Total matching records: 96
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Âmpĭl Prăm Daeum / អំពិលប្រាំដើម
km P   a3 KH 2 Bavel Ampil Pram Daeum
Ândaeuk Hêb / អណ្ដើកហែប
km P   a3, p0 KH 2 Rotonak Mondol Andaeuk Haeb
Ângkô Ban / អង្គបាន
km P   a3 KH 2 Sampov Lun Angkor Ban
Ânlóng Rŭn / អន្លង់រុន
km P   a3 KH 2 Thma Koul Anlong Run
Ânlóng Vĭl / អន្លង់វិល
km P   a3, p0 KH 2 Sangkae Anlong Vil
Bânsay Trêng / បន្សាយត្រែង
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Bansay Traeng
Barăng Thleăk / បារាំងធ្លាក់
km P   a3, p0 KH 2 Phnum Proek Barang Thleak
Bâvél / បវេល
km P   a3 KH 2 Bavel Bavel
Bay Dâmrăm / បាយដំរាំ
km P   a3, p0 KH 2 Banan Bay Damram
Bœ̆ng Pring / បឹងព្រីង
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Boeng Pring
Bœ̆ng Reăng / បឹងរាំង
km P   a3, p0 KH 2 Kamrieng Boeng Reang
Châkrei / ចក្រី
km P   a3, p0 KH 2 Phnum Proek Chakrei
Châmkar Sâmraông / ចំការសំរោង
km P   a3 KH 2 Battambang Chamkar Samraong
Chêng Méan Chey / ចែងមានជ័យ
km P   a3 KH 2 Banan Chaeng Mean Chey
Chheu Téal / ឈើទាល
km P   a3 KH 2 Banan Chheu Teal
Chhnăl Moăn / ឆ្នាល់មាន់
km P   a3, p0 KH 2 Koas Krala Chhnal Moan
Chrey / ជ្រៃ
km P   a3 KH 2 Moung Ruessei Chrey
Chrey / ជ្រៃ
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Chrey
Chrey Séma / ជ្រៃសេម៉ា
km P   a3 KH 2 Sampov Lun Chrey Sema
Chroŭy Sdau / ជ្រោយស្ដៅ
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Chrouy Sdau
Don Ba / ដូនបា
km P   a3, p0 KH 2 Koas Krala Doun Ba
Háb / ហប់
km P   a3, p0 KH 2 Koas Krala Hab
Kâkaôh / កកោះ
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Kakaoh
Kâmpóng Lpŏu / កំពង់ល្ពៅ
km P   a3, p0 KH 2 Samlout Kampong Lpou
Kâmpóng Preăh / កំពង់ព្រះ
km P   a3, p0 KH 2 Sangkae Kampong Preah
Kâmpóng Priĕng / កំពង់ព្រៀង
km P   a3 KH 2 Sangkae Kampong Preang
Kâmriĕng / កំរៀង
km P   a3, p0 KH 2 Kamrieng Kamrieng
Kântœ Muŏy / កន្ទឺ ១
km P   a3 KH 2 Banan Kantueu Muoy
Kântœ Pir / កន្ទឺ ២
km P   a3 KH 2 Banan Kantueu Pir
Kaôh Chiveăng / កោះជីវាំង
km P   a3 KH 2 Aek Phnum Kaoh Chiveang
Kdŏl Don Téav / ក្ដុលដូនទាវ
km P   a3 KH 2 Battambang Kdol Doun Teav
Kdŏl Tahên / ក្ដុលតាហែន
km P   a3 KH 2 Bavel Kdol Tahen
Kéar / គារ
km P   a3 KH 2 Moung Ruessei Kear
Khnach Rôméas / ខ្នាចរមាស
km P   a3, p0 KH 2 Bavel Khnach Romeas
Koăs Krâlâ / គាស់ក្រឡ
km P   a3, p0 KH 2 Koas Krala Koas Krala
Koŭk Khmŭm / គោកឃ្មុំ
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Kouk Khmum
Lvéa / ល្វា
km P   a3, p0 KH 2 Bavel Lvea
Méan Chey / មានជ័យ
km P   a3 KH 2 Samlout Mean Cheay
Moŭng / មោង
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Moung
Nôréa / នរា
km P   a3 KH 2 Sangkae Norea
Or Char / អូរចារ
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Ou Char
Or Da / អូរដា
km P   a3, p0 KH 2 Kamrieng Ou Da
Or Dâmbâng Muŏy / អូរដំបង ១
km P   a3 KH 2 Sangkae Ou Dambang Muoy
Or Dâmbâng Pir / អូរដំបង ២
km P   a3 KH 2 Sangkae Ou Dambang Pir
Or Măl / អូរម៉ាល់
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Ou Mal
Or Rumduŏl / អូររំដួល
km P   a3, p0 KH 2 Phnum Proek Ou Rumduol
Or Sâmrĭl / អូរសំរិល
km P   a3 KH 2 Samlout Ou Samrel
Or Ta Ki / អូរតាគី
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Ou Ta Ki
Péam Êk / ពាមឯក
km P   a3, p0 KH 2 Aek Phnum Peam Aek
Péchr Chĕnda / ពេជ្រចិន្ដា
km P   a3, p0 KH 2 Phnum Proek Pech Chenda
Phlov Méas / ផ្លូវមាស
km P   a3, p0 KH 2 Rotonak Mondol Phlov Meas
Phnum Prœ̆k / ភ្នំព្រឹក
km P   a3 KH 2 Phnum Proek Phnum Proek
Phnum Sâmpŏu / ភ្នំសំពៅ
km P   a3 KH 2 Banan Phnum Sampov
Preăh Phŏs / ព្រះផុស
km P   a3 KH 2 Koas Krala Preah Phos
Prêk Chik / ព្រែកជីក
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Prek Chik
Prêk Khpôb / ព្រែកខ្ពប
km P   a3, p0 KH 2 Aek Phnum Preaek Khpob
Prêk Luŏng / ព្រែកហ្លួង
km P   a3, p0 KH 2 Aek Phnum Preaek Luong
Prêk Nôrĭnt / ព្រែកនរិន្ទ
km P   a3, p0 KH 2 Aek Phnum Preaek Norint
Prêk Preăh Sdăch / ព្រែកព្រះស្ដេច
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Preaek Preah Sdach
Prey Chăs / ព្រៃចាស់
km P   a3, p0 KH 2 Aek Phnum Prey Chas
Prey Khpós / ព្រៃខ្ពស់
km P   a3, p0 KH 2 Bavel Prey Khpos
Prey Svay / ព្រៃស្វាយ
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Prey Svay
Prey Toch / ព្រៃតូច
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Prey Touch
Prey Trâlach / ព្រៃត្រឡាច
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Prey Tralach
Reăng Kései / រាំងកេសី
km P   a3, p0 KH 2 Sangkae Reang Kesei
Rôbás Môngkôl / របស់មង្គល
km P   a3, p0 KH 2 Moung Ruessei Robas Mongkol
Rœ̆ssei Krăng / ឫស្សីក្រាំង
km P   a3 KH 2 Moung Ruessei Ruessei Krang
Rôka / រកា
km P   a3, p0 KH 2 Sangkae Roka
Rôtânăh / រតនៈ
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Rotanak
Rung Chrey / រូងជ្រៃ
km P   a3, p0 KH 2 Thma Koul Rung Chrey
Sâmlot / សំឡូត
km P   a3, p0 KH 2 Samlout Samlout
Sâmpŏu Lun / សំពៅលូន
km P   a3 KH 2 Sampov Lun Sampou Lun
Sâmraông Knŏng / សំរោងក្នុង
km P   a3, p0 KH 2 Aek Phnum Samraong Knong
Sântĕphéap / សន្តិភាព
km P   a3 KH 2 Sampov Lun Santepheap
Sdau / ស្ដៅ
km P   a3, p0 KH 2 Rotonak Mondol Sdau
Sérei Méan Chey / សេរីមានជ័យ
km P   a3 KH 2 Sampov Lun Serei Maen Cheay
Sla Kêt / ស្លាកែត
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Sla Kaet
Snœ̆ng / ស្នឹង
km P   a3 KH 2 Banan Snoeng
Sŭng / ស៊ុង
km P   a3 KH 2 Samlout Sung
Svay Paô / ស្វាយប៉ោ
km P   a3 KH 2 Battambang Svay Pao
Ta Krai / តាក្រៃ
km P   a3, p0 KH 2 Kamrieng Ta Krai
Ta Kréam / តាគ្រាម
km P   a3, p0 KH 2 Banan Ta Kream
Ta Loăs / តាលាស់
km P   a3 KH 2 Moung Ruessei Ta Loas
Ta Mœn / តាម៉ឺន
km P   a3 KH 2 Thma Koul Ta Meun
Ta Pŏn / តាប៉ុន
km P   a3, p0 KH 2 Sangkae Ta Pon
Ta Pung / តាពូង
km P   a3 KH 2 Thma Koul Ta Pung
Ta Sanh / តាសាញ
km P   a3 KH 2 Samlout Ta Sanh
Ta Sda / តាស្ដា
km P   a3, p0 KH 2 Sampov Lun Ta Sda
Ta Sên / តាសែន
km P   a3 KH 2 Kamrieng Ta Saen
Ta Taôk / តាតោក
km P   a3, p0 KH 2 Samlout Ta Taok
Thĭpătei / ធិបតី
km P   a3 KH 2 Koas Krala Thipakdei
Trang / ត្រាង
km P   a3, p0 KH 2 Kamrieng Trang
Trêng / ត្រែង
km P   a3 KH 2 Rotonak Mondol Traeng
Tuŏl Ta Êk / ទួលតាឯក
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Tuol Ta Aek
Voătt Kôr / វត្តគរ
km P   a3, p0 KH 2 Battambang Voat Kor
Voătt Ta Mœ̆m / វត្តតាមឹម
km P   a3 KH 2 Sangkae Voat Ta Muem