Total matching records: 49
Name labels status parallel or principal name code country adm1 adm2 adm3
Châmraeun / ចំរើន
km P   a3 KH 13 Sangkom Thmei Chamraeun
Chhéan Mŭkh / ឈានមុខ
km P   a3 KH 13 Tbaeng Mean chey Chhean Mukh
Chhêb Muŏy / ឆែប ១
km P   a3 KH 13 Chhaeb Chhaeb Muoy
Chhêb Pir / ឆែប ២
km P   a3 KH 13 Chhaeb Chhaeb Pir
Chŏâm Khsant / ជាំខ្សាន្ត
km P   a3, p0 KH 13 Choam Khsant Choam Ksant
Chrăch / ច្រាច់
km P   a3, p0 KH 13 Chey Saen Chrach
Kâmpóng Prânak / កំពង់ប្រណាក
km P   a3 KH 13 Tbaeng Mean chey Kampong Pranak
Kâmpóng Srâlau Muŏy / កំពង់ស្រឡៅ ១
km P   a3 KH 13 Chhaeb Kampong Sralau Muoy
Kâmpóng Srâlau Pir / កំពង់ស្រឡៅ ២
km P   a3 KH 13 Chhaeb Kampong Sralau Pir
Kântuŏt / កន្ទួត
km P   a3, p0 KH 13 Choam Khsant Kantuot
Khyâng / ខ្យង
km P   a3, p0 KH 13 Chey Saen Khyang
Kulên Cheung / គូលែនជើង
km P   a3, p0 KH 13 Kuleaen Kuleaen Cheung
Kulên Tbong / គូលែនត្បូង
km P   a3, p0 KH 13 Kuleaen Kuleaen Tboung
Mlu Prey Muŏy / ម្លូព្រៃ ១
km P   a3 KH 13 Chhaeb Mlu Prey Muoy
Mlu Prey Pir / ម្លូព្រៃ ២
km P   a3 KH 13 Chhaeb Mlu Prey Pir
Pal Hal / ប៉ាលហាល
km P   a3, p0 KH 13 Tbaeng Mean chey Pal Hal
Phnum Pénh / ភ្នំពេញ
km P   a3 KH 13 Kuleaen Phnum Penh
Phnum Tbêng Muŏy / ភ្នំត្បែង ១
km P   a3 KH 13 Sangkom Thmei Phnum Tbaeng Muoy
Phnum Tbêng Pir / ភ្នំត្បែងពីរ
km P   a3 KH 13 Kuleaen Phnum Tbaeng Pir
Poŭ / ពោធិ៍
km P   a3, p0 KH 13 Tbaeng Mean chey Pou
Prâmé / ប្រមេ
km P   a3, p0 KH 13 Tbaeng Mean chey Prame
Preăh Khleăng / ព្រះឃ្លាំង
km P   a3 KH 13 Tbaeng Mean chey Preah Khleang
Pring Thum / ព្រីងធំ
km P   a3 KH 13 Choam Khsant Pring Thum
Pŭtréa / ពុទ្រា
km P   a3, p0 KH 13 Chey Saen Putrea
Reăksa / រក្សា
km P   a3 KH 13 Rovieng Reaksa
Reăsmei / រស្មី
km P   a3 KH 13 Rovieng Reaksmei
Riĕb Rôy / រៀបរយ
km P   a3 KH 13 Rovieng Rieb Roy
Rik Réay / រីករាយ
km P   a3 KH 13 Rovieng Rik Reay
Rô’ang / រអាង
km P   a3 KH 13 Sangkom Thmei Ro’ang
Rôbiĕb / របៀប
km P   a3 KH 13 Rovieng Robieb
Rôhăs / រហ័ស
km P   a3 KH 13 Rovieng Rohas
Rômôniy / រមនីយ
km P   a3 KH 13 Rovieng Romoniy
Rômtôm / រមទម
km P   a3 KH 13 Rovieng Romtom
Rônâ Sĕrs / រណសិរ្ស
km P   a3 KH 13 Sangkom Thmei Ronak Ser
Rôtânăh / រតនៈ
km P   a3 KH 13 Rovieng Rotanak
Rumdaôh / រំដោះ
km P   a3 KH 13 Rovieng Rumdaoh
Rumdaôh Srê / រំដោះស្រែ
km P   a3 KH 13 Choam Khsant Rumdaoh Srae
Rŭng Rœăng / រុងរឿង
km P   a3 KH 13 Rovieng Rung Roeang
Ruŏs Roăn / រួសរាន់
km P   a3 KH 13 Rovieng Ruos Roan
S’ang / ស្អាង
km P   a3, p0 KH 13 Chey Saen S’ang
Sângkê Muŏy / សង្កែ ១
km P   a3 KH 13 Chhaeb Sangkae Muoy
Sângkê Pir / សង្កែ ២
km P   a3 KH 13 Chhaeb Sangkae Pir
Sdau / ស្ដៅ
km P   a3, p0 KH 13 Sangkom Thmei Sdau
Srâyáng / ស្រយ៉ង់
km P   a3 KH 13 Kuleaen Srayang
Tâsu / តស៊ូ
km P   a3, p0 KH 13 Chey Saen Tasu
Thméa / ធ្មា
km P   a3, p0 KH 13 Chey Saen Yhmea
Thmei / ថ្មី
km P   a3 KH 13 Kuleaen Thmei
Tœ̆k Krâhâm / ទឹកក្រហម
km P   a3, p0 KH 13 Choam Khsant Tuek Kraham
Yéang / យាង
km P   a3, p0 KH 13 Choam Khsant Yeang