Total matching records: 33
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Ândong Tœ̆k / អណ្ដូងទឹក
km P   a3, p0 KH 9 Botum Sakor Andoung Tuek
Băk Khlâng / បាក់ខ្លង
km P   a3 KH 9 Mondol Seima Bak Khlang
Bœ̆ng Préav / បឹងព្រាវ
km P   a3, p0 KH 9 Srae Ambel Boeng Preav
Châmkar Luŏng / ចំការហ្លួង
km P   a3, p0 KH 9 Kampong Seila Chamkar Luong
Chi Khâ Kraôm / ជីខក្រោម
km P   a3 KH 9 Srae Ambel Chi Kha Kraom
Chi Khâ Leu / ជីខលើ
km P   a3 KH 9 Srae Ambel Chi Kha Leu
Chi Phat / ជីផាត
km P   a3, p0 KH 9 Thma Bang Chi Phat
Chroŭy Prás / ជ្រោយប្រស់
km P   a3, p0 KH 9 Kaoh Kong Chrouy Pras
Chroŭy Svay / ជ្រោយស្វាយ
km P   a3 KH 9 Srae Ambel Chrouy Svay
Chumnoăb / ជំនាប់
km P   a3, p0 KH 9 Thma Bang Chumnoab
Dâng Pêng / ដងពែង
km P   a3, p0 KH 9 Srae Ambel Dang Peaeng
Dâng Tóng / ដងទង់
km P   a3 KH 9 Smach Mean Chey Dang Tong
Kâmpóng Seila / កំពង់សីលា
km P   a3 KH 9 Kampong Seila Kampong Seila
Kândaôl / កណ្ដោល
km P   a3, p0 KH 9 Botum Sakor Kandaol
Kaôh Kapĭ / កោះកាពិ
km P   a3 KH 9 Kaoh Kong Kaoh Kapi
Kaôh Sdăch / កោះស្ដេច
km P   a3, p0 KH 9 Kiri Sakor Kaoh Sdach
Or Băk Rôtéh / អូរបាក់រទេះ
km P   a3 KH 9 Kampong Seila Ou Bak Roteh
Péam Krâsaôb / ពាមក្រសោប
km P   a3 KH 9 Mondol Seima Peam Krasaob
Phnhi Méas / ភ្ញីមាស
km P   a3, p0 KH 9 Kiri Sakor Phnhi Meas
Prâlay / ប្រឡាយ
km P   a3, p0 KH 9 Thma Bang Pralay
Prêk Khsăch / ព្រែកខ្សាច់
km P   a3, p0 KH 9 Kiri Sakor Preaek Khsach
Rœ̆ssei Chrum / ឫស្សីជ្រំ
km P   a3 KH 9 Thma Bang Ruessei Chrum
Smăch Méan Chey / ស្មាច់មានជ័យ
km P   a3, p0 KH 9 Smach Mean Chey Smach Mean Chey
Srê Âmbĕl / ស្រែអំបិល
km P   a3, p0 KH 9 Srae Ambel Srae Ambel
Stœ̆ng Chhay / ស្ទឹងឆាយ
km P   a3 KH 9 Kampong Seila Stueng Chhay
Stœ̆ng Vêng / ស្ទឹងវែង
km P   a3, p0 KH 9 Smach Mean Chey Stueng Veaeng
Ta Nun / តានូន
km P   a3, p0 KH 9 Botum Sakor Ta Nuon
Ta Tai Kraôm / តាតៃក្រោម
km P   a3 KH 9 Kaoh Kong Ta Tai Kraom
Ta Tey Leu / តាទៃលើ
km P   a3 KH 9 Thma Bang Ta Tey Leu
Thmâ Don Pŏu / ថ្មដូនពៅ
km P   a3 KH 9 Thma Bang Thmor Donpove
Thmâ Sâ / ថ្មស
km P   a3, p0 KH 9 Botum Sakor Thma Sa
Trâpeăng Rung / ត្រពាំងរូង
km P   a3, p0 KH 9 Kaoh Kong Trapeang Rung
Tuŏl Kôkir / ទួលគគីរ
km P   a3 KH 9 Mondol Seima Tuol Kokir Leu