Total matching records: 69
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Âmpĭl Tœ̆k / អំពិលទឹក
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Ampil Tuek
Ândong Snay / អណ្ដូងស្នាយ
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Andoung Snay
Ânhchanh Rung / អញ្ចាញរូង
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Anhchanh Rung
Âphĭvoădth / អភិវឌ្ឍន៍
km P   a3 KH 4 Tuek Phos Akphivoadth
Bântéay Préal / បន្ទាយព្រាល
km P   a3 KH 4 Rolea B’ier Banteay Preal
Châk / ចក
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Chak
Chaông Maông / ចោងម៉ោង
km P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Chaong Maong
Cheung Kréav / ជើងគ្រាវ
km P   a3 KH 4 Rolea B’ier Cheung Kreav
Chhéan Laeung / ឈានឡើង
km P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Chhean Laeung
Chhnŏk Tru / ឆ្នុកទ្រូ
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Chhnok Tru
Chhuk Sâ / ឈូកស
km P   a3 KH 4 Kampong Tralach Chhuk Sa
Chiĕb / ជៀប
km P   a3 KH 4 Tuek Phos Chieb
Chôl Sar / ជលសារ
km P   a3 KH 4 Chol Kiri Chol Sar
Chrânok / ច្រណូក
km P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Chranouk
Chrés / ច្រេស
km P   a3 KH 4 Kampong Tralach Chres
Chrey Băk / ជ្រៃបាក់
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Chrey Bak
Dar / ដារ
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Dar
Kâmpóng Chhnăng / កំពង់ឆ្នាំង
km P   a3 KH 4 Kampong Chhnang Kampong Chhnang
Kâmpóng Hau / កំពង់ហៅ
km P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Kampong Hau
Kâmpóng Ŏs / កំពង់អុស
km P   a3 KH 4 Chol Kiri Kampong Os
Kâmpóng Preăh Kôkir / កំពង់ព្រះគគីរ
km P   a3 KH 4 Baribour Kampong Preah Kokir
Kâmpóng Trâlach / កំពង់ត្រឡាច
km P   a3 KH 4 Kampong Tralach Kampong Tralach
Kaôh / កោះ
km P   a3 KH 4 Chol Kiri Kaoh
Kbal Tœ̆k / ក្បាលទឹក
km P   a3 KH 4 Tuek Phos Kbal Tuek
Khlŏng Pôpôk / ខ្លុងពពក
km P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Khlong Popok
Khnar Chhmar / ខ្នារឆ្មារ
km P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Khnar Chhmar
Khŏn Râng / ខុនរ៉ង
km P   a3 KH 4 Baribour Khon Rang
Khsam / ខ្សាម
km P   a3 KH 4 Kampong Chhnang Khsam
Koŭk Bântéay / គោកបន្ទាយ
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Kouk Banteay
Krăng Léav / ក្រាំងលាវ
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Krang Leav
Krăng Lvéa / ក្រាំងល្វា
km P   a3, p0 KH 4 Sameakki Mean Chey Krang Lvea
Krăng Skar / ក្រាំងស្ការ
km P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Krang Skear
Lôngvêk / លង្វែក
km P   a3 KH 4 Kampong Tralach Longveaek
Mélum / មេលំ
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Melum
Or Rœ̆ssei / អូរឫស្សី
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Ou Ruessei
Péam / ពាម
km P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Peam
Péam Chhkaôk / ពាមឆ្កោក
km P   a3, p0 KH 4 Chol Kiri Peam Chhkaok
Péani / ពានី
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Peani
Péch Chângvar / ពេជចង្វារ
km P   a3 KH 4 Baribour Pech Changvar
Ph’ér / ផ្អេរ
km P   a3 KH 4 Kampong Chhnang Ph’er
Phlov Tuk / ផ្លូវទូក
km P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Phlov Tuk
Phsar / ផ្សារ
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Phsar
Phsar Chhnăng / ផ្សារឆ្នាំង
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Chhnang Phsar Chhnang
Pôngrô / ពង្រ
km P   a3 KH 4 Rolea B’ier Pongro
Pônley / ពន្លៃ
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Ponley
Pôpél / ពពេល
km P   a3 KH 4 Baribour Popel
Poŭ / ពោធិ៍
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Pou
Prâlay Méas / ប្រឡាយមាស
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Pralay Meas
Prâsnĕb / ប្រស្និប
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Prasneb
Prey Kri / ព្រៃគ្រី
km P   a3 KH 4 Chol Kiri Prey Kri
Prey Mul / ព្រៃមូល
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Prey Mul
Rôléa B’iĕr / រលាប្អៀរ
km P   a3 KH 4 Rolea B’ier Rolea B’ier
Sâmraông Sên / សំរោងសែន
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Samraong Saen
Sêb / សែប
km P   a3 KH 4 Kampong Tralach Saeb
Sédthei / សេដ្ឋី
km P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Sedthei
Srê Thmei / ស្រែថ្មី
km P   a3 KH 4 Rolea B’ier Srae Thmei
Svay / ស្វាយ
km P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Svay
Svay Chrum / ស្វាយជ្រំ
km P   a3 KH 4 Rolea B’ier Svay Chrum
Svay Chŭk / ស្វាយជុក
km P   a3 KH 4 Sameakki Mean Chey Svay Chuk
Svay Rumpéar / ស្វាយរំពារ
km P   a3 KH 4 Kampong Leaeng Svay Rumpear
Ta Chés / តាជេស
km P   a3 KH 4 Kampong Tralach Ta Ches
Tăng Krâsăng / តាំងក្រសាំង
km P   a3, p0 KH 4 Tuek Phos Tang Krasang
Tbêng Khpós / ត្បែងខ្ពស់
km P   a3, p0 KH 4 Sameakki Mean Chey Tbaeng Khpos
Thlôk Viĕn / ធ្លកវៀន
km P   a3, p0 KH 4 Sameakki Mean Chey Thlok Vien
Thmâ Ĕdth / ថ្មឥដ្ឋ
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Tralach Thma Edth
Tœ̆k Hot / ទឹកហូត
km P   a3, p0 KH 4 Rolea B’ier Tuek Hout
Trângĕl / ត្រងិល
km P   a3, p0 KH 4 Kampong Leaeng Trangel
Trâpeăng Chăn / ត្រពាំងចាន់
km P   a3, p0 KH 4 Baribour Trapeang Chan
Tuŏl Khpós / ទួលខ្ពស់
km P   a3 KH 4 Tuek Phos Toul Khpos