gyaca
Gyaco / བརྒྱ་ཚོ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Tingri
Gyagog / རྒྱ་སྒོག
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Gya’gya / སྐྱ་སྐྱ
bo P   a41, @3 CN 54 Xigazê Saga
Gyaidar / རྒྱས་དར
bo P   a4 CN 54 Lhasa Damxung
Gyaimain / རྒྱས་སྨན
bo P   a4 CN 54 Lhoka Qonggyai
Gyaiqên / རྒྱལ་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sog
Gyama / རྒྱ་མ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Gyamco / རྒྱ་མཚོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Gyamcoxung / རྒྱ་མཚོ་གཞུང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Gyamda / རྒྱ་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Gyanbê / སྐྱ་འབེལ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Konjo
Gyangkar / རྒྱལ་མཁར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Dinggyê
Gyangrang / རྐྱང་ཧྲེང
bo P   a4 CN 54 Ngari Coqên
Gyangzê / རྒྱལ་རྩེ
bo P   a41, @3 CN 54 Xigazê Gyangzê
Gyari / སྐྱ་རི
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Gyaxing / རྒྱ་ཤིང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Gyazhugling / རྒྱ་དྲུག་གླིང
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Gyêba / སྐྱེད་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nêdong
Gyêma / སྐྱེ་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Gyêmdong / སྐྱེམས་སྟོང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Nang
Gyêru / དགྱེས་རུ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Chomo
Gyêwa / སྐྱེ་བ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyima
Gyiba / སྐྱིད་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Gyinkar / དཀྱིལ་མཁར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Gyirai / སྐྱིད་རས
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Gyirong / སྐྱིད་གྲོང
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Gyirong
Gyiru / དཀྱིལ་རུ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Chanang
Gyitang / དཀྱིལ་ཐང
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Gyixong / སྐྱིད་གཤོངས
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Konggar
Gyizhong / དཀྱིལ་གྲོང
bo P   a4 CN 54 Qamdo Baxoi
Gyungcang / སྐྱུང་ཚང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyima
Hor / ཧོར
bo P   a4 CN 54 Ngari Burang
Horba / ཧོར་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Jaggong / ལྕགས་གོང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Jagkyêr / ལྕགས་འཁྱེར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Jagsamka / ལྕགས་ཟམ་ཁ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Riwoqê
Jamda / ལྕམ་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sog
Jang / འཇང
bo P = Naxi / 纳西 a4 CN 54 Qamdo Markam
Jangdam / ལྕགས་འདམ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Jangmai / ལྕང་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Baqên
Jangra / ལྕང་རྭ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Jangraxar / ལྕང་ར་ཤར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Jêbumgang / རྗེ་འབུམ་སྒང
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Jêdêxoi / ལྕེ་བདེ་ཞོལ
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Jidar / སྤྱི་དར
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Jigdoi / ལྗིག་སྟོད
bo P   a4 CN 54 Qamdo Riwoqê
Jiling / སྤྱི་གླིང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Jinda / སྤྱི་མདའ
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Jingzhoi Nublam / བཅིངས་འགྲོལ་ནུབ་ལམ
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Jomda / འཇོ་མདའ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Jomda
Jorra / སྦྱོར་ར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Kaika / གད་ཁ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Ngamring
Kaimar / གད་དམར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Kaintang / འཁན་ཐང
bo P   a4 CN 54 Qamdo Chagyab
Kairag / གད་རགས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Kamba / གམ་པ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Kamba
Kambu / ཁམ་བུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Chomo
Kamru / ཁམས་རུ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Ka’ngai / གྭ་ངད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Kangcho / གངས་ཁྲོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Kangmar / ཁང་དམར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Kangmar
Kangqên / གངས་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Nagqu Baqên
Kangsar / ཁང་གསར
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Kangsê / གངས་གཟེ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Riwoqê
Kangxung / ཁང་གཞུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Rinbung
Kangyü / ཁང་ཡུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Bomê
Kaqu / ཁ་ཆུ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Karag / ཁ་རག
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Kardag / མཁར་ལྟག
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Kardoi / མཁར་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Kargang / མཁར་སྒང
bo P   a4 CN 54 Qamdo Jomda
Kargang / མཁར་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Karlung / མཁར་ལུང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Karmai / མཁར་སྨད
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Karmardo / མཁར་དམར་མདོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Riwoqê
Karru / མཁར་རུ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Nyêmo
Karub / ཁ་རུབ
bo P   a41 CN 54 Qamdo Karub
Karwapêkyim / མཁར་བ་འཕེལ་ཁྱིམ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Karzê / མཁར་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Karzê / མཁར་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Kata / གྭ་ཐ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Dêngqên
Kêrri / ཁེར་རི
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Kormang / འཁོར་མང
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Korqên / འཁོར་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Qamdo Baxoi
Korra / འཁོར་རྭ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Kunggar / གུང་དཀར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Kunglung / ཁུང་ལུང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Ngamring
Kurmê / གུར་མེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kamba
Kyag / འཁྱག
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Xainza
Kyangngoin / གྱང་སྔོན
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Kyungzê / ཁྱུང་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Labrang / ལ་བྲང
bo P   a4, @3 CN 54 Xigazê Zhongba
Ladoi / ལ་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Lagê / གླ་སྐེ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
La’gyab / ལ་རྒྱབ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhozhag
Lai / སླད
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Lainqu / རླན་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Biru
Lalho / ལ་ལྷོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Lampug / ལམ་ཕུགས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Langmai / གླང་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Latog / ལ་ཐོག
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Nang
Lêba / སླེ་པ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Lhabupu / ལྷ་བུ་ཕུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Lhagcang / ལྷག་ཚང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Saga
Lha’gyai / ལྷ་རྒྱལ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Lhain / ལྷན
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Lhakang / ལྷ་ཁང
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Lhozhag
Lhari / ལྷ་རི
bo P   a41 CN 54 Nagqu Lhari
Lhasoi / ལྷ་གསོལ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Gyaca
Lhato / ལྷ་ཐོ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Konjo
Lhatog / ལྷ་ཐོག
bo P   a4 CN 54 Qamdo Karub
Lhaxê / ལྷ་ཤེས
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nagqu Baqên
Lhayü / ལྷ་ཡུལ
bo P   a4 CN 54 Lhoka Qonggyai
Lhazê / ལྷ་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Lhazê / ལྷ་རྩེ
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Lhoma / ལྷོ་མ
bo P   a41 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Lhozhag / ལྷོ་བྲག
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Lhozhag
Lhünboxoi / ལྷུན་པོ་ཞོལ
bo P   a4 CN 54 Lhoka Nagarzê
Lhünzê / ལྷུན་རྩེ
bo P   a41, @3 CN 54 Lhoka Lhünzê
Lingchain Nyi’gyi / གླིང་ཕྲན་གཉིས་ཀྱི
bo P = Liangdao / 两岛 a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Lingda / གླིང་མདའ
bo P   a4 CN 54 Lhoka Gyaca
Linggar / གླིང་དཀར
bo P   a4 CN 54 Qamdo Baxoi
Lingti / གླིང་མཐིལ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Lhari
Liu / སླེའུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Lhazê
Loglên / ལོག་གླེན
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Gyaca
Lomai / ལོ་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Lunang / ཀླུ་ནང
bo P   a41 CN 54 Nyingchi Chagyib
Lunggar / ལུང་དཀར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Lungmar / ལུང་དམར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Lungring / ལུང་རིང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Damxung
Lungro / ལུང་རོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kamba
Mabja / རྨ་བྱ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Sa’gya
Mag / མག
bo P   a4 CN 54 Xigazê Bainang
Magmag / མག་མག
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Cona
Maiba / སྨད་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Xainza
Mainda / སྨན་མདའ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Karub
Mainling / སྨན་གླིང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nyingchi Mainling
Mainpu / སྨན་ཕུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Nyalam
Mainri / སྨན་རི
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Chagyib
Maintang / མན་ཐང
bo SUPP P   a4 CN 54 Nagqu Bangoin
Maiyü / སྨད་ཡུལ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Zogang
Mamba / རྨམ་པ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Mamig / མ་མིག
bo P   a4 CN 54 Ngari Gêrzê
Mangpu / མང་ཕུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Lhazê
Mangra / མང་ར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Maqên / རྨ་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Nagqu Bangoin
Mar / དམར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Margyang / མར་རྐྱང
bo P   a4 CN 54 Lhasa Nyêmo
Marqu / དམར་ཆུ
bo P   a4 CN 54 (63) Nagqu Amdo
Marri / དམར་རི
bo P   a41 CN 54 Qamdo Lhorong
Marrong / དམར་རོང
bo P   a4 CN 54 (63) Nagqu Amdo
Marru / དམར་རུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Baqên
Marxog / མར་ཤོག
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Maryo / མར་ཡོ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Xainza
Mau / རྨའུ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Mêdog / མེ་ཏོག
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nyingchi Mêdog
Mindo / མིག་མདོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Mogxoi / རྨོག་ཤོད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Moibaqêqên / མོས་པ་བྱེ་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Moin / སྨོན
bo P   a4 CN 54 Xigazê Rinbung
Moincêr / མོན་འཚེར
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Gar
Molha / མོ་ལྷ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Mongda / རྨོ་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Muta / དམུ་ཐ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Nagarzê / སྣ་དཀར་རྩེ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Nagarzê
Nagjog / ནག་ལྕོག
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Nagqu / ནག་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Zhongba
Nagqu / ནག་ཆུ
bo P   a41, @2, @3 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Nailung / གནས་ལུང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mainling
Nailung / ནས་ལུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Nyalam
Nai’nying / གནས་རྙིང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Naiqung / གནས་ཆུང
bo P   a41, p0 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Naixi / གནས་བཞི
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Comai
Naiyü / གནས་ཡུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mainling
Nam / གནམ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Qüxü
Namarqê / ན་དམར་ཆེ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Namco / གནམ་མཚོ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Damxung
Namgyaixoi / རྣམ་རྒྱལ་ཞོལ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Namling / རྣམ་གླིང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Namling
Namoqê / ན་མོ་ཆེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Nang / སྣང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nyingchi Nang
Nar / སྣར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Narong / ན་རོང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Nartang / སྣར་ཐང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Ngaqên / རྔ་ཆེན
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhasa
Ngarnang / ངར་ནང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Ngarrab / ངར་རབ
bo P   a41, @3 CN 54 Lhoka Gyaca
Ngarzhag / མངར་བྲག
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Ngazha / ལྔ་བཀྲ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Chanang
Ngêxi / རྔེ་གཤིས
bo P   a4 CN 54 Qamdo Karub
Ngoinqu / སྔོན་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyima
Ngüxoi / རྔུལ་ཤོད
bo P   a4 CN 54 Qamdo Lhorong
Niu / སྣེའུ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Norbusa / ནོར་བུ་ས
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Qusum
Norkyung / ནོར་ཁྱུང
bo P   a41, @3 CN 54 Xigazê Bainang
Nornai / ནོར་གནས
bo P   a4 CN 54 Qamdo Markam
Numa / ནུ་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Nyaimai / གཉལ་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Nyainrong / སྙན་རོང
bo P   a41, @3 CN 54 Nagqu Nyainrong
Nyalam / གཉའ་ལམ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Nyalam
Nyamo / ཉ་མོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Nyangdoi / མྱང་སྟོད
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Nyangpu / ཉང་ཕུ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Nyangra / མྱང་ར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Nyangrain / ཉང་བྲན
bo P   a4 CN 54 Lhasa Lhasa
Nyaxi / ཉ་གཤིས
bo P   a4 CN 54 Qamdo Jomda
Nyêmo / སྙེ་མོ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Nyêmo
Nyêmo / སྙེ་མོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Nyêtang / མཉེས་ཐང
bo P   a4 CN 54 Lhasa Qüxü
Nyigo / ཉི་སྒོ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Nyima / ཉི་མ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Bangoin
Nyima / ཉི་མ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyainrong
Nyima / ཉི་མ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Nyima / ཉི་མ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nagqu Nyima
Nyimajangra / ཉི་མ་ལྕང་རྭ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Nyingchi / ཉིང་ཁྲི
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Chagyib
Nyingrungdoi / ཉིང་རུང་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Nyingrungmai / ཉིང་རུང་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Nyingzhong / སྙིང་གྲོང
bo P   a4 CN 54 Lhasa Damxung
Nyirixung / ཉ་རི་གཞུང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Nyixar / ཉི་ཤར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Oma / འོ་མ
bo P   a4 CN 54 Ngari Gêrzê
Ombu / འོམ་བུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyima
Ombutangsang / འོམ་བུ་དྭངས་བསངས
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Gê’gyai
Orong / ཨོ་རོང
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Mainling
Paca / བ་ཚྭ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Xainza
Paggai / བྲག་སྐས
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Bomê
Paggor / བྲག་སྐོར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Nyêmo
Pagnag / བྲག་ནག
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nagqu Amdo
Pagqu / བྲག་ཆུ
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Pagri / ཕག་རི
bo P   a41 CN 54 Xigazê Chomo
Pai / ཕད
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Mainling
Paila / བལ་ལ
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Bangoin
Painba / བན་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhozhag
Paingar / བན་དཀར
bo P   a4 CN 54 Nagqu Biru
Painji / ཕན་སྤྱི
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Painqi / ཕན་ཕྱི
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Paitog / བལ་ཐོག
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Parga / བར་ག
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Burang
Pargor / བར་སྐོར
bo P   a4jd CN 54 Lhasa Lhasa
Parjang / བར་བྱང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Zhongba
Parling / བར་གླིང
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Co’nyi
Partang / བར་ཐང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Rinbung
Paryang / བར་ཡངས
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Pênda / བེའུ་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Riwoqê
Pêxung / བེ་གཞུང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyainrong
Pointa / བོན་ཐ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Baqên
Pondo / ཕོད་མདོ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Pozhang / ཕོ་བྲང
bo P   a4 CN 54 Lhoka Nêdong
Pubu / ཕུ་བུ
bo P   a41, @3 CN 54 Nagqu Bangoin
Pumaqangtang / ཕུ་མ་བྱང་ཐང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nagarzê
Püncogling / ཕུན་ཚོགས་གླིང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Pundam / ཕུ་འདམ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Puqu / བུ་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Chagyib
Pusum / ཕུ་གསུམ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Nyêmo
Pusum / ཕུ་གསུམ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Rinbung
Qab / ཆབ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Dinggyê
Qabka / ཆབ་ཁ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Qabnag / ཆབ་ནག
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mainling
Qagzê / ཆགས་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Biru
Qakyung / བྱ་ཁྱུང
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Bangoin
Qamdo / ཆབ་མདོ
bo P   a41, p0, @2, @3 CN 54 Qamdo Karub
Qamdün / བྱམས་མདུན
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Qangdoi / བྱང་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Qangka / བྱང་ཁ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Qangma / བྱང་མ
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Amdo
Qangsum / བྱང་གསུམ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Qangtang / བྱང་ཐང
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Konggar
Qangzê / བྱང་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Zanda
Qarasa / བྱ་ར་ས
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Mêdog
Qayü / བྱ་ཡུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Qêqung / བྱེ་ཆུང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Qêwa / བྱེ་བ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Rinbung
Qingdü / ཕྱིང་འདུལ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Qinglung / ཕྱིང་ལུང
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Bangoin
Qizhong / བྱིས་གྲོངས
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Qoidên / མཆོད་རྟེན
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Qoima / ཆོས་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Qonggyai / འཕྱོངས་རྒྱས
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Qonggyai
Qonkor / ཆོས་འཁོར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Zhongba
Qucainka / ཆུ་ཚན་ཁ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Markam
Quchomo / ཆུ་དྲོ་མོ
bo P   a4 CN 54 Lhoka Cona
Qudêng / ཆུ་སྟེང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Qugboxung / ཕྱུག་པོ་གཞུང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Qulho / ཆུ་ལྷོ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Tingri
Qulho / ཆུ་ལྷོ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Coqên
Qum / ཆུམ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Qumig / ཆུ་མིག
bo P   a4 CN 54 Xigazê Samzhubzê
Qundo / ཆུ་མདོ
bo P   a41 CN 54 Nyingchi Bomê
Qungdo’gyang / ཆུ་མདོ་རྒྱང
bo P   a4 CN 54 Lhoka Qusum
Qunub / ཆུ་ནུབ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Qu’nyido / ཆུ་གཉིས་མདོ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Jomda
Qu’og / ཆུ་འོག
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Qusum / ཆུ་གསུམ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Zanda
Qusum / ཆུ་གསུམ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Qusum
Quxar / ཆུ་ཤར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Lhazê
Qüxü / ཆུ་ཤུར
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Qüxü
Rabjain / རབ་ཅན
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Ralung / ར་ལུང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Ramba / རམ་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Rinbung
Rangzhub / རང་གྲུབ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Ra’og / ར་འོག
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Rasog / ར་སོག
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Ratang / ར་ཐང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Rawang / ར་བང
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Rutog
Rayü / ར་ཡུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Rêsa / རེ་ས
bo P   a4 CN 54 Xigazê Lhazê
Ridung / རི་དུང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Rinang / རི་ནང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyangzê
Rinbung / རིན་སྤུངས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Rinbung
Rindü / རི་འདུས
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Ringo / རི་མགོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Rinqênzê / རིན་ཆེན་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Rintor / རིན་ཐོར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Zhongba
Ri’og / རི་འོག
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Rirong / རི་རོང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Risum / རི་གསུམ
bo P   a4 CN 54 Ngari Rutog
Ritang / རི་ཐང
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Riwar / རི་དབར
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sog
Riwoqê / རི་བོ་ཆེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Riwoqê / རི་བོ་ཆེ
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Riwoqê
Rixing / རི་ཞིང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Robba / རོབ་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Rogda / དབྲོག་རྟ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sog
Ro’gyog / རོ་ཀྱོག
bo P   a4 CN 54 Xigazê Saga
Rong / རོང
bo P   a4 CN 54 Lhoka Sangri
Rongbo / རོང་པོ
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Sog
Rongdoi / རོང་སྟོད
bo P   a4 CN 54 Nagqu Lhari
Rongmar / རོང་དམར
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Rongmê / རོང་མེ
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Markam
Rongxar / རོང་ཤར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Rungma / རུང་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Rusar / རུ་གསར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Ngamring
Rutog / རུ་ཐོག
bo P   a4 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Rutog / རུ་ཐོག
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Ngari Rutog
Ruxi / རུ་བཞི
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Sadêng / ས་སྟེང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Banbar
Sagang / ས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Sagang / ས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Sa’gya / ས་སྐྱ
bo P   a41, @3 CN 54 Xigazê Sa’gya
Sai / སྲས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhozhag
Sai / སྲད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Samarda / ས་དམར་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Samdo / ས་མདོ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Samdo / ས་མདོ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Riwoqê
Samka / ཟམ་ཁ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Riwoqê
Samyai / བསམ་ཡས
bo P   a41, p0 CN 54 Lhoka Chanang
Sanglung / སངས་ལུང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyainrong
Sangngagqoiling / གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Sangri / ཟངས་རི
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhoka Sangri
Sangsang / བཟང་བཟང
bo P   a41 CN 54 Xigazê Ngamring
Sapügang / ས་ཕུད་སྒང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Kangmar
Sar / གཟར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Sênggê / སེང་གེ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhozhag
Sêqên / སེ་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyainrong
Sêrca / སེར་ཚ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Sêrcham / གསེར་ཁྲམ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Sog
Sêrdong / གསེར་གདོང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Sêrxong / གསེར་གཞོང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Shinya / ཧྲིན་ཡ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Shiquanhe / 狮泉河
zh P = Sênggêkanbab / སེང་གེ་ཁ་འབབ a41, p0, @2, @3 CN 54 Ngari Gar
Sibnagqênqungo / སྲིབ་ནག་ཆེན་ཆུ་མགོ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Amdo
Sinda / སྲིབ་མདའ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Jomda
Siu / སེའུ
bo P   a4 CN 54 (63) Nagqu Amdo
Sogqên / སོག་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Xigazê Namling
Sogxung / སོག་གཞུང
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyainrong
Sozhug / སོ་དྲུག
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Nêdong
Sumchêng / གསུམ་འཕྲེང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Sumzom / གསུམ་འཛོམས
bo P   a41, p0 CN 54 Nyingchi Bomê
Surco / ཟུར་མཚོ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Nyalam
Surdêxoi / ཟུར་བདེ་ཤོད
bo P   a4 CN 54 Qamdo Markam
Tandü / དར་མདུད
bo P   a4 CN 54 Nagqu Amdo
Tanggar / ཐང་དཀར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Dagzê
Tanggar / ཐང་དཀར
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Tanggo / ཐང་མགོ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Lhünzhub
Tanggya / ཐང་སྐྱ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Tangpu / ཐང་ཕུ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Jomda
Tarding / དར་ལྡིང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Targyai / དར་རྒྱས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Dagzê
Targyailing / དར་རྒྱས་གླིང
bo P   a4 CN 54 Xigazê Saga
Tarma / ཐར་མ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Xainza
Tarrong / དར་རོང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Lhasa Nyêmo
Têmtog / ཐེམ་ཐོག
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Toba / ཐོ་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Tobgyai / ཐོབ་རྒྱལ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Namling
Togdê / དོག་སྡེ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Lhasa
Toinba / ཐོན་པ
bo P   a4 CN 54 Lhasa Nyêmo
Toling / མཐོ་ལིང
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Ngari Zanda
Tongmoin / མཐོང་སྨོན
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Tüna / དུད་སྣ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Chomo
Tungco / དུང་མཚོ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Gêrzê
Tunggar / དུང་དཀར
bo P   a41 CN 54 Nyingchi Nang
Tungru / དུང་རུ
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Rutog
Übai / ཨུད་དཔལ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Jomda
Wa /
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Wangda / ཝ་མདའ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Zogang
Wangdain / དབང་ལྡན
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Bainang
Wangkar / ཝ་མཁར
bo P   a4 CN 54 Qamdo Chagyab
Woinbodoi / དབོན་པོ་སྟོད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Jomda
Wumatang / དབུ་མ་ཐང
bo P   a4 CN 54 Lhasa Damxung
Xagjang / ཤག་བྱང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Qusum
Xago / ཞ་གོ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Xainza
Xagqu / ཤག་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Nyainrong
Xagqu / ཤག་ཆུ
bo P   a41 CN 54 Nagqu Biru
Xaigar / ཞལ་དཀར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Xainqên / ཤན་ཆེན
bo P = Xianqian / 先遣 a4, p0 CN 54 Ngari Gêrzê
Xainza / ཤན་རྩ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nagqu Xainza
Xamqu / གཤམ་ཆུ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Biru
Xarma / ཤར་མ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Lhari
Xarru / ཤར་རུ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Saga
Xarsingma / ཤར་གསིང་མ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Chomo
Xasoi / ཤ་གསོས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Qonggyai
Xêgar / ཤེལ་དཀར
bo P   a41, @3 CN 54 Xigazê Tingri
Xênkyêr / ཤེ་འཁྱེར
bo P   a4 CN 54 Nagqu Bangoin
Xêxung / ཞེ་གཞུང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Dêngqên
Xia Lingka
zh+bo ENDONYM P   a4, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Xidê / ཞི་བདེ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Co’nyi
Xingga / ཤིང་དཀའ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Xingrong / ཤིང་རོང
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Xiqên / གཞིས་ཆེན
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Xobando / ཤོ་པ་མདོ
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Xog / ཞོག
bo P   a4 CN 54 Lhasa Dagzê
Xoinchêng / བཞོན་འཕྲེང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kangmar
Xoisar / ཞོལ་གསར
bo P   a4 CN 54 Lhoka Lhünzê
Xomong / ཤོ་མོང
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Xongma / གཤོང་མ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Sa’gya
Xongmai / གཞོང་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Xumai / གཞུ་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Nyêmo
Xungba / གཞུང་པ
bo P   a4 CN 54 Ngari Gê’gyai
Xungba / གཞུང་བ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Xungmai / གཞུང་སྨད
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Xainza
Xungru / གཞུང་རུ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Saga
Yagla / གཡག་ལ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nagqu Sog
Yagqu / ཡག་ཆུ
bo P   a4 CN 54 Nagqu Co’nyi
Yagra / ཡག་ར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Zhongba
Yagra / ཡག་ར
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Gê’gyai
Yairu / གཡས་རུ
bo P   a4 CN 54 Qamdo Riwoqê
Yamda / ཡབ་མདའ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Doilungdêqên
Yamo / ཡ་མོ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Ngamring
Ya’nga / ཡ་ང
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Baqên
Yangba / ཡངས་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Baxoi
Yangbajain / ཡངས་པ་ཅན
bo P   a41 CN 54 Lhasa Damxung
Yangxoi / གཡང་ཤོད
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Biru
Yanshiping / 雁石坪
zh P   a41, p0 CN 54 (63) Nagqu Amdo
Yardoi / ཡར་སྟོད
bo P   a4 CN 54 Lhoka Nêdong
Yarlêb / ཡར་སླེབས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Nyalam
Yêndum / དབྱེན་འདུམ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Chagyab
Yi’ong / ཡིད་འོང
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Bomê
Yiqên / ཡིད་ཆེན
bo P   a4 CN 54 Qamdo Baxoi
Yoiqag / ཡོས་ཆགས
bo P   a4 CN 54 Nagqu Sêrnyê
Yorba / ཡོར་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Karub
Yümai / ཡུལ་སྨད
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Yumqog / གཡུ་མཆོག
bo P   a4 CN 54 (63) Nagqu Nyainrong
Yupug / གཡུ་ཕུག
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Bomê
Yüxi / ཡུལ་བཞི
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Yuxü / གཡུ་ཤུལ
bo P   a4, p0 CN 54 Nyingchi Bomê
Zagor / རྩ་སྐོར
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Zala / རྩྭ་ལ
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Biru
Zangbi / རྫ་འབི
bo P   a4 CN 54 Nagqu Lhari
Zangdog / གཙང་རྟོགས
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Dagzê
Zangka / གཙང་ཁ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Zangsar / གཙང་གསར
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Chagyab
Zangxoi / གཙང་ཤོད
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Markam
Zara / རྫ་ར
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhozhag
Zari / རྩ་རི
bo P   a4 CN 54 Lhoka Lhünzê
Zaring / རྩྭ་རིང
bo P   a41 CN 54 Nagqu Amdo
Zarong / རྫ་རོང
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Zanda
Zasib / རྫ་སྲིབ
bo P   a41, p0 CN 54 Nagqu Baqên
Zaxoi / རྩ་ཞོལ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Zayürongdoi / རྫ་ཡུལ་རོང་སྟོད
bo P = Shangchayu / 上察隅 a41, p0 CN 54 Nyingchi Zayü
Zayürongmai / རྫ་ཡུལ་རོང་སྨད
bo P = Xiachayu / 下察隅 a41, p0 CN 54 Nyingchi Zayü
Zazê / རྩ་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Ngamring
Zêba / རྩེ་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Konjo
Zêqên / རྩེ་ཆེན
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Zêtang / རྩེད་ཐང
bo P   a41, p0, @2 CN 54 Lhoka Nêdong
Zêxoi / རྩེ་ཤོད
bo P   a4 CN 54 Xigazê Xaitongmoin
Zham / འགྲམ
bo P   a41, p0 CN 54 Xigazê Nyalam
Zhaxar / བཀྲ་ཤར
bo P   a4 CN 54 Xigazê Bainang
Zhaxigang / བཀྲ་ཤིས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Lhasa Maizhokunggar
Zhaxigang / བཀྲ་ཤིས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Ngari Gar
Zhaxigang / བཀྲ་ཤིས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Dinggyê
Zhaxigang / བཀྲ་ཤིས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Zhaxigang / བཀྲ་ཤིས་སྒང
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Sa’gya
Zhaxirabdain / བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Mainling
Zhaxizom / བཀྲ་ཤིས་འཛོམས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Lhazê
Zhaxizom / བཀྲ་ཤིས་འཛོམས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Tingri
Zhayü / བཀྲ་གཡུས
bo P   a41, p0 CN 54 Qamdo Zogang
Zhêba / ཀྲེ་པ
bo P   a4 CN 54 Xigazê Gyirong
Zhêntang / འདྲེན་ཐང
bo P   a41 CN 54 Xigazê Dinggyê
Zhig / འགྲིགས
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Kamba
Zhoinba / སྒྲོན་པ
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Lhünzê
Zhongcang / འབྲོང་ཚང
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Zhong Lingka
zh+bo ENDONYM P   a4 CN 54 Qamdo Zogang
Zhongzê / འབྲོང་རྩེ
bo P   a4, p0 CN 54 Xigazê Gyangzê
Zho’nyin / འགྲོ་ཉིན
bo P   a4, p0 CN 54 Nagqu Nyima
Zhowagoin / འགྲོ་བ་དགོན
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Nyingchi Zayü
Zhugla / འབྲུག་ལ
bo P   a4 CN 54 Nyingchi Gongbo’gyamda
Zhungyai / ཀྲུང་ཡས
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Lhorong
Zigar / རྫི་སྒར
bo P   a4, p0 CN 54 Qamdo Jomda
Zingqi / རྫིང་ཕྱི
bo P   a4, p0 CN 54 Lhoka Sangri
Zito / རྫི་ཐོ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Qamdo Lhorong
Zoco / གཙོ་ཚོ
bo P   a4 CN 54 Ngari Gar
Zongga / རྫོང་དགའ
bo P   a41, p0, @3 CN 54 Xigazê Gyirong