Total matching records: 116
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Âmpĭl Krau / អំពិលក្រៅ
km P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Ampil Krau
Ângkôr Ângk / អង្គរអង្គ
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Angkor Angk
Ângkôr Réach / អង្គររាជ
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Angkor Reach
Ângkôr Sâr / អង្គរសរ
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Angkor Sar
Ângkôr Trét / អង្គរទ្រេត
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Angkor Tret
Ânsaông / អន្សោង
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Ansaong
Ba Baông / បាបោង
km P   a3, p0 KH 14 Peam Ro Ba Baong
Bânlĭch Prasat / បន្លិចប្រាសាទ
km P   a3 KH 14 Peam Ro Banlich Prasat
Bântéay Châkrei / បន្ទាយចក្រី
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Banteay Chakrei
Baray / បារាយណ៍
km P   a3 KH 14 Kampong Leav Baray
Bœ̆ng Daôl / បឹងដោល
km P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Boeng Daol
Bœ̆ng Preăh / បឹងព្រះ
km P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Boeng Preah
Cham / ចាម
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Cham
Chéach / ជាច
km P   a3 KH 14 Kamchay Mear Cheach
Chéa Khlang / ជាខ្លាង
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Chea Khlang
Chéang Dêk / ជាងដែក
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Cheang Daek
Cheung Phnum / ជើងភ្នំ
km P   a3 KH 14 Ba Phnum Cheung Phnum
Cheung Tœ̆k / ជើងទឹក
km P   a3 KH 14 Kampong Leav Cheung Tuek
Chey Kâmpôk / ជៃកំពក
km P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Chey Kampok
Chheu Kăch / ឈើកាច់
km P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Chheu Kach
Chi Phŏch / ជីផុច
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Chi Phok
Chŏng Âmpĭl / ចុងអំពិល
km P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Chong Ampil
Chrés / ច្រេស
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Chres
Chrey / ជ្រៃ
km P   a3 KH 14 Prey Veaeng Chrey
Chrey / ជ្រៃ
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Chrey
Chrey Khmŭm / ជ្រៃឃ្មុំ
km P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Chrey Khmum
Dâmrei Puŏn / ដំរីពួន
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Damrei Puon
Don Kœ̆ng / ដូនកឹង
km P   a3, p0 KH 14 Kamchay Mear Doun Koeng
Kâmpóng Léav / កំពង់លាវ
km P   a3 KH 14 Kampong Leav Kampong Leav
Kâmpóng Pôpĭl / កំពង់ពពិល
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kampong Popil
Kâmpóng Prăng / កំពង់ប្រាំង
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kampong Prang
Kâmpóng Prasat / កំពង់ប្រាសាទ
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Kampong Prasat
Kâmpóng Rœ̆ssei / កំពង់ឫស្សី
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kampong Ruessei
Kâmpóng Sœ̆ng / កំពង់សឹង
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Kampong Soeng
Kâmpóng Trâbêk / កំពង់ត្របែក
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Kampong Trabaek
Kânhchâm / កញ្ចំ
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Kanhcham
Kânhchriĕch / កញ្ជ្រៀច
km P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Kanhchriech
Kânsaôm Âk / កន្សោមអក
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Kansaom Ak
Kaôh Chék / កោះចេក
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Kaoh Chek
Kaôh Rôka / កោះរកា
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Kaoh Roka
Kaôh Sâmpŏu / កោះសំពៅ
km P   a3 KH 14 Peam Chor Kaoh Sampov
Kdœăng Réay / ក្ដឿងរាយ
km P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Kdoeang Reay
Koŭ Khchâk / គោខ្ចក
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Kou Khchak
Koŭk Kóng Kaeut / គោកគង់កើត
km P   a3 KH 14 Kanhchriech Kouk Kong Kaeut
Koŭk Kóng Lĕch / គោកគង់លិច
km P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Kouk Kong Lech
Krâbau / ក្របៅ
km P   a3, p0 KH 14 Kamchay Mear Krabau
Krăng Svay / ក្រាំងស្វាយ
km P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Krang Svay
Krăng Ta Yâng / ក្រាំងតាយ៉ង
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Krang Ta Yang
Krânhung / ក្រញូង
km P   a3 KH 14 Kamchay Mear Kranhung
Lvé / ល្វេ
km P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Lve
Lvéa / ល្វា
km P   a3, p0 KH 14 Preah Sdach Lvea
Mé Bŏny / មេបុណ្យ
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Me Bon
Mésâ Prâchăn / មេសប្រចាន់
km P   a3 KH 14 Pea Reang Mesa Prachan
Neăk Lœăng / អ្នកលឿង
km P   a3, p0 KH 14 Peam Ro Neak Loeang
Péam Méan Chey / ពាមមានជ័យ
km P   a3 KH 14 Peam Ro Peam Mean Chey
Péam Môntéar / ពាមមន្ទារ
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Peam Montear
Péam Rô / ពាមរ
km P   a3 KH 14 Peam Ro Peam Ro
Péan Roŭng / ពានរោង
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Pean Roung
Pnŏu Ti Muŏy / ព្នៅទី ១
km P   a3 KH 14 Sithor Kandal Pnov Ti Muoy
Pnŏu Ti Pir / ព្នៅទី ២
km P   a3 KH 14 Sithor Kandal Pnov Ti Pir
Pôpœ̆s / ពពឹស
km P   a3 KH 14 Prey Veaeng Popueus
Poŭ Riĕng / ពោធិ៍រៀង
km P   a3 KH 14 Kampong Leav Pou Rieng
Poŭ Ti / ពោធិ៍ទី
km P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Pou Ti
Prasat / ប្រាសាទ
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Prasat
Prâthéatŏ / ប្រធាតុ
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Pratheat
Preăh Sdăch / ព្រះស្ដេច
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Preah Sdach
Préal / ព្រាល
km P   a3 KH 14 Kanhchriech Preal
Prêk Ânteăh / ព្រែកអន្ទះ
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Leav Preaek Anteah
Prêk Chângkran / ព្រែកចង្ក្រាន
km P   a3 KH 14 Sithor Kandal Preaek Changkran
Prêk Chrey / ព្រែកជ្រៃ
km P   a3 KH 14 Kampong Leav Preaek Chrey
Prêk Khsay Kâ / ព្រែកខ្សាយ ក
km P   a3 KH 14 Peam Ro Preaek Khsay Ka
Prêk Khsay Khâ / ព្រែកខ្សាយ ខ
km P   a3 KH 14 Peam Ro Preaek Khsay Kha
Prêk Krâbau / ព្រែកក្របៅ
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Preaek Krabau
Prêk Sâmbuŏr / ព្រែកសំបួរ
km P   a3 KH 14 Peam Chor Preaek Sambuor
Prêk Ta Sâr / ព្រែកតាសរ
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Preaek Ta Sar
Prey Chhôr / ព្រៃឈរ
km P   a3 KH 14 Kampong Trabaek Prey Chhor
Prey Daeum Thnœ̆ng / ព្រៃដើមថ្នឹង
km P   a3 KH 14 Sithor Kandal Prey Daeum Thnoeng
Prey Kândiĕng / ព្រៃកណ្ដៀង
km P   a3, p0 KH 14 Peam Ro Prey Kandieng
Prey Kânlaông / ព្រៃកន្លោង
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Leav Prey Kanlaong
Prey Khla / ព្រៃខ្លា
km P   a3 KH 14 Prey Veaeng Prey Khla
Prey Khnés / ព្រៃឃ្នេស
km P   a3 KH 14 Me Sang Prey Khnes
Prey Pnŏu / ព្រៃព្នៅ
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Prey Pnov
Prey Poŭn / ព្រៃពោន
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Trabaek Prey Poun
Prey Rumdéng / ព្រៃរំដេង
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Prey Rumdeng
Prey Sniĕt / ព្រៃស្នៀត
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Prey Sniet
Prey Srâlĕt / ព្រៃស្រឡិត
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Prey Sralet
Prey Tœ̆ng / ព្រៃទឹង
km P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Prey Tueng
Prey Tôtœ̆ng / ព្រៃទទឹង
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Prey Totueng
Réab / រាប
km P   a3 KH 14 Pea Reang Reab
Reăks Chey / រក្សជ័យ
km P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Reaks Chey
Réathôr / រាធរ
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Reathor
Rœ̆ssei Sănh / ឫស្សីសាញ់
km P   a3, p0 KH 14 Sithor Kandal Ruessei Sanh
Rœ̆ssei Srŏk / ឫស្សីស្រុក
km P   a3, p0 KH 14 Peam Chor Ruessei Srok
Rôka / រកា
km P   a3, p0 KH 14 Pea Reang Roka
Roŭng Dâmrei / រោងដំរី
km P   a3 KH 14 Ba Phnum Roung Damrei
Rumchék / រំចេក
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Rumchek
Rumléch / រំលេច
km P   a3 KH 14 Sithor Kandal Rumlech
Sâmraông / សំរោង
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Samraong
Sdau Kaông / ស្ដៅកោង
km P   a3 KH 14 Ba Phnum Sdau Kaong
Séang Khvéang / ស៊ាងឃ្វាង
km P   a3 KH 14 Kamchay Mear Seang Khveang
Séna Réach Ŏtdâm / សេនារាជឧត្ដម
km P   a3 KH 14 Preah Sdach Seena Reach Otdam
Smaông Cheung / ស្មោងជើង
km P   a3 KH 14 Kamchay Mear Smaong Cheung
Smaông Tbong / ស្មោងត្បូង
km P   a3 KH 14 Kamchay Mear Smaong Tboung
Spœ Kâ / ស្ពឺ ក
km P   a3 KH 14 Ba Phnum Spueu Ka
Spœ Khâ / ស្ពឺ ខ
km P   a3 KH 14 Ba Phnum Spueu Kha
Svay Ântôr / ស្វាយអន្ទរ
km P   a3 KH 14 Prey Veaeng Svay Antor
Svay Chrum / ស្វាយជ្រំ
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Svay Chrum
Svay Phlŏăh / ស្វាយភ្លោះ
km P   a3 KH 14 Peam Chor Svay Phluoh
Ta Kaô / តាកោ
km P   a3, p0 KH 14 Kampong Leav Ta Kao
Théay / ធាយ
km P   a3, p0 KH 14 Ba Phnum Theay
Thkov / ថ្កូវ
km P   a3 KH 14 Kampong Trabaek Thkov
Thmâ Pun / ថ្មពូន
km P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Thma Pun
Tnaôt / ត្នោត
km P   a3, p0 KH 14 Kanhchriech Tnaot
Tœ̆k Thla / ទឹកថ្លា
km P   a3, p0 KH 14 Prey Veaeng Tuek Thla
Trâbêk / ត្របែក
km P   a3 KH 14 Kamchay Mear Trabaek
Trâpeăng Srê / ត្រពាំងស្រែ
km P   a3, p0 KH 14 Me Sang Trapeang Srae