Total matching records: 87
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Âmleăng / អមលាំង
km P   a3 KH 5 Thpong Amleang
Ângk Pôpél / អង្គពពេល
km P   a3, p0 KH 5 Kong Pisei Angk Popel
Bârsédth / បរសេដ្ឋ
km P   a3 KH 5 Basedth Basedth
Châmbák / ចំបក់
km P   a3, p0 KH 5 Phnum Sruoch Chambak
Chânt Sên / ចន្ទសែន
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Chant Saen
Chbar Môn / ច្បារមន
km P   a3 KH 5 Chbar Mon Chbar Mon
Cheung Roăs / ជើងរាស់
km P   a3 KH 5 Odongk Cheung Roas
Chŏâm Sângkê / ជាំសង្កែ
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Choam Sangkae
Chôngrŭk / ជង្រុក
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Chongruk
Chumpu Prœ̆ks / ជំពូព្រឹក្ស
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Chumpu Proeks
Dâmbok Rung / ដំបូករូង
km P   a3, p0 KH 5 Phnum Sruoch Dambouk Rung
Dâmnăk Reăng / ដំណាក់រាំង
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Damnak Reang
Haông Sâmnâm / ហោងសំណំ
km P   a3 KH 5 Aoral Haong Samnam
Kahêng / កាហែង
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Kahaeng
Kák / កក់
km P   a3 KH 5 Basedth Kak
Kândaôl Dom / កណ្ដោលដុំ
km P   a3, p0 KH 5 Chbar Mon Kandaol Dom
Kăt Phlŭk / កាត់ភ្លុក
km P   a3 KH 5 Basedth Kat Phluk
Khtŭm Krăng / ខ្ទុំក្រាំង
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Khtum Krang
Kĭri Voănn / គិរីវ័ណ្ណ
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Kiri Voan
Krăng Âmpĭl / ក្រាំងអំពិល
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Krang Ampil
Krăng Chék / ក្រាំងចេក
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Krang Chek
Krăng Dei Vay / ក្រាំងដីវ៉ាយ
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Krang Dei Vay
Ksém Ksant / ក្សេមក្សាន្ត
km P   a3 KH 5 Odongk Khsem Khsan
Méan Chey / មានជ័យ
km P   a3 KH 5 Odongk Mean Chey
Môha Rœ̆ssei / មហាឫស្សី
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Moha Ruessei
Môha Săng / មហាសាំង
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Moha Sang
Mônoŭrômy / មនោរម្យ
km P   a3 KH 5 Thpong Monourom
Nĭtéan / និទាន
km P   a3 KH 5 Basedth Nitean
Or / អូរ
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Ou
Peăng Lvéa / ពាំងល្វា
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Peang Lvea
Péchr Mŭni / ពេជ្រមុនី
km P   a3, p0 KH 5 Kong Pisei Pechr Muni
Pheăkdei / ភក្ដី
km P   a3 KH 5 Basedth Pheakdei
Phéari Méan Chey / ភារីមានជ័យ
km P   a3 KH 5 Basedth Pheari Mean Chey
Phnum Toch / ភ្នំតូច
km P   a3 KH 5 Odongk Phnum Touch
Phŏng / ផុង
km P   a3 KH 5 Basedth Phong
Pnéay / ព្នាយ
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Pneay
Poŭ Ângkrâng / ពោធិ៍អង្ក្រង
km P   a3 KH 5 Basedth Pou Angkrang
Poŭ Châmraeun / ពោធិ៍ចំរើន
km P   a3 KH 5 Basedth Pou Chamraeun
Poŭ Mréal / ពោធិ៍ម្រាល
km P   a3 KH 5 Basedth Pou Mreal
Prămbei Mŭm / ប្រាំបីមុំ
km P   a3 KH 5 Thpong Prambei Mom
Preăh Khê / ព្រះខែ
km P   a3 KH 5 Basedth Preah Khae
Preăh Nĭpvéan / ព្រះនិព្វាន
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Preah Nipean
Preăh Srê / ព្រះស្រែ
km P   a3 KH 5 Odongk Preah Srae
Prey Kméng / ព្រៃក្មេង
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Prey Kmeng
Prey Krâsăng / ព្រៃក្រសាំង
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Prey Krasang
Prey Nhéatĕ / ព្រៃញាតិ
km P   a3, p0 KH 5 Kong Pisei Prey Nheat
Prey Rumduŏl / ព្រៃរំដួល
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Prey Rumduol
Prey Vĭhéar / ព្រៃវិហារ
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Prey Vihear
Reăsmei Sameăkki / រស្មីសាមគ្គី
km P   a3 KH 5 Aoral Reaksmei Sameakki
Rôka Kaôh / រកាកោះ
km P   a3, p0 KH 5 Kong Pisei Roka Kaoh
Rôka Thum / រកាធំ
km P   a3, p0 KH 5 Chbar Mon Roka Thum
Rôleăng Châk / រលាំងចក
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Roleang Chak
Rôleăng Kreul / រលាំងគ្រើល
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Roleang Kreul
Rŭng Rœăng / រុងរឿង
km P   a3 KH 5 Thpong Rung Roeang
Sâmbor / សំបូរ
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Sambour
Sâmraông Tông / សំរោងទង
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Samraong Tong
Sângkê Satôb / សង្កែសាទប
km P   a3 KH 5 Aoral Sangkae Satob
Sdŏk / ស្ដុក
km P   a3, p0 KH 5 Kong Pisei Sdok
Sên Dei / សែនដី
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Saen Dei
Skŏh / ស្កុះ
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Skuh
Snâm Krâpeu / ស្នំក្រពើ
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Snam Krapeu
Sŏpoăr Tép / សុព័រទេព
km P   a3 KH 5 Chbar Mon Sopoar Tep
Srâng / ស្រង
km P   a3, p0 KH 5 Kong Pisei Srang
Svay Châchĕb / ស្វាយចចិប
km P   a3 KH 5 Basedth Svay Chacheb
Svay Krâvăn / ស្វាយក្រវ៉ាន់
km P   a3, p0 KH 5 Chbar Mon Svay Kravan
Svay Rumpéa / ស្វាយរំពា
km P   a3 KH 5 Basedth Svay Rumpea
Tăng Kroch / តាំងក្រូច
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Tang Krouch
Tăng Sâmraông / តាំងសំរោង
km P   a3, p0 KH 5 Phnum Sruoch Tang Samraong
Tăng Sya / តាំងស្យា
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Tang Sya
Ta Sal / តាសាល
km P   a3, p0 KH 5 Aoral Ta Sal
Thômmôta Âr / ធម្មតាអរ
km P   a3 KH 5 Samraong Tong Thommoda Ar
Toăp Méan / ទ័ពមាន
km P   a3 KH 5 Thpong Toap Mean
Tœ̆k L’ák / ទឹកល្អក់
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Tuek L’ak
Trach Tông / ត្រាចទង
km P   a3 KH 5 Odongk Trach Tong
Trâpeăng Choŭr / ត្រពាំងជោរ
km P   a3 KH 5 Aoral Trapeang Chour
Trâpeăng Kông / ត្រពាំងគង
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Trapeang Kong
Trêng Trâyœ̆ng / ត្រែងត្រយឹង
km P   a3 KH 5 Phnum Sruoch Traeng Trayueng
Tumpoăr Méas / ទំព័រមាស
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Tumpoar Meas
Tuŏl Âmpĭl / ទួលអំពិល
km P   a3 KH 5 Basedth Toul Ampil
Tuŏl Sala / ទួលសាលា
km P   a3, p0 KH 5 Basedth Toul Sala
Véal / វាល
km P   a3 KH 5 Kong Pisei Veal
Véal Pón / វាលពន់
km P   a3 KH 5 Thpong Veal Pon
Véal Pŭng / វាលពុង
km P   a3, p0 KH 5 Odongk Veal Pung
Veăng Chăs / វាំងចាស់
km P   a3 KH 5 Odongk Veang Chas
Voă Sâ / វល្លិ៍ស
km P   a3, p0 KH 5 Samraong Tong Voa Sa
Yéa Ângk / យាអង្គ
km P   a3 KH 5 Thpong Yea Angk
Yŭtth Sameăkki / យុទ្ធសាមគ្គី
km P   a3 KH 5 Odongk Yutth Sameakki