Total matching records: 49
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Ânlóng Réab / អន្លង់រាប
km P   a3 KH 15 Veal Veaeng Anlong Reab
Ânlóng Tnaôt / អន្លង់ត្នោត
km P   a3 KH 15 Krakor Anlong Tnaot
Ânlóng Vĭl / អន្លង់វិល
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Anlong Vil
Ânsa Châmbák / អន្សាចំបក់
km P   a3 KH 15 Krakor Ansa Chambak
Băk Chĕnhchiĕn / បាក់ចិញ្ចៀន
km P   a3, p0 KH 15 Phnum Kravanh Bak Chenhchien
Bântéay Dei / បន្ទាយដី
km P   a3 KH 15 Kandieng Banteay Dei
Bœ̆ng Bát Kândaôl / បឹងបត់កណ្ដោល
km P   a3 KH 15 Bakan Boeng Bat Kandaol
Bœ̆ng Kântuŏt / បឹងកន្ទួត
km P   a3 KH 15 Krakor Boeng Kantuot
Bœ̆ng Khnar / បឹងខ្នារ
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Boeng Khnar
Châmreun Phâl / ចំរើនផល
km P   a3 KH 15 Sampov Meas Chamraeun Phal
Chheu Tom / ឈើតុំ
km P   a3 KH 15 Krakor Chheu Tom
Kâmpóng Luŏng / កំពង់លួង
km P   a3 KH 15 Krakor Kampong Luong
Kâmpóng Poŭ / កំពង់ពោធិ៍
km P   a3 KH 15 Krakor Kampong Pou
Kândiĕng / កណ្ដៀង
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Kandieng
Kânhchôr / កញ្ជរ
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Kanhchor
Kaôh Chŭm / កោះជុំ
km P   a3 KH 15 Sampov Meas Kaoh Chum
Kbal Trach / ក្បាលត្រាច
km P   a3 KH 15 Krakor Kbal Trach
Khnar Tôtœ̆ng / ខ្នារទទឹង
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Khnar Totueng
Krâpeu Pir / ក្រពើពីរ
km P   a3 KH 15 Veal Veaeng Krapeu Pir
Léach / លាជ
km P   a3, p0 KH 15 Phnum Kravanh Leach
Lôlôk Sâ / លលកស
km P   a3 KH 15 Sampov Meas Lolok Sa
Mé Tœ̆k / មេទឹក
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Me Tuek
Or Sândăn / អូរសណ្ដាន់
km P   a3 KH 15 Krakor Ou Sandan
Or Saôm / អូរសោម
km P   a3, p0 KH 15 Veal Veaeng Ou Saom
Or Ta Paông / អូរតាប៉ោង
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Ou Ta Paong
Phteăh Prey / ផ្ទះព្រៃ
km P   a3 KH 15 Sampov Meas Phteah Prey
Phteăh Rŭng / ផ្ទះរុង
km P   a3, p0 KH 15 Phnum Kravanh Phteah Rung
Prâmaôy / ប្រមោយ
km P   a3, p0 KH 15 Veal Veaeng Pramaoy
Prey Nhi / ព្រៃញី
km P   a3 KH 15 Sampov Meas Prey Nhi
Prôngĭl / ព្រងិល
km P   a3, p0 KH 15 Phnum Kravanh Prongil
Reăng Tĭl / រាំងទិល
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Reang Til
Rôkat / រកាត
km P   a3 KH 15 Phnum Kravanh Rokat
Rôléab / រលាប
km P   a3, p0 KH 15 Sampov Meas Roleab
Rumléch / រំលេច
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Rumlech
Sâmraông / សំរោង
km P   a3 KH 15 Phnum Kravanh Samraong
Sântrê / សន្ទ្រែ
km P   a3, p0 KH 15 Phnum Kravanh Santreae
Sna Ânsa / ស្នាអន្សា
km P   a3, p0 KH 15 Krakor Sna Ansa
Snam Preăh / ស្នាមព្រះ
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Snam Preah
Srê Sdŏk / ស្រែស្ដុក
km P   a3 KH 15 Kandieng Srae Sdok
Svay Ăt / ស្វាយអាត់
km P   a3, p0 KH 15 Sampov Meas Svay At
Svay Don Kêv / ស្វាយដូនកែវ
km P   a3 KH 15 Bakan Svay Doun Keo
Svay Luŏng / ស្វាយលួង
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Svay Luong
Svay Sâ / ស្វាយស
km P   a3 KH 15 Krakor Svay Sa
Sya / ស្យា
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Sya
Ta Loŭ / តាលោ
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Ta Lou
Thmâ Da / ថ្មដា
km P   a3 KH 15 Veal Veaeng Thma Da
Tnaôt Chŭm / ត្នោតជុំ
km P   a3 KH 15 Krakor Tnaot Chum
Trâpeăng Chông / ត្រពាំងជង
km P   a3, p0 KH 15 Bakan Trapeang Chong
Véal / វាល
km P   a3, p0 KH 15 Kandieng Veal