Total matching records: 99
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Ângkănh / អង្កាញ់
km P   a3 KH 21 Treang Angkanh
Ângkănh / អង្កាញ់
km P   a3, p0 KH 21 Prey Kabbas Angkanh
Ângk Kêv / អង្គកែវ
km P   a3, p0 KH 21 Treang Angk Keo
Ângk Khnŏr / អង្គខ្នុរ
km P   a3 KH 21 Treang Angk Khnaor
Ângkôr Bŏrei / អង្គរបុរី
km P   a3 KH 21 Angkor Borei Angkor Borei
Ângk Prasat / អង្គប្រាសាទ
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Angk Prasat
Ângk Ta Saôm / អង្គតាសោម
km P   a3, p0 KH 21 Tram Kak Angk Ta Saom
Ban Kam / បានកាម
km P   a3 KH 21 Prey Kabbas Ban Kam
Baray / បារាយណ៍
km P   a3 KH 21 Doun Keo Baray
Ba Srê / បាស្រែ
km P   a3, p0 KH 21 Angkor Borei Ba Srae
Bœ̆ng Trănh Khang Cheung / បឹងត្រាញ់ខាងជើង
km P   a3 KH 21 Samraong Boeng Tranh Khang Cheung
Bœ̆ng Trănh Khang Tbong / បឹងត្រាញ់ខាងត្បូង
km P   a3 KH 21 Samraong Boeng Tranh Khang Tboung
Borei Chôlsar / បូរីជលសារ
km P   a3 KH 21 Bourei Cholsar Bourei Cholsar
Châmbák / ចំបក់
km P   a3 KH 21 Bati Chambak
Châmpa / ចំប៉ា
km P   a3, p0 KH 21 Prey Kabbas Champa
Châmpei / ចំប៉ី
km P   a3 KH 21 Bati Champei
Char / ចារ
km P   a3, p0 KH 21 Prey Kabbas Char
Chéang Tông / ជាងទង
km P   a3 KH 21 Tram Kak Cheang Tong
Cheung Kuŏn / ជើងគួន
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Cheung Kuon
Chey Choŭk / ជ័យជោគ
km P   a3, p0 KH 21 Bourei Cholsar Chey Chouk
Chi Khmar / ជីខ្មារ
km P   a3, p0 KH 21 Treang Chi Khmar
Chumreăh Pén / ជំរះពេន
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Chumreah Pen
Dong / ដូង
km P   a3, p0 KH 21 Bati Doung
Dong Khpós / ដូងខ្ពស់
km P   a3, p0 KH 21 Bourei Cholsar Doung Khpos
Kâmnáb / កំណប់
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Kamnab
Kâmpêng / កំពែង
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Kampeaeng
Kâmpóng Krâsăng / កំពង់ក្រសាំង
km P   a3, p0 KH 21 Bourei Cholsar Kampong Krasang
Kâmpóng Réab / កំពង់រាប
km P   a3, p0 KH 21 Prey Kabbas Kampong Reab
Kândœ̆ng / កណ្ដឹង
km P   a3 KH 21 Bati Kandoeng
Kdănh / ក្ដាញ់
km P   a3, p0 KH 21 Prey Kabbas Kdanh
Khvav / ខ្វាវ
km P   a3 KH 21 Treang Khvav
Khvav / ខ្វាវ
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Khvav
Kiri Chŏng Kaôh / គីរីចុងកោះ
km P   a3 KH 21 Kiri Vong Kiri Chong Kaoh
Kŏmar Réachéa / កុមាររាជា
km P   a3 KH 21 Bati Komar Reachea
Koŭk Poŭ / គោកពោធិ៍
km P   a3 KH 21 Bourei Cholsar Kouk Pou
Koŭk Préch / គោកព្រេច
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Kouk Prech
Koŭk Thlôk / គោកធ្លក
km P   a3 KH 21 Angkor Borei Kouk Thlok
Krăng Léav / ក្រាំងលាវ
km P   a3, p0 KH 21 Bati Krang Leav
Krăng Thnóng / ក្រាំងធ្នង់
km P   a3, p0 KH 21 Bati Krang Thnong
Krâpŭm Chhuk / ក្រពុំឈូក
km P   a3, p0 KH 21 Kaoh Andaet Krapum Chhuk
Kŭs / គុស
km P   a3 KH 21 Tram Kak Kus
Léay Bor / លាយបូរ
km P   a3 KH 21 Tram Kak Leay Bour
Lumcháng / លំចង់
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Lumchang
Lumpóng / លំពង់
km P   a3 KH 21 Bati Lumpong
Nhêng Nhâng / ញ៉ែងញ៉ង
km P   a3 KH 21 Tram Kak Nhaeng Nhang
Or Saréay / អូរសារាយ
km P   a3 KH 21 Tram Kak Ou Saray
Ŏtdâm Sorĭya / ឧត្ដមសូរិយា
km P   a3 KH 21 Tram Kak Otdam Souriya
Péa Réam / ពារាម
km P   a3, p0 KH 21 Bati Pea Ream
Péch Sar / ពេជសារ
km P   a3, p0 KH 21 Kaoh Andaet Pech Sar
Phnum Dĕn / ភ្នំដិន
km P   a3 KH 21 Kiri Vong Phnum Den
Pônley / ពន្លៃ
km P   a3 KH 21 Angkor Borei Ponley
Pôpél / ពពេល
km P   a3 KH 21 Tram Kak Popel
Pót Sâr / ពត់សរ
km P   a3, p0 KH 21 Bati Pot Sar
Poŭ Rumchak / ពោរំចាក
km P   a3 KH 21 Prey Kabbas Pou Rumchak
Prămbei Mŭm / ប្រាំបីមុំ
km P   a3, p0 KH 21 Treang Prambei Mom
Preăh Bat Choăn Chŭm / ព្រះបាទជាន់ជុំ
km P   a3 KH 21 Kiri Vong Preah Bat Choan Chum
Prêk Phtoŭl / ព្រែកផ្ទោល
km P   a3 KH 21 Angkor Borei Preaek Phtoul
Prey Âmpôk / ព្រៃអំពក
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Prey Ampok
Prey Kâbbas / ព្រៃកប្បាស
km P   a3 KH 21 Prey Kabbas Prey Kabbas
Prey Khla / ព្រៃខ្លា
km P   a3 KH 21 Kaoh Andaet Prey Khla
Prey Lvéa / ព្រៃល្វា
km P   a3 KH 21 Prey Kabbas Prey Lvea
Prey Phdau / ព្រៃផ្ដៅ
km P   a3 KH 21 Prey Kabbas Prey Phdau
Prey Phkăm / ព្រៃផ្កាំ
km P   a3 KH 21 Angkor Borei Prey Phkoam
Prey Rumdéng / ព្រៃរំដេង
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Prey Rumdeng
Prey Slœ̆k / ព្រៃស្លឹក
km P   a3, p0 KH 21 Treang Prey Sloek
Prey Yŭthka / ព្រៃយុថ្កា
km P   a3 KH 21 Kaoh Andaet Prey Yuthka
Réam Ândaeuk / រាមអណ្ដើក
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Ream Andaeuk
Rôka Knŏng / រកាក្នុង
km P   a3 KH 21 Doun Keo Roka Knong
Rôka Krau / រកាក្រៅ
km P   a3 KH 21 Doun Keo Roka Krau
Rôménh / រមេញ
km P   a3 KH 21 Kaoh Andaet Romenh
Rônéam / រនាម
km P   a3 KH 21 Treang Roneam
Rôviĕng / រវៀង
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Rovieng
Sâmbor / សំបូរ
km P   a3 KH 21 Treang Sambuor
Sâmraông / សំរោង
km P   a3 KH 21 Tram Kak Samraong
Sâmraông / សំរោង
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Samraong
Sânlŭng / សន្លុង
km P   a3 KH 21 Treang Sanlung
Saôm / សោម
km P   a3, p0 KH 21 Kiri Vong Saom
Sla / ស្លា
km P   a3 KH 21 Samraong Sla
Smaông / ស្មោង
km P   a3, p0 KH 21 Treang Smaong
Snaô / ស្នោ
km P   a3, p0 KH 21 Prey Kabbas Snao
Sœ̆ngh / សឹង្ហ
km P   a3, p0 KH 21 Samraong Soeng
Sophi / សូភី
km P   a3 KH 21 Bati Souphi
Srângê / ស្រងែ
km P   a3 KH 21 Treang Srangae
Srê Rônoŭng / ស្រែរនោង
km P   a3 KH 21 Tram Kak Srae Ronoung
Tăng Dong / តាំងដូង
km P   a3, p0 KH 21 Bati Tang Doung
Tăng Yab / តាំងយ៉ាប
km P   a3 KH 21 Prey Kabbas Tang Yab
Ta O / តាអូ
km P   a3 KH 21 Kiri Vong Ta Ou
Ta Phém / តាភេម
km P   a3, p0 KH 21 Tram Kak Ta Phem
Thléa Prâchŭm / ធ្លាប្រជុំ
km P   a3 KH 21 Kaoh Andaet Thlea Prachum
Thlôk / ធ្លក
km P   a3 KH 21 Treang Thlok
Tnaôt / ត្នោត
km P   a3, p0 KH 21 Bati Tnaot
Trâlach / ត្រឡាច
km P   a3, p0 KH 21 Treang Tralach
Trăm Kák / ត្រាំកក់
km P   a3 KH 21 Tram Kak Tram Kak
Trâpeăng Krânhong / ត្រពាំងក្រញ៉ូង
km P   a3, p0 KH 21 Tram Kak Trapeang Kranhung
Trâpeăng Krâsăng / ត្រពាំងក្រសាំង
km P   a3, p0 KH 21 Bati Trapeang Krasang
Trâpeăng Sab / ត្រពាំងសាប
km P   a3, p0 KH 21 Bati Trapeang Sab
Trâpeăng Thum Khang Cheung / ត្រពាំងធំខាងជើង
km P   a3 KH 21 Tram Kak Trapeang Thum Khang Cheung
Trâpeăng Thum Khang Tbong / ត្រពាំងធំខាងត្បូង
km P   a3 KH 21 Tram Kak Trapeang Thum Khang Tboung
Tréa / ទ្រា
km P   a3 KH 21 Samraong Trea