Total matching records: 81
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Achary Leăk / អាចារ្យលាក់
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Achar Leak
Ândong Poŭ / អណ្ដូងពោធិ៍
km P   a3, p0 KH 6 Baray Andoung Pou
Băk Sna / បាក់ស្នា
km P   a3 KH 6 Baray Bak Sna
Bâllăngk / បល្ល័ង្ក
km P   a3, p0 KH 6 Baray Ballangk
Bântéay Stoŭng / បន្ទាយស្ទោង
km P   a3, p0 KH 6 Stoung Banteay Stoung
Baray / បារាយណ៍
km P   a3 KH 6 Baray Baray
Bœ̆ng / បឹង
km P   a3 KH 6 Baray Boeng
Bœ̆ng Lvéa / បឹងល្វា
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Boeng Lvea
Chaeung Daeung / ចើងដើង
km P   a3, p0 KH 6 Baray Chaeung Daeung
Châmnar Kraôm / ចំណារក្រោម
km P   a3 KH 6 Stoung Chamnar Kraom
Châmnar Leu / ចំណារលើ
km P   a3 KH 6 Stoung Chamnar Leu
Chey / ជ័យ
km P   a3 KH 6 Kampong Svay Chey
Chheu Téal / ឈើទាល
km P   a3, p0 KH 6 Sandan Chheu Teal
Chhuk / ឈូក
km P   a3 KH 6 Prasat Sambour Chhuk
Chhuk Khsăch / ឈូកខ្សាច់
km P   a3, p0 KH 6 Baray Chhuk Khsach
Chŏng Dong / ចុងដូង
km P   a3, p0 KH 6 Baray Chong Doung
Chrâniĕng / ច្រនៀង
km P   a3 KH 6 Baray Chranieng
Chroăb / ជ្រាប់
km P   a3 KH 6 Santuk Chroab
Chrôlông / ជ្រលង
km P   a3 KH 6 Baray Chrolong
Dâmrei Choăn Khla / ដំរីជាន់ខ្លា
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Damrei Choan Khla
Dâmrei Slăb / ដំរីស្លាប់
km P   a3, p0 KH 6 Kampong Svay Damrei Slab
Dâng Kămbĕt / ដងកាំបិត
km P   a3 KH 6 Sandan Dang Kambet
Dong / ដូង
km P   a3, p0 KH 6 Prasat Balangk Doung
Kâkaôh / កកោះ
km P   a3 KH 6 Santuk Kakaoh
Kâmpóng Chĕn Cheung / កំពង់ចិនជើង
km P   a3 KH 6 Stoung Kampong Chen Cheung
Kâmpóng Chĕn Tbong / កំពង់ចិនត្បូង
km P   a3 KH 6 Stoung Kampong Chen Tboung
Kâmpóng Koŭ / កំពង់គោ
km P   a3 KH 6 Kampong Svay Kampong Kou
Kâmpóng Krâbau / កំពង់ក្របៅ
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Kampong Krabau
Kâmpóng Rôtéh / កំពង់រទេះ
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Kampong Roteh
Kâmpóng Svay / កំពង់ស្វាយ
km P   a3, p0 KH 6 Kampong Svay Kampong Svay
Kâmpóng Thmâ / កំពង់ថ្ម
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Kampong Thma
Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ
km P   a3 KH 6 Stueng Saen Kampong Thum
Kdei Dong / ក្ដីដូង
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Kdei Doung
Klêng / ក្លែង
km P   a3, p0 KH 6 Sandan Klaeng
Kôkir Thum / គគីរធំ
km P   a3 KH 6 Baray Kokir Thum
Koŭl / គោល
km P   a3 KH 6 Prasat Sambour Koul
Krâva / ក្រវ៉ា
km P   a3, p0 KH 6 Baray Krava
Krâya / ក្រយា
km P   a3 KH 6 Prasat Balangk Kraya
Krâya / ក្រយា
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Kraya
Méan Chey / មានជ័យ
km P   a3 KH 6 Sandan Mean Chey
Méan Rĭtth / មានរិទ្ធ
km P   a3 KH 6 Sandan Mean Ritth
Msa Krâng / ម្សាក្រង
km P   a3 KH 6 Stoung Msar Krang
Ngôn / ងន
km P   a3, p0 KH 6 Sandan Ngan
Ni Péchr / នីពេជ្រ
km P   a3 KH 6 Kampong Svay Ni Pechr
Or Kônthôr / អូរគន្ធរ
km P   a3 KH 6 Stueng Saen Ou Kanthor
Péam Bang / ពាមបាង
km P   a3, p0 KH 6 Stoung Peam Bang
Phăn Nheum / ផាន់ញើម
km P   a3 KH 6 Prasat Balangk Phan Nheum
Phăt Sânday / ផាត់សណ្ដាយ
km P   a3, p0 KH 6 Kampong Svay Phat Sanday
Pnŏu / ព្នៅ
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Pnov
Pôngrô / ពង្រ
km P   a3, p0 KH 6 Baray Pongro
Pôpôk / ពពក
km P   a3, p0 KH 6 Stoung Popok
Prâlay / ប្រឡាយ
km P   a3 KH 6 Stoung Pralay
Prasat / ប្រាសាទ
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Prasat
Preăh Dâmrei / ព្រះដំរី
km P   a3 KH 6 Stoung Preah Damrei
Prey Kŭy / ព្រៃគុយ
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Prey Kuy
Prey Ta Hu / ព្រៃតាហ៊ូ
km P   a3, p0 KH 6 Stueng Saen Prey Ta Hu
Rŭng Rœăng / រុងរឿង
km P   a3 KH 6 Stoung Rung Roeang
Sa Kréam / សាគ្រាម
km P   a3 KH 6 Prasat Balangk Sa Kream
Sala Vĭsăy / សាលាវិស័យ
km P   a3, p0 KH 6 Prasat Balangk Sala Visai
Sâmbor / សំបូរ
km P   a3, p0 KH 6 Prasat Sambour Sambour
Sameăkki / សាមគ្គី
km P   a3 KH 6 Prasat Balangk Sameakki
Sâmproŭch / សំព្រោច
km P   a3, p0 KH 6 Stoung Samprouch
Sândăn / សណ្ដាន់
km P   a3, p0 KH 6 Sandan Sandan
San Kôr / សានគរ
km P   a3 KH 6 Kampong Svay San Kor
Sŏchĕtr / សុចិត្រ
km P   a3 KH 6 Sandan Sochet
So Yoŭng / សូយោង
km P   a3, p0 KH 6 Baray Sou Young
Sraeung / ស្រើង
km P   a3, p0 KH 6 Prasat Sambour Sraeung
Srâlau / ស្រឡៅ
km P   a3 KH 6 Baray Sralau
Srâyov / ស្រយូវ
km P   a3 KH 6 Stueng Saen Srayov
Svay Phleung / ស្វាយភ្លើង
km P   a3, p0 KH 6 Baray Svay Phleung
Tăng Krâsăng / តាំងក្រសាំង
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Tang Krasang
Tăng Krâsau / តាំងក្រសៅ
km P   a3, p0 KH 6 Prasat Sambour Tang Krasau
Tbêng / ត្បែង
km P   a3 KH 6 Kampong Svay Tbaeng
Tbong Krâpeu / ត្បូងក្រពើ
km P   a3 KH 6 Stueng Saen Tboung Krapeu
Ti Poŭ / ទីពោ
km P   a3, p0 KH 6 Santuk Ti Pou
Tnaôt Chŭm / ត្នោតជុំ
km P   a3 KH 6 Baray Tnaot Chum
Trâpeăng Rœ̆ssei / ត្រពាំងឫស្សី
km P   a3, p0 KH 6 Kampong Svay Trapeang Ruessei
Tréa / ទ្រា
km P   a3, p0 KH 6 Stoung Trea
Tréal / ទ្រាល
km P   a3 KH 6 Baray Treal
Tum Ring / ទំរីង
km P   a3 KH 6 Sandan Tum Ring
Tuŏl Kreul / ទួលគ្រើល
km P   a3, p0 KH 6 Prasat Balangk Tuol Kreul