Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Ândong Thmâ / អណ្ដូងថ្ម
km P   a3, p0 KH 18 Prey Nob Andoung Thma
Bĕt Trăng / បិតត្រាំង
km P   a3 KH 18 Prey Nob Bet Trang
Bœ̆ng Ta Prôhm / បឹងតាព្រហ្ម
km P   a3, p0 KH 18 Prey Nob Boeng Ta Prum
Cheung Koŭ / ជើងគោ
km P   a3, p0 KH 18 Prey Nob Cheung Kou
Kâmpénh / កំពេញ
km P   a3 KH 18 Stueng Hav Kampenh
Kaôh Rŭng / កោះរុង
km P   a3 KH 18 Mittakpheap Kaoh Rung
Or Chrŏu / អូរជ្រៅ
km P   a3, p0 KH 18 Prey Nob Ou Chrov
Or Ŏknha Héng / អូរឧកញ៉ាហេង
km P   a3, p0 KH 18 Prey Nob Ou Oknha Heng
Or Tréh / អូរត្រេះ
km P   a3 KH 18 Stueng Hav Ou Treh
Prey Nób / ព្រៃនប់
km P   a3 KH 18 Prey Nob Prey Nob
Réam / រាម
km P   a3, p0 KH 18 Prey Nob Ream
Sameăkki / សាមគ្គី
km P   a3 KH 18 Prey Nob Sameakki
Sâmrŏng / សំរុង
km P   a3 KH 18 Prey Nob Samrong
Sângkăt Bei / សង្កាត់ ៣
km P   a3 KH 18 Mittakpheap Sangkat Bei
Sângkăt Buŏn / សង្កាត់ ៤
km P   a3 KH 18 Mittakpheap Sangkat Buon
Sângkăt Muŏy / សង្កាត់១
km P   a3 KH 18 Mittakpheap Sangkat Muoy
Sângkăt Pir / សង្កាត់ ២
km P   a3 KH 18 Mittakpheap Sangkat Pir
Tœ̆k L’ák / ទឹកល្អក់
km P   a3 KH 18 Prey Nob Tuek L’ak
Tœ̆k Thla / ទឹកថ្លា
km P   a3 KH 18 Prey Nob Tuek Thla
Tumnób Rôlôk / ទំនប់រលក
km P   a3 KH 18 Stueng Hav Tumnob Rolok
Tuŏl Tôtœ̆ng / ទួលទទឹង
km P   a3 KH 18 Prey Nob Tuol Toetueng
Véal Rénh / វាលរេញ
km P   a3 KH 18 Prey Nob Veal Renh

Total matching records: 22


EKI KNAB