Total matching records: 146
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Âmpŏu Prey / អំពៅព្រៃ
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Ampov Prey
Ânlóng Rômiĕt / អន្លង់រមៀត
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Anlong Romiet
Âreiy Ksâtr / អរិយក្សត្រ
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Akreiy Ksatr
Âulaôk / ឪឡោក
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Ovlaok
Băk Dav / បាក់ដាវ
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Bak Dav
Băk Khêng / បាក់ខែង
km P   a3 KH 8 Mukh Kampul Bak Khaeng
Bântéay Dêk / បន្ទាយដែក
km P   a3 KH 8 Kien Svay Banteay Daek
Barku / បារគូ
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Barku
Barŏng / បារុង
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Barong
Bêk Chan / បែកចាន
km P   a3, p0 KH 8 Angk Snuol Baek Chan
Bœ̆ng Khyang / បឹងខ្យាង
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Boeng Khyang
Bœ̆ng Krŭm / បឹងគ្រុំ
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Boeng Krum
Bœ̆ng Thum / បឹងធំ
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Boeng Thum
Cheung Kaeub / ជើងកើប
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Cheung Kaeub
Chey Thum / ជ័យធំ
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Chey Thum
Chhák Chheu Néang / ឆក់ឈើនាង
km P   a3, p0 KH 8 Angk Snuol Chhak Chheu Neang
Chheu Khmau / ឈើខ្មៅ
km P   a3, p0 KH 8 Kaoh Thum Chheu Khmau
Chheu Téal / ឈើទាល
km P   a3, p0 KH 8 Kien Svay Chheu Teal
Chhveăng / ឈ្វាំង
km P   a3, p0 KH 8 Ponhea Lueu Chhveang
Chrey Loăs / ជ្រៃលាស់
km P   a3, p0 KH 8 Ponhea Lueu Chrey Loas
Chroŭy Ta Kêv / ជ្រោយតាកែវ
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Chrouy Ta Kaev
Daeum Miĕn / ដើមមៀន
km P   a3, p0 KH 8 Ta Khmau Daeum Mien
Daeum Rœ̆s / ដើមឫស
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Daeum Rues
Dâmnăk Âmpĭl / ដំណាក់អំពិល
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Damnak Ampil
Dei Ĕdth / ដីឥដ្ឋ
km P   a3 KH 8 Kien Svay Dei Edth
Kâmbol / កំបូល
km P   a3, p0 KH 8 Angk Snuol Kamboul
Kâmpóng Châmlâng / កំពង់ចំលង
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Kampong Chamlang
Kâmpóng Kŏng / កំពង់កុង
km P   a3, p0 KH 8 Kaoh Thum Kampong Kong
Kâmpóng Luŏng / កំពង់លួង
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Kampong Luong
Kâmpóng Ŏs / កំពង់អុស
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Kampong Os
Kâmpóng Phnum / កំពង់ភ្នំ
km P   a3 KH 8 Leuk Daek Kampong Phnum
Kâmpóng Sâmnănh / កំពង់សំណាញ់
km P   a3, p0 KH 8 Ta Khmau Kampong Samnanh
Kâmpóng Svay / កំពង់ស្វាយ
km P   a3, p0 KH 8 Kien Svay Kampong Svay
K’âm Sâmnâr / ក្អមសំណរ
km P   a3 KH 8 Leuk Daek K’am Samnar
Kândaôk / កណ្ដោក
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Kandaok
Kântaôk / កន្ទោក
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Kantaok
Kaôh Ânlóng Chĕn / កោះអន្លង់ចិន
km P   a3 KH 8 S’ang Kaoh Anlong Chen
Kaôh Chĕn / កោះចិន
km P   a3, p0 KH 8 Ponhea Lueu Kaoh Chen
Kaôh Choram / កោះចូរ៉ាម
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Kaoh Chouram
Kaôh Dăch / កោះដាច់
km P   a3, p0 KH 8 Mukh Kampul Kaoh Dach
Kaôh Kêv / កោះកែវ
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Kaoh Kaev
Kaôh Khêl / កោះខែល
km P   a3, p0 KH 8 S’ang Kaoh Khael
Kaôh Khsăch Tônléa / កោះខ្សាច់ទន្លា
km P   a3 KH 8 S’ang Kaoh Khsach Tonlea
Kaôh Ŏknha Tei / កោះឧកញ៉ាតី
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Kaoh Oknha Tei
Kaôh Reăh / កោះរះ
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Kaoh Reah
Kaôh Thum Kâ / កោះធំ ក
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Kaoh Thum Ka
Kaôh Thum Khâ / កោះធំ ខ
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Kaoh Thum Kha
Kbal Kaôh / ក្បាលកោះ
km P   a3 KH 8 Kien Svay Kbal Kaoh
Khpôb / ខ្ពប
km P   a3 KH 8 S’ang Khpob
Khpôb Atéav / ខ្ពបអាទាវ
km P   a3 KH 8 Leuk Daek Khpob Ateav
Kôkir / គគីរ
km P   a3 KH 8 Kien Svay Kokir
Kôkir Thum / គគីរធំ
km P   a3, p0 KH 8 Kien Svay Kokir Thum
Kóng Nôy / គង់នយ
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Kong Noy
Koŭk Tráb / គោកត្រប់
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Kouk Trab
Krăng Mkăk / ក្រាំងម្កាក់
km P   a3, p0 KH 8 Angk Snuol Krang Mkak
Krăng Yov / ក្រាំងយ៉ូវ
km P   a3 KH 8 S’ang Krang Yov
Leuk Dêk / លើកដែក
km P   a3, p0 KH 8 Kaoh Thum Leuk Daek
Lumhach / លំហាច
km P   a3, p0 KH 8 Angk Snuol Lumhach
Lvéas / ល្វាស
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Lvea Sa
Mkăk / ម្កាក់
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Mkak
Péam Ŏknha Ŏng / ពាមឧកញ៉ាអុង
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Peam Oknha Ong
Péam Reăng / ពាមរាំង
km P   a3 KH 8 Leuk Daek Peam Reang
Peuk / ពើក
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Peuk
Phnum Bat / ភ្នំបាត
km P   a3, p0 KH 8 Ponhea Lueu Phnum Bat
Phsar Dêk / ផ្សារដែក
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Phsar Daek
Phumĭ Thum / ភូមិធំ
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Phum Thum
Phumĭ Thum / ភូមិធំ
km P   a3, p0 KH 8 Kien Svay Phum Thum
Pônhéa Lœ / ពញាឮ
km P   a3, p0 KH 8 Ponhea Lueu Ponhea Lueu
Pônhéa Pón / ពញាពន់
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Ponhea Pon
Pônsăng / ពន្សាំង
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Ponsang
Poŭthĭ Ban / ពោធិបាន
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Pouthi Ban
Prasat / ប្រាសាទ
km P   a3 KH 8 S’ang Prasat
Preăh Prâsáb / ព្រះប្រសប់
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Preah Prasab
Preăh Pŭtth / ព្រះពុទ្ធ
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Preah Putth
Prêk Âmbĕl / ព្រែកអំបិល
km P   a3 KH 8 S’ang Preaek Ambel
Prêk Âmpĭl / ព្រែកអំពិល
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Preaek Ampil
Prêk Ânhchanh / ព្រែកអញ្ចាញ
km P   a3 KH 8 Mukh Kampul Preaek Anhchanh
Prêk Chrey / ព្រែកជ្រៃ
km P   a3, p0 KH 8 Kaoh Thum Preaek Chrey
Prêk Dăch / ព្រែកដាច់
km P   a3, p0 KH 8 Leuk Daek Preaek Dach
Prêk Dâmbâng / ព្រែកដំបង
km P   a3 KH 8 Mukh Kampul Preaek Dambang
Prêk Êng / ព្រែកឯង
km P   a3 KH 8 Kien Svay Preaek Aeng
Prêk Hor / ព្រែកហូរ
km P   a3 KH 8 Ta Khmau Preaek Hour
Prêk Kâmpĭs / ព្រែកកំពិស
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Preaek Kampis
Prêk Kméng / ព្រែកក្មេង
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Preaek Kmeng
Prêk Kôy / ព្រែកគយ
km P   a3 KH 8 S’ang Preaek Koy
Prêk Luŏng / ព្រែកលួង
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Preaek Luong
Prêk Pnŏu / ព្រែកព្នៅ
km P   a3, p0 KH 8 Ponhea Lueu Preaek Pnov
Prêk Rey / ព្រែករៃ
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Preaek Rey
Prêk Rœ̆ssei / ព្រែកឫស្សី
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Preaek Ruessei
Prêk Rôka / ព្រែករកា
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Preaek Roka
Prêk Sdei / ព្រែកស្ដី
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Preaek Sdei
Prêk Slêng / ព្រែកស្លែង
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Preaek Slaeng
Prêk Ta Kov / ព្រែកតាកូវ
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Preaek Ta Kov
Prêk Ta Meăk / ព្រែកតាមាក់
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Preaek Ta Meak
Prêk Ta Tên / ព្រែកតាទែន
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Preaek Ta Teaen
Prêk Thmei / ព្រែកថ្មី
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Preaek Thmei
Prêk Thmei / ព្រែកថ្មី
km P   a3, p0 KH 8 Kien Svay Preaek Thmei
Prêk Tônloăb / ព្រែកទន្លាប់
km P   a3 KH 8 Leuk Daek Preaek Tonloab
Prey Puŏch / ព្រៃពួច
km P   a3, p0 KH 8 Angk Snuol Prey Puok
Pŭk Rœ̆ssei / ពុកឫស្សី
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Puk Ruessei
Rœ̆ssei Chroŭy / ឫស្សីជ្រោយ
km P   a3, p0 KH 8 Mukh Kampul Ruessei Chrouy
Rôka / រកា
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Roka
Rôka Chônlœ̆ng / រកាជន្លឹង
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Roka Chonlueng
Rôka Kaông Muŏy / រកាកោង ១
km P   a3 KH 8 Mukh Kampul Roka Kaong Muoy
Rôka Kaông Pir / រកាកោង ២
km P   a3 KH 8 Mukh Kampul Roka Kaong Pir
Rôka Khpós / រកាខ្ពស់
km P   a3 KH 8 S’ang Roka Khpos
Rôleăng Kên / រលាំងកែន
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Roleang Kaen
Rôluŏs / រលួស
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Roluos
Sâmbor Méas / សំបូរមាស
km P   a3 KH 8 Mukh Kampul Sambuor Meas
Sâmbuŏr / សំបួរ
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Sambuor
Sâmpŏu Pun / សំពៅពូន
km P   a3 KH 8 Kaoh Thum Sampov Lun
Sâmraông / សំរោង
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Samraong
Sâmraông Leu / សំរោងលើ
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Samraong Leu
Sâmraông Thum / សំរោងធំ
km P   a3 KH 8 Kien Svay Samraong Thum
Sândar / សណ្ដារ
km P   a3 KH 8 Leuk Daek Sandar
S’ang Phnum / ស្អាងភ្នំ
km P   a3 KH 8 S’ang S’ang Phnum
Sânlŭng / សន្លុង
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Sanlung
Sarĭkakêv / សារិកាកែវ
km P   a3 KH 8 Lvea Aem Sarikakaev
Sĕtbo / សិត្បូ
km P   a3, p0 KH 8 S’ang Setbou
Siĕm Réab / សៀមរាប
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Siem Reab
Sithôr / ស៊ីធរ
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Sithor
Snaô / ស្នោ
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Snao
Spéan Thmâ / ស្ពានថ្ម
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Spean Thma
Svay Âmpéar / ស្វាយអំពារ
km P   a3, p0 KH 8 Mukh Kampul Svay Ampear
Svay Chrum / ស្វាយជ្រំ
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Svay Chrum
Svay Prâtéal / ស្វាយប្រទាល
km P   a3 KH 8 S’ang Svay Prateal
Svay Rôlum / ស្វាយរលំ
km P   a3 KH 8 S’ang Svay Rolum
Svay Rômiĕt / ស្វាយរមៀត
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Svay Romiet
Ta Êk / តាឯក
km P   a3, p0 KH 8 Khsach Kandal Ta Aek
Ta Kdŏl / តាក្ដុល
km P   a3, p0 KH 8 Ta Khmau Ta Kdol
Ta Khmau / តាខ្មៅ
km P   a3, p0 KH 8 Ta Khmau Ta Khmau
Ta Lón / តាលន់
km P   a3, p0 KH 8 S’ang Ta Lon
Tbêng / ត្បែង
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Tbaeng
Thmâ Kôr / ថ្មគរ
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Thma Kor
Thmei / ថ្មី
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Thmei
Tiĕn / ទៀន
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Tien
Tœ̆k Khleăng / ទឹកឃ្លាំង
km P   a3, p0 KH 8 Lvea Aem Tuek Khleang
Tœ̆k Vĭl / ទឹកវិល
km P   a3 KH 8 S’ang Tuek Vil
Traeuy Sla / ត្រើយស្លា
km P   a3 KH 8 S’ang Traeuy Sla
Trâpeăng Vêng / ត្រពាំងវែង
km P   a3 KH 8 Kandal Stueng Trapeang Veaeng
Tréa / ទ្រា
km P   a3, p0 KH 8 Kandal Stueng Trea
Tumnób Thum / ទំនប់ធំ
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Tumnob Thum
Tuŏl Préch / ទួលព្រេច
km P   a3 KH 8 Angk Snuol Tuol Prech
Véal Sbov / វាលស្បូវ
km P   a3, p0 KH 8 Kien Svay Veal Sbov
Vĭhéar Luŏng / វិហារលួង
km P   a3 KH 8 Ponhea Lueu Vihear Luong
Vĭhéar Suŏrk / វិហារសួគ៌
km P   a3 KH 8 Khsach Kandal Vihear Suork